Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Byrådet har besluttet

Byrådet har besluttet

Tirsdag 19. december var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Få et kort overblik, over byrådets beslutninger.

Dialog med borgerne

Silkeborg Kommune: Byrådet har holdt dialogmøde med borgerne. 2 ønskede ordet. Første indlæg handlede om autismetilbuddet, Gødvad Boligerne. Det andet handlede om ønsket om at oprette et center for outdoor kombineret med terapi i Virklund. De kan ses på KommuneTV, hvor der i løbet af det første døgn efter mødet bliver lagt en video op.
Byrådsmødet, tir sdag 14. december, sag 1

Stedfortrædere

Silkeborg: Byrådet har godkendt at Kim Egeskov deltager for De Radikale i stedet for Johan Brødsgaard, der er på ferie. Linda Lyngsø deltog for Socialdemokratiet  i stedet for Rune Kristensen, der var syg, Løsgænger Lars Hedegaard var forhindret pga arbejde. Da han oprindeligt blev valgt for Konservative, deltog Thomas Sørensen fra de Konservative i stedet.
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 2

Dagsorden godkendt

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt dagsorden for mødet. 
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 3

Ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt en ny styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen. Væsentligst er rammerne for samarbejde. Der bliver oprettet 2 dialogfora – et stort og et lille – der skal være med til at skabe fælles ejerskab, når der skal udvikles på skolepolitiske områder. De forpligtende samarbejder mellem skoler bliver nedlagt. I stedet bliver der opfordret til at fortsætte med relevante samarbejder. 
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 4

Rette antal voksne i forhold til børn

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt den metode, der skal bruges til at holde øje med at minimumsnormeringerne i daginstitutioner overholdes. Og hvordan man undervejs regulerer budgetterne, hvis det bliver nødvendigt for at overholde kravet om minimumsnormeringer. Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 5

1 mio. kroner til specialpladser i Funder

Funder: Byrådet har bevilget 1 mio. kroner til flere specialpladser i Funder Børnehus. Der er tale om 6-10 midlertidige pladser, som bliver indrettet i de pavilloner, der allerede er ved børnehuset. 
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 6

100.000 kroner til arbejde med plan for Søholt

Silkeborg: Byrådet har bevilget 100.000 kroner til det videre arbejde med en helhedsplan for Søholt Sports- og Fritidsarena. Realiseringen af planen er i øjeblikket sat på pause, fordi der pt. ikke er klarhed over det fremtidige svømmecenter i området, men de 100.000 kroner bliver frigivet så de sammen med tidligere frigivne penge kan bruges til det videre arbejde 
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 7

Affald med asbest bliver hentet

Silkeborg Kommune: Byrådet har sendt et forslag til et nyt regulativ for affaldshåndtering i høring. Regulativet handler om, at affald med asbest bliver afhentet i såkaldte big bags ved den enkelt husstand i stedet for at borgerne selv skal køre det til genbrugspladsen. Det sker for at mindske muligheden for at støv fra asbesten skader miljø eller sundhed.
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 8

Silkeborg Forsynings priser i 2024 

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt Silkeborg Forsynings priser på håndtering af genbrug og affald og vand. En stor del af priserne er uændret, men grundprisen for affald stiger 87,50 kroner om året - 3%. Det bliver også dyrere at blive tilsluttet vand og kloaksystemet for nye brugere. Alle priser for private og erhverv kan ses på Silkeborg Forsynings hjemmeside.
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 9

Ny vedtægt for Energnist 

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at vilkårene for at træde ud af Energnist ændres. Energnist er et kommunalt samarbejde om et anlæg til afbrænding af affald. Sådanne anlæg skal inden udgangen af 2024 skilles ud og omdannes til et anparts- eller aktieselskab. Derefter skal kommunerne sende deres affald til forbrænding i udbud.
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 10

Udlån af elcykler fortsætter

Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet at fortsætte tilbuddet om at låne en kommunal elcykel i 2024. Fremover kan man max låne dem i 2 uger og hver husstand kan max låne en cykel i perioden. Ordningen er vældig populær og i perioder har der været 6 måneders ventetid på en cykel.
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 11

Planer for overdækket Søvej

Silkeborg: Byrådet har besluttet, at der arbejdes videre med planerne om at overdække Søvej, når den i fremtiden bliver flyttet om på den anden side af rådhuset for at skabe plads til en grøn Søfront med plads til aktiviteter. Ovenpå vejen bliver der plads til boliger og en kulturdynamo. Der skal arbejdes med 2 forskellige etapeplaner. Både en delvis og en hel overdækning. I den ene rives Søvej 3 ned, i den anden bevares bygningen delvist. Søvej 3 er en del af Rådhuset.
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 12

Nej til kursuscenter for outdoor

Virklund: Byrådet har besluttet at fastholde den ramme i kommuneplanen, der omfatter Paradisvej 41 i Virklund. Området er udlagt til parcelhuse, og det vil det fortsat være, når kommuneplanen inden længe bliver revideret. Ejeren af grunden ville gerne have indrette et kursussted med outdoor- og fritidsaktiviteter, men det hører under erhvervsformål.  Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 13

Service på vintertjenesten fastholdes

Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet at fastholde de nuværende klasser, som de kommunale veje er delt op i, når der skal saltes eller ryddes sne. En del foretages af private aktører, og den del af opgaven skal i udbud i 2024. Det er ikke sket siden 2016, og der er kommet mange nye veje og stier til siden. 
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 14

3 mio. kroner til byggemodning

Silkeborg Kommune: Byrådet har bevilget en pulje på 3 mio. kroner til byggemodninger i 2024. Pengene skal gå blandt andet gå til at undersøge områders jordbunde, lede efter arkæologiske fund og holde usolgte grunde og veje pæne at se på. 
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 15

5,1 mio. kroner til små vejprojekter

Silkeborg Kommune: Byrådet har bevilget 5,1 mio. kroner til mindre vejprojekter og lignende i 2024. Det er fx arbejder, der følger efter der er skiftet kloakrør, undersøgelse af trafikale forhold samt planlægge og skitsere nye veje og stier. 
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 16

Fredensgade får samme belægning som Torvet

Silkeborg: Byrådet har bevilget 3,8 mio. kroner til nye fliser på Fredensgade. Belægningen skal være magen til den på Torvet og Østergade, så Fredensgade bliver knyttet bedre sammen med resten af bymidten. Fliserne kommer først på, når Enggaard A/S ikke længere har brug for arealerne under byggeriet af Fredensgård.
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 17

Fortov omkring Søtorvet snart på vej

Silkeborg: Byrådet har bevilget yderligere 10,2 mio. kroner til flytning af Søvej og Chr. 8’s Vej. En del af arbejdet går i gang i starten af 2024. Det drejer sig om at få anlagt fortov langs husene på Søtorvet fra Superbrugsen og nord på ud mod Chr. 8’s Vej og rundt til Papirfabrikken og gøre og Remstrup Å hen til Papirfabrikken færdig. Flytningen af selve vejen er ved at blive projekteret. Den skal gå langs det nye fortov, så der bliver plads til et grønt område ned mod Langsø. Noget af det første bliver at rive den gamle pumpestation ned.  
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 18

Byggemodning af erhvervsgrunde

Linå: Byrådet har bevilget 1 mio. kroner til byggemodning af et erhvervsområde på Purhusvej i Hårup. De skal blandt andet bruges på vejadgang fra området til Linåvej. 
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 19

3 har brugt whistleblower-ordningen

Silkeborg Kommune: Byrådet er blevet orienteret om brugen af whistleblower-ordningen i 2023. Der er 3 indberetninger. De handlede om arbejdsmiljø, ansættelsesretlige forhold og en nabostrid. Ingen af dem hører under loven bag ordningen og blev derfor afvist. Whistleblower-enheden består af personalechefen, næstformanden i HovedMED og borgerrådgiveren. 
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 20

Justering mm. i budget 2024-2027

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt en række justeringer og lignende i budgetterne for de kommende 4 år. Det sker på anlægsområdet og handler fx om byggerier, der stadig er i gang eller bliver forsinkede. Der er tale om ekstra udgifter på 1,5 mio. kroner i 2024 og 3 mio. kroner i 2026. Pengene tages i kassen.
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 21

BDO fortsætter som revisor i 2024

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at BDO fortsætter som revisor i 2024. Kontrakten skulle udløbe i år, men vilkårene for at revidere kommunale regnskaber er ændret og ved at vente et år med udbuddet er det muligt at lave et udbud, der er tilpasset den nye situation. Næste periode kommer til at dække 2025-2031.
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 22

186 boliger på Arendalsvej renoveres

Silkeborg: Byrådet har godkendt prisen på renovering og ombygning i AABs almene boliger (de røde murstenshuse) på Arendalsvej. Efter udbud på opgaven har det vist sig at blive 26% dyrere end da byrådet første gang godkendte lånet.  I alt kommer det til at koste 288,317 mio. kroner.
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 23

Huslejen på Nylandsvej og Slesvigvej stiger

Silkeborg: Byrådet har godkendt, at huslejen i Midtjysk Boligselskabs almene boliger på Nylandsvej 101-135 og Slesvigvej 6-30 stiger med 11,39%. Lejlighederne skal renoveres. Huslejen i 2023 er 932 kroner pr. m2 om året, hvilket giver en husleje på ca. 1.010 kroner pr. m2 efter renoveringen. Ejendomsstaben vurderer, at den nye husleje er på et acceptabelt niveau.
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 24

Huslejen på Nørretorv stiger

Silkeborg: Byrådet har godkendt at huslejen i Arbejdernes Byggeforenings almene boliger på Nørretorv 10-12 stiger med 17,3% fra 563 kroner til 660 kroner om året pr. m2. Huslejen stiger, fordi der laves et gårdrum og anlægges en ny indgangsvej. 
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 25

Ejendomschefen kan godkende større stigninger

Silkeborg Kommune: Byrådet har bemyndiget ejendomschefen til at kunne godkende huslejer i almene boliger, der stiger med op til 20% i husleje efter at boligerne er renoveret. Samme gælder lån til sådanne renoveringer. Indtil nu har byrådet skulle godkende huslejen, hvis den steg mere end 5%.
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 26

Husleje- og beboerklagenævnet får udlæg betalt

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at medlemmerne af Husleje- og Beboerklagenævnet kan få deres udlæg refunderet og tilskud til kørsel efter den lave takst. Det kommer anslået til at koste 10.000 kroner.
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 27

Plejecenter i Alderslyst 

Silkeborg: Byrådet har sendt sagen tilbage til Ældreudvalget. Den skal belyses endnu engang, inden det besluttes, hvorvidt det kommende plejecenter skal være kommunalt.
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 28

Rytterskolen i Linå til salg

Linå: Byrådet har besluttet at sætte Rytterskolen på Linågyden 7 i Linå til salg. Ejendommen er fra omkring 1727 og er en af kommunens ældste bygninger med en SAFE-værdi på 4. Udbuddet varer 10 uger. Vil ingen købe ejendommen, bliver den revet ned. 
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 29

Mindstepris på parcelhusgrunde i Fårvang

Fårvang: Byrådet har godkendt mindsteprisen på 12 parcelhusgrunde på Hedetoften i Fårvang. Grundene sælges på markedsvilkår med mindstepriser mellem 340.000 og 450.000 kroner. Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 30

Salg af mindre areal ved Sølystvej 7

Silkeborg: Byrådet har godkendt, at et stykke jord ved Sølystvej 7 kan sælges. Prisen svarer til den offentlige grundværdi, og arealet kommer til at koste 109.000 kroner. Naboen vil gerne købe det, efter det har vist sig, at en ældre pavillon på vedkommendes ejendom ligger for tæt 1,4 meter for tæt på skel. 
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 31

Svar til Ankestyrelsen om forsinkede frister

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt et svar til Ankestyrelsen om, hvad kommunen har gjort for at undgå at fristerne for børnefaglige undersøgelser og børnesamtaler overholdes. Ankestyrelsen har undersøgt 26 kommuners arbejde fra 2017-2019. Siden da er kommet nyt it-system, tilføjet ressourcer og indledt et samarbejde med Børns Vilkår om uddannelse i at involvere børn i sagerne.  
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 32

Silkeborg trækker sig fra Midtjyllands Lufthavn fra 2026

Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet at se tiden an det næste halve år og derefter trække sig fra Midtjysk Lufthavn i Karup med udgangen af 2025, hvis ikke situationen ændrer sig. Silkeborg Kommune ejer 7% af lufthavnen, der i år forventes at få et underskud på 14 mio. kroner på grund af svigtende passagertal.
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 33

Peter Sig Kristensens orlov forlænget

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt at Peter Sig Kristensen fra Enhedslisten forlænger sin orlov frem til 1. april. Søren Thomsen fortsætter som vikar. Peter Sig Kristensen har søgt orlov på grund af sit civile arbejde.
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 34

4 lukkede sager på dagsordenen

Silkeborg Kommune: Byrådet har behandlet 4 lukkede sager. Sag 35: Køb af ejendom til lavbundsareal. Sag 3: Kommunegaranti. Sag 37: Databeskyttelsesrådgiverens rapport for 2023. Sag 38: Til orientering.
Byrådsmødet, tirsdag 14. december, sag 39

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje