Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Byrådet har besluttet

Byrådet har besluttet

Få et kort overblik over, hvad byrådet har besluttet på mødet tirsdag 30. januar 2024

Dialogmøde med borgerne

Silkeborg Kommune: En borger benyttede sig af muligheden for at komme med et indlæg. Det handlede om jorden fra Nordic Waste, der indgår i støjdragen ved motorvejen i Balle. Indlægget og svar kan ses på Kommune TV. Video fra mødet lægges op indenfor et døgn.
Byrådsmødet, tirsdag 30. januar, sag 1

Stedfortræder og dagsorden godkendt

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt dagsorden for aftenens møde. Der er 27 punkter på dagsorden. Heraf 3 lukkede punkter. Byrådet har også godkendt, at Karen Aagaard deltager for De Konservative i stedet for Morten Skydsgaard. 
Byrådsmødet, tirsdag 30. januar, sag 2

2 mio. sparet på byggemodning

Gødvad og Kjellerup: Byrådet har fundet 2 mio. kroner på kontoen for byggemodning, der ikke skal bruges til deres oprindelige formål. Det drejer sig om byggemodning ved Gødvad Enge og Fabriksvej i Kjellerup. Pengene bliver i stedet brugt på vejprojekt i Virklund (sag 4).
Byrådsmødet, tirsdag 30. januar, sag 3

Ekstra penge til vejanlæg

Virklund: Byrådet har bevilget yderligere 2 mio. kroner til de veje, der skal forbinde Virklunds nye centerområde med Horsensvej. Der er tale om en lang række ændringer, der sammen med inflation har gjort projektet dyrere end budgetteret. Udgifterne til projektet er delt ligeligt mellem Silkeborg Kommune og Rema Udvikling. Alt i alt er der nu sat 18 mio. kroner af til vejanlægget. 
Byrådsmødet, tirsdag 30. januar, sag 4

Ny aftale om Fredensgård

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt en ny partnerskabsaftale med A. Enggaard der står bag Fredensgård-projektet. Aftalen beskriver, hvem der betaler for og gør hvad, og hvilke betingelser, der knytter sig til området. Fx; at en del af gårdrummet i Fredensgård skal være offentligt og at passagen mellem de 2 p-kældre ligeledes er offentligt tilgængelig. Aftalen afløser en aftale fra 2019, der er lettere forældet, da projektet er ændret. Offentlig parkering er ikke nævnt, da der verserer en ankesag pga uenighed om antal af offentlig tilgængelige p-pladser. 
Byrådsmødet, tirsdag 30. januar, sag 5

Sommer på Søvej blev succes, men …

Silkeborg: Byrådet er blevet orienteret om Sommer på Søvej, hvor Søvej som forsøg var lukket for trafik 2 uger i august og omdannet til en bypark med events, koncerter, food festival og meget andet. Forsøget er blevet evalueret, og det Arrangementerne var velbesøgte, men den omlagte trafik var et problem – især i de små gader såsom Toldbodgade. Også til næste år kommer der aktiviteter ved Søfronten, men selve Søvej bliver ikke anbefalet lukket i en så lang sammenhængende periode, men kun i kortere tid som ved fx Automania.  
Byrådsmødet, tirsdag 30. januar, sag 6

Slusen ved Langebro skal renoveres

Silkeborg: Byrådet har bevilget ½ mio. kroner til slusen ved Langebro i Silkeborg.  Slusen vedligeholdes løbende efter en 10-års plan, der bliver justeret løbende, så den til enhver til kan opfylde sit formål. At overholde flodemålet (vandstand) i åen, give passage til kano- og kajakker samt til fisk og andre dyr.  
Byrådsmødet, tirsdag 30. januar, sag 7

Arbejdet med energiparker går videre

Lille Hjøllund: Byrådet har besluttet fortsat at arbejde med planerne om at anlægge en energipark ved Lille Hjøllund i den sydlige del af kommunen. Plan- og Landdistriktsstyrelsen har besøgt stederne og ønsker fortsat en dialog med Teknik- og Miljøafdelingen om arealerne.  Om det kan lade sig gøre at opføre energiparker er tvivlsomt, da der er Natur 2000-områder tæt på og de arter, der er knyttet til disse områder, vil blive påvirket af en energipark. Der er dog lempede regler på vej for energiparker. Det omfatter udelukkende de danske regler. Natura 2000 er omfattet af EU-lov. Det er staten, der har udpeget arealerne, efter at Silkeborg bød ind med dem. 
Byrådsmødet, tirsdag 30. januar, sag 8

Rapport om klimaindsatsen i 2023

Silkeborg Kommune: Byrådet er blevet orienteret om klimaindsatsen i 2023. Blandt andet kører 146 af kommunens biler nu på el. Og i november blev første spadestik til Bækgård Klimaskov nær Kompedal Plantage taget. Her skal i alt 98.423 træer plantes, og skoven skal både binde CO2, øge biodiversiteten, beskytte drikkevandskilder og give flere muligheder for naturoplevelser i kommunen.
Byrådsmødet, tirsdag 30. januar, sag 9

4,6 mio. kroner til fleksible pasningspladser

Silkeborg Kommune: Byrådet har frigivet en pulje på 4,6 mio. kroner, som er sat af til at lave fleksible løsninger, når der er akut mangel på pasningspladser. Pengene skal bruges på at tilpasse bygningerne. Der er tale om ændringer der er for små til at udvikle et egentligt projekt. Desuden er nogle af behovene midlertidige.
Byrådsmødet, tirsdag 30. januar, sag 10

3 mio. kroner til daginstitutioner

Silkeborg Kommune: Byrådet har frigivet en pulje på 3 mio. kroner, som er sat af til renovering og lignende – fx arbejdsmiljøtiltag eller påbud - på daginstitutioner. Der er tale om ændringer, der er for små til at udvikle et egentligt projekt med eget budget. 
Byrådsmødet, tirsdag 30. januar, sag 11

Ændringer på inklusionscentre

Silkeborg og Thorning: Byrådet har bevilget i alt 950.000 kroner til inklusionscentrene på Langsøskolen og Thorning Skole. Førstnævntes pavilloner skal gøres lovlige, aq de i øjeblikket ikke overholder bygningsreglementets energikrav. På Thorning Skoles inklusionscenter skal der indrettes et ekstra klasselokale. 
Byrådsmødet, tirsdag 30. januar, sag 12

Ny værdighedspolitik på ældreområdet

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt en ny værdighedspolitik: ”Sammen om et værdigt ældreliv”. Politikken består af 3 temaer. 1. Din livskvalitet og selvbestemmelse. 2. Dine pårørende og fællesskaber. 3. Vores faglighed og kvalitet i plejen. Politikken og links til baggrund og proces bliver offentliggjort på silkeborg.dk.  
Byrådsmødet, tirsdag 30. januar, sag 13

Behov for flere billige boliger

Silkeborg Kommune: Byrådet har vedtaget en strategi, som har til formål at kunne tilbyde flere billige boliger. Blandt andet skal flere af kommunens kvoter til almene boliger gå til billige boliger, kommunen skal have anvisningsret til flere billige boliger hos boligselskaberne, men eventuelt færre i alt. Og der skal arbejdes for at indgå partnerskaber med private udlejere.  I 2023 blev 15 sat ud fra deres boliger i almene selskaber. Det tal skal ned på max 10. Hvor mange der er sat ud af private lejemål er ikke gjort op. Desuden er der planlagt et temamøde, som udlejere og andre interessenter også bliver inviteret til. 
Byrådsmødet, tirsdag 30. januar, sag 14

Tilskud til nye skæve boliger

Silkeborg: Byrådet har bevilget et tilskud til byggeriet af 4 skæve boliger på Mølledamsgade i Alderslyst. Der er tale om et kommunalt tilskud på op til 0,425 mio. kroner pr. bolig, men de bliver tjent ind på andre områder. AAB Silkeborg står for byggeriet.
Byrådsmødet, tirsdag 30. januar, sag 15

Garanti for lån til alment byggeri

Silkeborg: Byrådet har stillet garanti for en del af et lån, som Midtjysk Boligselskab vil tage. Pengene går til nye vinduer, ovenlys, terrasse og opgangsdøre i selskabets ejendom på Markedsgade og Nygade. Der er tale om en garanti på 71,15% af et lån på 2,936 mio. kroner. Huslejen stiger fra 921 kr./m2 om året til ca. 1.118 kr./m2.
Byrådsmødet, tirsdag 30. januar, sag 16

Garanti for boligselskabs lån

Bryrup: Byrådet har besluttet at stille garanti for et lån, som Silkeborg Boligselskab vil tage. Pengene går til nye vinduer i boligselskabets afdeling på Søvej i Bryrup. Der er tale om 100% garanti af et lån på 681.000 kroner. Huslejen stiger 0,5%.
Byrådsmødet, tirsdag 30. januar, sag 17

Mindstepris på erhvervsgrund 

Silkeborg: Byrådet har godkendt mindsteprisen for en erhvervsgrund på Kejlstrup Tværvej i Silkeborg. Grunden er på 769 m2, og mindsteprisen ved udbud er 90.000 kroner + moms.
Byrådsmødet, tirsdag 30. januar, sag 18

278 borgere i kontakt med borgerrådgiveren

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt borgerrådgiverens rapport for 2023. I løbet af året var der 278 borgere, der henvendte sig for at få hjælp og gode råd. Over 40 medarbejdere har henvendt sig for at få råd om, hvordan de skal tackle fastlåste situationer. Borgerrådgiveren kommer desuden med en række anbefalinger til, hvad man kan arbejde på at forbedre sagsbehandlingen – blandt andet at afstemme forventninger og foregribe konflikter.
Byrådsmødet, tirsdag 30. januar, sag 19

Socialstyrelsens årsrapport godkendt

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt Socialstyrelsens rapport om de 5 regioners sociale tilsyns arbejde i 2022. Blandt andet er det sværere at finde plejefamilier. Antallet af tilbud er ellers stabilt. Antallet af sanktioner ligger stabilt. Både tilbud og plejefamilier har indtryk af, at tilsynene har mere fokus på kontrol end udvikling. Socialtilsyn Midt er placeret i Silkeborg.
Byrådsmødet, tirsdag 30. januar, sag 20

Pantsystem for engangskopper

Silkeborg Kommune: Byrådet har behandlet et forslag fra de Radikale om at indføre et partsystem for engangskopper. Partiet vil have undersøgt om det er muligt for Silkeborg at indføre et system, som de netop har gjort i Aarhus. Byrådet har besluttet at arbejde videre med forslaget i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Byrådsmødet, tirsdag 30. januar, sag 21

Økonomiseminar på en dag

Silkeborg: Byrådet har besluttet, at det er muligt at nå gennem dagsorden for det kommende årlige økonomiseminar på en enkelt dag i stedet for at bruge 2 dage. Mødet foregår 27. februar.
Byrådsmødet, tirsdag 30. januar, sag 22

Overskrift på de lukkede sager

Silkeborg Kommune: Byrådet har behandlet 3 lukkede sager med følgende overskrifter. Sag 23 erhvervelse af areal til cykelfacilitet på Lemming Bygade og Lemming Skolevej. Sag 24 Anlægstilskud til etablering af skæve boliger. Sag 25: Til orientering.
Byrådsmødet, tirsdag 30. januar, sag 26

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje