Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Byrådet har besluttet

Byrådet har besluttet

Få et kort overblik over, hvad Silkeborg Byråd besluttede 26. februar 2024

Dialogmøde med borgerne

Silkeborg Kommune: Byrådet har holdt dialogmøde med borgerne.En borger benyttede muligheden for at komme med indlæg til byrådet. De handlede om offentlig transport og eventuel ordning om samkørsel via app'en NaboGo. Dialogmødet og resten af byrådets møde er optaget og kan ses på KommuneTV.
Byrådsmødet, mandag 26. februar, sag 1

2 stedfortrædere og fravær på grund af sygdom

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, 2. stedfortræder for DeKonservative, Karen Aagaard, deltager i stedet for Trine Løsgænger Lars Hedegaard, men er køsgænger i dag og er forhindret pga. sit civile arbejde. Martin JaKobsen bliver afløst af Thomas Sørensen, også for  Konservative. 1. stedfortræder for Socialdemokratiet, Linda Lyngsøe, deltager i stedet for Rune Kristensen, der er forhindret pga. ferie.  Louis da Silva Martins fra De Radikale,  Jonas Siversten fra Socialdemokratiet og fra Signe Haahr Lindegaard fra Enhedslisten er forhindret pga. sygdom. 
Byrådsmødet, mandag 26. februar, sag 2

Dagsorden godkendt

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt dagsordenen til aftenens møde. Der er 18 sager, heraf 4 lukkede. 
Byrådsmødet, mandag 26. februar, sag 3

Planer for boligområde i Resen vedtaget

Silkeborg: Byrådet har vedtaget den lokalplan og det tillæg til kommuneplanen, der gør det muligt at bygge 155 boliger i forskellige klynger i max 2 etager ved Resen. Halvdelen skal være parcelhuse, mens den anden halvdel kan være rækkehuse, dog må max 3 boliger bygges sammen. Med mindre, der derefter bygges forskudt. Der er vide rammer, når det kommer til valg af farver og materialer samt hældning på taget. Planen indeholder både regnvandsbassiner og områder, hvor vandet kan sive ned i jorden. På den måde kan Nebel Bæk og Gudenåen beskyttes mod udledning af vand fra området. Der bliver adgang til området fra Gøteborgvej. 
Byrådsmødet, mandag 26. februar, sag 4

Plan for Skægkær og Sejlings fremtid vedtaget

Skægkær/Sejling: Byrådet har vedtaget et tillæg til kommuneplanen for Skægkær- og Sejlingområdet. Tillægget stikker rammerne ud for byernes fremtidige udvikling. Der er plads til daginstitution og boliger sydvest for Skægkær og syd for Sejling samt områder til mulig byvækst nord og vest for Sejling. 
Byrådsmødet, mandag 26. februar, sag 5

Forslag til lokalplan for Sorring Friplejehjem 

Sorring: Byrådet har sendt et forslag til en lokalplan for et friplejehjem i Sorring i 8 ugers høring. Planen giver plads til en bygning i en etage med 30 boliger og fællesarealer. Bygningen må max være 6,5 meter høj. Der er desuden plads til et skur/depot på 160 kvm. Friplejehjemmet kommer til at ligge på Høngevej sydvest for byen. Planen kræver også et tillæg til kommuneplanen og her indeholder forslaget et større område. I den resterende del er der plads til 10-25 private boliger.  De skal have deres egen adgangsvej og kræver egen lokalplan, når der til den tid skal bygges på dem. 
Byrådsmødet, mandag 26. februar, sag 6

 Friplejehjem i Voel kan udvide

Voel: Byrådet har godkendt, at Voel Friplejehjem kan udvide med 6 boliger til i alt 30 boliger. Der er tale om almene boliger, men lige når det gælder plejeboliger skal en kommune ikke stille garanti. Det er i stedet Ældreministeriets opgave.
Byrådsmødet, mandag 26. februar, sag 7

15 almene boliger i Sejling

Sejling: Byrådet har givet et lån på 3,018 mio. kroner til grundkapitalen bag byggeriet af 15 almene boliger i Sejling, som Silkeborg Boligselskab har opført. Og samtidigt stillet garanti for boligselskabets realkreditlån på 26,554 mio. kroner.  Byrådet har desuden godkendt huslejen, som i gennemsnit er på 1.007 kr. pr. kvm.
Byrådsmødet, mandag 26. februar, sag 8

10 almene boliger i Bryrup

Bryrup: Byrådet har givet et lån på 2,2 mio. kroner til grundkapitalen bag byggeriet af 10 almene boliger i Sejling, som Silkeborg Boligselskab har opført. Og samtidigt stillet garanti for boligselskabets realkreditlån på 19,360 mio. kroner. Byrådet har desuden godkendt huslejen, som i gennemsnit er på 998 kr. pr. kvm.
Byrådsmødet, mandag 26. februar, sag 9

12 almene boliger bygget om

Silkeborg: Byrådet har stillet garanti for realkreditlånet bag ombygning af 12 almene boliger på Bryndumsvej i Silkeborg, som AAB Silkeborg har stået for. Renoveringen har i sig selv ikke medført huslejestigninger. 
Byrådsmødet, mandag 26. februar, sag 10

Ejendomschef kan godkende sager

Silkeborg Kommune: Byrådet har bemyndiget ejendomschefen, så vedkommende i fremtiden kan godkende de sidste 2 af 3 skemaer som et byråd skal godkende, når der opføres almene plejeboliger på friplejehjem. Her er der ikke kommunal økonomi involveret som der modsat er i sager om almene familieboliger. 
Byrådsmødet, mandag 26. februar, sag 11

Mindstepris på grund i Them

Them: Byrådet har godkendt mindsteprisen på en storåparcel i Frisholmparken i Them. Der er tale om en grund på 3.400 kvm. med plads til op til 8 rækkehuse. Mindsteprisen er 0,952 mio. kroner ekskl. moms.
Byrådsmødet, mandag 26. februar, sag 12

Nyt omkring valghandling

Silkeborg Kommune: Byrådet er blevet orienteret om ændringer, der er foretaget i forbindelse med valg til byråd, region, folketinget og EU-parlamentet. Fx kan 2 kommunalt ansatte modtage brevstemmer ude på institutionerne, hvor der førhen skulle være en tilforordnet, vælger med. Byrådet bør dog tilstræbe, at det sidste er tilfældet. Vælgere, der flyttet senere end 7 dage før den sidste tirsdag inden valget, bevarer deres ret til at stemme. Som det er nu, kan de hverken stemme i den gamle eller nye kommune. Desuden har kommunen indkøb nyt system, Valghalla, der gør det lettere at styre valget. 
Byrådsmødet, mandag 26. februar, sag 13

Overskrifter på 4 lukkede sager

Silkeborg Kommune: Byrådet har behandlet 4 lukkede sager. Sag 14: Beslutning om areal og rettighedserhvervelse, regnvandsbassin ved Østerlundvej i Virklund, spildevandsplantillæg 2. Sag 15: Beslutning om areal og rettighedserhvervelse til Gudenåledningen ved Nebelgårdsvej, Eriksborg, spildevandsplan 2022-2032. Sag 16: Godkendelse af køb af ejendom. Sag 17: Til orientering.
Byrådsmødet, mandag 26. februar, sag 18

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje