Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Byrådet har besluttet

Byrådet har besluttet

Tirsdag 28. november var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Få et kort overblik over byrådets beslutninger

Dialogmøde med borgerne

Silkeborg Kommune: 3 borgere benyttede sig af muligheden for at tale direkte til byrådet. Du kan se dialogmødet på KommuneTV. 2 indlæg handlede om det regionale autismetilbud i  … Gødvad, som Silkeborg Kommune overvejer at overtage. Det sidste indlæg handlede om samarbejdet mellem kommunen og borgerne om at finde en egnet placering til et børnehus i Resenbro. Der går normalt op til et døgn, inden videoen fra det direkte møde er lagt op. 
Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 1

Mathilde Jakobsen på orlov

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt at Mathilde Jakobsen fra De Konservative tager sygeorlov fra sit politiske arbejde året ud, eventuelt længere tid. Peder Enggaard indtræder i stedet. 
Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 28

Dagsorden godkendt

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt mødets dagsorden. Der var 30 åbne og et lukket punkt på dagsorden.  Sag 33 rykkes op før sag 24 og sag 28 blev godkendt inden dagsorden. (Stedfortræder)-
Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 2

Friskolen Klippen vil gerne udvide

Voel: Byrådet har sendt et forslag til et tillæg til lokalplanen for Klippen Friskole i 4 ugers høring. Skolen ønsker at udvide med en idrætshal, nye skolelokaler til håndværksfag og en daginstitution. Hallen må være op til 9,5 meter høj og bygget samen med op til 2 etagers skolebyggeri. Daginstitutionen skal være i en etage i op til 6 meters højde.  Der anlægges 50 p-pladser. Byrådet vil også gerne have fuldt stop ved udkørsel fra ”kiss and ride” området. Om det bliver ført igennem, er nu op til politiet.
Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 3

Forslag til ny kommuneplan for Ans 

Ans: Byrådet har sendt en tillæg til kommuneplanen for Ans-området i 8 ugers høring. Nyt i planen er; boligområde ved Ømosen i den vestlige del af byen og plads til offentligt byggeri vest for Sikavej, hvis behovet opstår. En dagligvarebutik ved Handal og muligheden for dobbelthuse langs flere overordnede veje i Ans by. Dertil en potentiel mulighed for at omdanne området omkring busholdepladsen ved Søgade og ”Maki-bygningen” på Østre Langgade. Der er også en helhedsplan for Ans med i forslaget. Blandt andet med bedre forhold for cyklister, der skal over Tange Sø. 
Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 4

Plan for tekniske anlæg skal miljøvurderes

Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet, at effekten for miljøet på grund af nye tekniske anlæg skal undersøges. Det sker, inden et tillæg til kommuneplanen med plads til flere vindmøller, biogas og solceller skal i høring. Når vurderingen er færdig, kommer den i høring sammen med det tillæg, der sætter plads af til anlæggene.  
Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 5

Klare mål for penge til byfornyelse

Silkeborg Kommune: Byrådet har slået fast, hvad pengene i byfornyelsespuljen kan gå til. Det drejer sig om nedrivning og istandsættelse af bygninger samt helhedsorienteret byfornyelse i landdistrikter og byer med under 4.000 indbyggere. Silkeborg Kommune har en pulje på 2 mio. kroner til byfornyelse. Dertil bidrager staten med 3 mio. kroner.
Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 6

7 mio. kroner til Eriksborg Skov

Gødvad/Eriksborg: Byrådet har frigivet 7,020 mio. kroner til anlæggelse af Eriksborg Skov. Penge dækker i år og udgifterne de næste 4 år. en årrække at plante skoven. Silkeborg har forpligtet sig til at betale 60% af den jord, der skal opkøbes. Det bliver i alt 28,8 mio. kroner.  Naturstyrelsen betaler resten – og træerne. Eriksborg Skov kommer i alt til at koste 65 mio. kroner.
Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 7

Kommende prioriteter i Klimahandlingsplanen

Silkeborg Kommune: Byrådet har tidligere vedtaget en klimahandlingsplan med omkring 50 forskellige indsatser, der skal gøre Silkeborg som kommune CO2-neutral i 2045. Heraf er der sat gang i 17, og byrådet har nu besluttet at gå i gang med yderligere 13. 4 af dem handler om at slippe af med naturgas og oliefyr. 2 om grøn transport. Partnerskabsaftale med landbruget.  Mål for, hvordan arealer skal anvendes og få fonde med på at udtage lavbundsarealer og plante skov.  3 mål om bæredygtigt byggeri.  Og 4 om klimatilpasninger. Samt borgernes klimahandlingsplan. Find detaljerne i dagsorden. 
Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 8

Nye vedtægter for håndtering af vand

Silkeborg: Byrådet har godkendt Silkeborg Forsynings nye - opdaterede - vedtægter for betaling af vand og håndtering af regnvand og spildevand. Den gælder for alle ejendomme tilsluttet kloakkerne.  Blandt andet slås det fast, at al nødvendig kommunikation kan foregå digitalt medmindre man er fritaget. Ejeren er forpligtet til løbende at følge sine egne informationer om fx forbrug på hjemmesiden.  Her finder man også prislister.
Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 9

2 energiparker i Silkeborg Kommune

Hjøllund: Byrådet er blevet orienteret om, at staten har udpeget 2 områder i den sydlige del af kommunen til at kunne huse en energipark. Det drejer sig om et areal ved Bredlund Plantage og Lille Hjøllund. Samme områder som Silkeborg Kommune selv har indstillet. Der er i alt udpeget 32 områder rundt om i Danmark. De skal nu undersøges nærmere.
Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 10

Priserne for pasning stiger

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt næste års priser for pasning af børn. En kommune kan bede forældrene om at betale op til 25% af prisen for en plads, og indtil nu har udgifter til fx IT og afledte udgifter andre steder ikke indgået i beregningen. Også inflation og udgifter til løn spiller ind.
Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 11

Sundhedsaftale med regionen godkendt

Silkeborg Kommune/Region Midtjylland: Byrådet har godkendt den aftale om samarbejde med mellem Region Midtjylland, regionens kommuner og de praktiserende læger har indgået for de næste 4 år.  Forslaget har været i høring i eftersommeren, og der er fx tilføjet, at der skal være fokus på forebyggelse og lighed i sundhed. Den fælles retning i aftalen for 2024-2027 går på at skabe mest mulig sundhed for de ressourcer, der er, hvor tryghed, tilgængelighed og nærhed er i højsæde, hvor alle inddrages aktivt i egen sundhed, og hvor alle har mulighed for at leve et sundt og langt liv. . Den blev godkendt med en kommentar: Byrådet finder det dog paradoksalt, at Regionen betoner det nære sundhedsvæsen i Sundhedsaftalen samtidig med massive besparelser på Regionshospitalet i Silkeborg.
Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 12

Tillægsbevillinger for 35 mio. kroner

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt en række tillægsbevillinger, der skaber balance i budgetterne. Både penge, der endnu ikke er brugt eller gjort op og penge, der er behov for, hvis budgetterne skal gå op. Der er tale om 35,212 mio. kr. i 2023, som tages af kassen.  Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 13

Budgettjek pr. 31. september

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt årets sidste tjek af, om budgettet holder. Der er fulgt op på budgettet pr. 31. september. Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 70 mio. kroner i forhold til det oprindelige budget for 2023. 
Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 14

Anlægsregnskab for vaskeri og renovering godkendt

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt regnskabet for etablering af et kommunalt vaskeri på HC. Brannersvej og renovering af Jobcenter Stagehøjvej. Der var sat i alt 9,725 mio. kroner af. Men de blev 587.000 kroner dyrere – i alt endte regnskabet på 10,372 mio. kroner.  Førstnævnte skyldtes elinstallationer, på jobcentret var der brug for yderligere renovering, der blev udført i samme ombæring. Vaskeriet er en investering, der højner leveringssikkerheden, reducere spild, give et bedre serviceniveau og sikre en reduktion i udledningen af CO2.
Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 15

Almene boliger får fjernvarme

Ans: Byrådet har stillet 100% garanti for et realkreditlån på 650.000 kroner, som Boligselskabet Sct. Jørgen gerne vil optage. Pengene skal bruges på at skifte gasfyrene ud med fjernvarme i boligerne på Egernvej og Byparken.
Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 16

Fælleshus bliver renoveret

Silkeborg: Byrådet har stillet 100% garanti for et realkreditlån på 1,674 mio. kroner, som Arbejdernes Byggeforening gerne vil optage. Pengene skal bruges til at renovere Vesterbos fælleshus samt etablere separering af regnvand og spildevand. 
Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 17

Byggeri af 25 seniorboliger

Kjellerup: Byrådet har godkendt regnskabet for Boligselskabet Sct. Jørgens byggeri af 25 seniorboliger i Rådhusparken, Kjellerup. Byggeriet har kostet 54,038 mio. kroner. Silkeborg Kommune har ydet et lån på 10% af prisen. Også den årlige husleje på i gennemsnit 974 kroner pr. kvm. blev godkendt,
Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 18

Byggeri af 10 almene boliger

Voel: Byrådet har godkendt regnskabet for Silkeborg Boligselskabs byggeri af 10 almene boliger på Thorupgårdsvej i Voel.  Byggeriet har kostet 22,364 mio. kroner. Silkeborg Kommune bidrager med et lån på 10% af prisen. Også den årlige husleje på i gennemsnit 957 kroner pr. kvm. blev godkendt.  
Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 19

3 selskaber deltager i den boligsociale helhedsplan

Silkeborg: Byrådet er blevet orienteret om den boligsociale helhedsplan for 2024-2027. 3 boligselskaber deltager, og der indgår 15 afdelinger med i alt 4.370 beboere. Bestyrelserne i alle afdelinger har sagt ja til at deltage. Fælles for afdelingerne er at de er udfordret på et eller flere af de kriterier, der indgår når der udpeges parallelsamfund.  Planen har fokus på beskætigelse, uddannelse og muligheder i livet samt medborgerskab og sammenhængskraft. 
Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 20

Åbenhed om dagsordener mv. Silkeborg Forsyning

Silkeborg: Byrådet har godkendt en række retningslinjer om Silkeborg Forsynings generalforsamling. Dagsordener bliver ikke offentlige eller sendes til hele byrådet, der til gengæld får tilsendt referatet. Det bliver ikke gjort offentligt, da en beslutningsprotokol kan indeholde oplysninger, som ikke bør offentliggøres af hensyn til Silkeborg Forsynings eller Silkeborg Kommunes økonomiske interesser.  Det vil være tidskrævende for Silkeborg Kommunes administration at gå hele protokollen igennem for at undgå, at det sker.  
Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 21

Koncerndirektør med i bestyrelsen for Regattafonden

Silkeborg Kommune: Byrådet har valgt at koncerndirektør Peter Sinding Poulsen bliver medlem af bestyrelsen i den fond, der skal stå bag fremtidens regattaer. Silkeborg Kommune forpligter sig til at føre tilsyn med fonden. Den opgave bliver overladt til et revisionsfirma, da Silkeborg Kommune hverken har medarbejdere med tid til det eller de rette kompetencer til føre tilsyn med en fond. 
Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 22

Retningslinjer for hjælp til byrådsmedlemmer

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt en række retningslinjer for, hvilken service administrationen skal kunne tilbyde byrådets 31 medlemmer. Spørgsmål skal sendes til områdets direktør, ikke direkte til enkelte fagmedarbejdere. Drejer spørgsmålet sig om en sag på dagsorden skal det vurderes om sagen skal tages af og suppleres med oplysninger. Et byrådsmedlem har krav til at blive betjent – det vil sige sagsindsigt og til teknisk bistand til et ændringsforslag til forslaget til budget. For andre spørgsmål slås det nu fast, at administrationen fremover besvarer faktuelle spørgsmål kort ud fra de oplysninger, administrationen i forvejen er i besiddelse af (simpel bistand). Men administrationen foretager ikke et større antal opslag i systemer, indhenter ikke nye oplysninger og udarbejder ikke undersøgelser, faglige eller juridiske vurderinger, redegørelser eller lignende for et enkelt byrådsmedlem.  
Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 23

Medlemmer af civilsamfundsudvalget udpeget

Silkeborg Kommune: Byrådet har udpeget 5 medlemmer til det nye Civilsamfundsudvalg, som skal arbejde med at udvikle og afprøve nye måder, private aktører og kommunen kan arbejde sammen på. Og være tovholdere for en række arbejdsgrupper. Louis da Silva Martins fra De Radikale er formand, Kristian Stride, Thomas Tonsberg Schlie, Gitte Willumsen og Kathrine Frøhlich. De skal nu finde og indstille 4 eksterne medlemmer fra fx organisationer og foreninger/organisationer med civilsamfundsengagement.
Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 33 og 24

Vederlag til medlemmer af Civilsamfundsudvalget

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt vederlæg og diæter til de kommende medlemmer af Civilsamfundsudvalget. Formanden får et vederlag, der svarer til 13,5% af borgmesterens løn. De politiske medlemmer får 1,3%, og de civile medlemmer modtager mødediæter. Se taksterne på silkeborg.dk.
Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 25

Nyt medlem af Ferskvandscentrets bestyrelse

Silkeborg: Byrådet har udpeget Bjørn Bang Bajlum fra Socialdemokratiet som medlem af Ferskvandscentrets bestyrelse. Han afløser Kim Nielsen Barslund, der har ønsket at fratræde. Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 26

Ønske om at afvikle ejerskab af Midtjysk Lufthavn

Silkeborg Kommune: Byrådet har behandlet en sag om at afvikle Silkeborg Kommunes ejerandel på 7% af Midtjysk Lufthavn. Sagen var rejst af løsgænger Lars Hedegaard og Jan Beck-Nielsen fra Nye Borgerlige. Begge mener ikke, at lufthavnen går en rentabel fremtid i møde.   Byrådet besluttede, at sagen skulle belyses nærmere og derefter genoptages i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der er et års frist på en eventuel afgang. 
Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 27

Overskrift på lukket punkt

Silkeborg Kommune: Overskrift på sag 29: Til orientering.
Byrådsmødet, tirsdag 28. november, sag 29 og 30

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje