Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Budget 2024: Kommunen har styr på økonomien

Budget 2024: Kommunen har styr på økonomien

Budgetterne følges som planlagt i 2023, indtægter og udgifter kan balancere i budgettet for 2024 med de indarbejdede besparelser, og i 2025 får Silkeborg over 300 mio. kr. fra staten i skatteefterregulering på grund af kommunens høje befolkningsvækst og byrådets beslutning om at selvbudgettere skatteindtægterne i tidligere år. Det var nogle af konklusionerne på byrådets årlige budgetseminar 15. og 16. august 2023.

- Den nyeste budgetopfølgning for 2023 viser, at vi overordnet følger budgettet, selv om enkelte områder er udfordret. Og med de besparelser, vi i foråret valgte at indarbejde i forslaget til næste års budget, ser det også ud til, at indtægter og udgifter kan balancere i Budget 2024, siger borgmester Helle Gade.

- Vi kender nu økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Den giver os flere indtægter, men vi har også fået flere udgifter fx på grund af stigende energipriser. Det er nu indarbejdet i budgetudkastet, som lige nu er tæt på at balancere. Det er et godt udgangspunkt for budgetforhandlingerne, at vi har styr på økonomien, siger Helle Gade.

Byrådet kan fortsat overveje at selvbudgettere skatteindtægterne i 2024, men på grund af en mere balanceret befolkningsvækst ventes gevinsten at blive noget mindre end i de tidligere år. Befolkningsvæksten ventes at aftage fra rekordhøje 2000 nye borgere i 2022 til en mere balanceret vækst på godt 1000 nye borgere om året i de kommende år.

Udvikling af den borgernære velfærd

På budgetseminaret drøftede byrådet udviklingen af den borgnære velfærd. Blandt emnerne var blandt andet behovet for midlertidige pladser, digital velfærd med fx skærmbesøg i hjemmeplejen og hospitalsindlæggelser i eget hjem. Desuden venter kommunerne lige nu på en ny ældrelov, som kan give nye rammer for både organisation, visitation til hjælp og klageadgang på ældreområdet.

- Vi brugte også budgetseminaret til at drøfte mulighederne for kloge investeringer, hvor vi prioriterer at bruge penge på nogle ting nu i forventning om, at det medfører, at vi på et senere tidspunkt kan bruge færre penge på et område, og så vi forhåbentlig samtidigt kan fastholde det nuværende serviceniveau, siger Helle Gade.

Mere end 300 mio. kr. på vej til Silkeborg

I 2025 og 2026 har Silkeborg udsigt til store engangsindtægter fra staten i form af skatteefterregulering.

- Vi forventer, at staten i 2025 sender mere end 300 mio. kr. til Silkeborg i skatteefterregulering. Også i 2026 forventer vi en større positiv efterregulering. Det skyldes kommunens store befolkningsvækst og byrådets beslutning om at selvbudgettere i 2022 og 2023 frem for at tage statsgarantien, siger Helle Gade.

- Befolkningsvæksten har betydet, at vi i byrådet har været nødt til at tage et stort greb ned i kommunekassen for blandt andet at finde penge til anlæg af nye daginstitutioner til det stigende antal børn. Nu kan vi lægge penge tilbage i kommunekassen, fordi vi får en større positiv økonomisk effekt af væksten i befolkningen kombineret med byrådets beslutning om at selvbudgettere skatteindtægterne i tidligere år. På den lange bane giver det os endnu bedre muligheder for at lave budgetter, hvor indtægter og udgifter balancerer, siger Helle Gade.

De videre budgetforhandlinger

Efter byrådets budgetseminar 15. og 16. august 2023 indleder borgmesteren for alvor forhandlinger med byrådets partier om næste års budget.

Vi taler godt sammen på tværs af partierne. Det er et godt udgangspunkt for de kommende forhandlinger om budgettet, og det vil jeg gerne anerkende min byrådskollegaer for.

Helle Gade

I øjeblikket gennemføres den formelle høringsperiode, hvor kommunens MED-udvalg, seniorråd, handicapråd og udsatterådet kan afgive høringssvar om næste års budget og de foreslåede budgetudvidelser og besparelser.

Byrådet 1. behandler budgettet 19. september 2023, og budgettet vedtages ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2023.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje