Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Byrådet har besluttet

Byrådet har besluttet

Dialogmøde med borgerne

Silkeborg Kommune: Byrådet har holdt dialogmøde med borgerne.  Ingen borgere ønskede at komme med indlæg. 

Byrådsmødet, tirsdag 19. april, sag 1

Socialdemokratiet sender stedfortræder

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at 1. stedfortræder for Socialdemokratiet, Linda Lyngsøe, deltager i stedet for Lars Faarup, der er forhindret på grund af ferie.  Løsgænger Lars Hedegaard var også forhindret. Han blev afløst af Peder Enggaard fra Det Konservative Folkeparti, som Lars Hedegaard oprindeligt blev valgt for. 
Byrådsmødet, tirsdag 19. april, sag 2

Dagsorden godkendt

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt mødets dagsorden. 
Byrådsmødet, tirsdag 19. april, sag 3

Flere pasningspladser i Them

Them/Frisholm: Byrådet har bevilget 20,5 mio. kroner til at få flere varige pasningspladser i Them-området og bygget om i de eksisterende børnehuse, Askehuset, Poppelhuset og Bøgehuset.  Når projekterne er færdige, vil der være plads til i alt 45 vuggestuebørn og 198 børnehavebørn. Ombygningerne indebærer blandt andet, at kvadratmeterne udnyttes bedre. Samtidig sker det efter principperne om små enheder i den store. 
Byrådsmødet, tirsdag 19. april, sag 4

Første skridt mod nedrivning af gl. Dybkærskolen

Silkeborg: Byrådet har bevilget ½ mio. kroner til at komme i gang med planerne for at rive gl. Dybkærskolen på Arendalsvej i Gødvad ned. Pengene skal gå til at udregne udbud, miljøundersøge bygningsdele, herunder kortlægningsrapport, prøver og analyser og få et bedre overblik over, hvad det kommer til at koste at rive skolen ned.
Byrådsmødet, tirsdag 19. april, sag 5

Penge til hal 2 i Sejs-Svejbæk

Sejs-Svejbæk: Byrådet har godkendt byggeprogrammet for den kommende hal i Sejs-Svejbæk og bevilget 35,5 mio. kroner til projektet. Heraf har lokalområdet bidraget med 15 mio. kroner.  Projektet kommer i udbud inden udgangen af andet kvartal. Hallen skal være færdigbygget ved udgangen af 2. kvartal 2026. Dette er vigtigt i forhold til fremdriften i de øvrige projekter i området – såsom udvidelse af skolen. 
Byrådsmødet, tirsdag 19. april, sag 6

Tilsyn med industrivirksomheder

Silkeborg Kommune: Byrådet er blevet orienteret om, hvordan administrationen arbejder med miljøgodkendelser og tilsyn med industrivirksomheder og hvilke virksomheder, der skal have en miljøgodkendelse. Det spænder over et bredt felt lige fra skydebaner affaldsforbrænding. Og hvilke muligheder, der er for at give eventuelle påbud. 
Byrådsmødet, tirsdag 19. april, sag 7

Ja til restaurant på taget af Fredensgård

Silkeborg: Byrådet har besluttet at give dispensation til en restaurant med terrasse på taget af Fredensgård på Torvet i Silkeborg. Dermed kan byggeriet være op til 23 meter højt i stedet for 20 først besluttet. Der er taget hensyn til at mindske indblik til gæster på kirkepladsen ved at friholde 3 meter fra både restauranten såvel som tagterrassen ud til facaden. Desuden skal de 2 øverste etager under tagetagen vinkles indad mod taget for at imødekomme Silkeborg Menighedsråds bekymring om indbliksgener fra de øverste etager. Restauranten skal bygges i træ og glas.   Byrådsmødet, tirsdag 19. april, sag 8

Økonomisk politik godkendt

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt den økonomiske politik, som er blevet justeret efter byrådets økonomiseminar i februar. Kommunens økonomi skal være i balance på kort og lang sigt. Der skal som udgangspunkt være 500 mio. kroner i kassen og budgettet for anlæg må være 375 mio. kroner. Målsætningen om en økonomi i balance er opdelt i mål for: likviditet, anlægsniveau, afdrag på gæld, låneoptag samt driftsresultatet. Og kommunens midler skal anvendes der, hvor de giver mest værdi for borgerne. Silkeborg Kommune har et budget på omkring 7 mia. kroner.
Byrådsmødet, tirsdag 19. april, sag 9

Strategi for styring af økonomien revideret

Silkeborg Kommune: Silkeborgs strategi for styringen af økonomien er blevet revideret. Det er sket for at præcisere arbejdsgange og gøre dem lettere at læse. Strategien handler fx om, hvad man skal gøre for at finde penge til projekter, der bliver dyrene end beregnet, og at det gælder om at handle proaktivt, så snart der er udsigt til, at budgetter overskrides. Og hvordan der indkræves gæld og lignende. 
Byrådsmødet, tirsdag 19. april, sag 10

636 flere borgere i 2024

Silkeborg Kommune: Byrådet er blevet orienteret om prognosen for vækst i befolkningen fra 2024 til 2037. Prognosen indgår som en del af udgangspunktet for de kommende budgetter.  Den peger på, at tallet af borgere vil stige med 636 i 2024. Det svarer til cirka 0,6%. Der er 2 metoder til at udregne en metode. Den som Silkeborg har valgt, tager udgangspunkt i antal ledige boliger. Den anden mulighed var interessen for at flytte til kommunen.
Byrådsmødet, tirsdag 19. april, sag 11

Overførsler af penge fra 2023 og 2024

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt hvilke mer- eller mindreudgifter i 2023, der skal overføres til budgettet for 2024 eller lægges i kassen. 
Byrådsmødet, tirsdag 19. april, sag 12

Anlægsregnskaber godkendt

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt de endelige regnskaber for en lang række renoveringer, nye bygninger samt vejanlæg. Blandt de største er børnehuse og haller samt fx vejanlæg såsom cykelstier. Samlet set er er der afsluttet regnskaber for 217.568.000 kroner - 831.000 kroner mindre end budgetteret.  
Byrådsmødet, tirsdag 19. april, sag 13

Mindstepriser på parcelhusgrunde

Sejs-Svejbæk: Byrådet har godkendt mindstepriser på 11 grunde på Langdalshøjen i Sejs-Svejbæk. Mindstepriserne er udregnet efter markedsprisen samt prisen på grundene i tidligere etaper i området og ligger mellem 1.950.000 og 2.150.000 mio. kroner inkl. moms alt efter størrelse. 
Byrådsmødet, tirsdag 19. april, sag 14

2 år mere med VisitAarhus

Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet at fortsætte samarbejdet med VisitAarhus i 2025 og 2026 om at udbrede kendskabet til Silkeborg over for turisterne. Silkeborg skal markedsføres som Danmarks Outdoorhovedstad – især i forhold til tyskere og hollændere. Og blandt andet skal antallet af overnatninger skal vokse med mindst 4% i forhold til 2023. Der skal være samarbejde med lokale guider.
Byrådsmødet, tirsdag 19. april, sag 15

2 medlemmer i bestyrelsen for Kompedal Naturnationalpark

Kjellerup: Byrådet har godkendt at Susanne Jacobsen fra Venstre samt Rune Kristensen fra Socialdemokratiet som kommunens medlemmer af bestyrelsen for Kompedal Naturnationalpark de kommende 4 år. De 2 politikere er henholdsvis næstformand og formand i Klima- og Miljøudvalget. 
Byrådsmødet, tirsdag 19. april, sag 16

5 eksterne medlemmer af Civilsamfundsudvalget

Silkeborg: Byrådet har godkendt 5 eksterne medlemmer af Civilsamfundsudvalget. Det drejer sig om sognepræst Malene Platz Schmidt, managing director Lars Hartvig Andersen, uddannelsesmentor Annemarie Kartz Thuesen, frivilligkoordinator Ingrid Rønne og deltager i ældretænketanken Susse Ibsen. Civilsamfundsudvalget skal de næste små 2 år arbejde med at vedligeholde og udvikle samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og private, frivillige aktører. Se alle medlemmerne på silkeborg.dk.
Byrådsmødet, tirsdag 19. april, sag 17

Ja til at beholde 12 legepladser

Silkeborg Kommune: Byrådet har på anmodning fra SF behandlet et forslag om at undlade at standse driften 12 legepladser, som blev sparet væk i budgettet for 2024. Byrådet valgte at følge forslaget med den tilføjelse, at sagen tages op igen, når der skal forhandles budget for 2025.
Byrådsmødet, tirsdag 19. april, sag 18

Mindre rengøring i botilbud

Silkeborg Kommune: Byrådet har på anmodning af Enhedslisten behandlet et forslag om at undlade at spare på rengøringen hos beboere i botilbud, hvor det ser ud til, at udgifterne i løbet af året bliver, 6 mio. kroner højere end budgetteret. Den nye service svarer til det tilbud ældre kan blive visiteret til. Forslaget faldt. 
Byrådsmødet, tirsdag 19. april, sag 19

Overskrifter på 4 lukkede sager

Silkeborg Kommune: Byrådet har behandlet 4 lukkede sager. 20: Ophævelse af byggepligt på Munkemarken 50 i Thorning. 21: Lån til indefrosne ejendomsskatter og investeringer i energi.  22: Fortsat medlemskab af Energnist. 23: Sag til orientering.
Byrådsmødet, tirsdag 19. april, sag 20-23.

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje