Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Byrådet har besluttet

Byrådet har besluttet

Få et kort overblik over, hvad Byrådet har besluttet på aprils møde

Dialogmøde med borgerne

Silkeborg: Byrådet har holdt dialogmøde med borgerne. En borger mødte frem og kom med indlæg. De handlede om planerne om specialklasser i lokalområderne. Dialogmødet kan ses på KommuneTV. 
Byrådsmødet, tirsdag 30. april, sag 1

Dagsordenen godkendt

Silkeborg: Byrådet har godkendt mødets dagsorden. Der er 33 sager, heraf 5 lukkede. Sag 15 udgik.
Byrådsmødet, tirsdag 30. april, sag 2

Kunstcenter Silkeborg Bad ændrer vedtægter

Silkeborg: Byrådet har godkendt Kunstcenter Silkeborg Bads nye vedtægter. De skal opdateres, fordi bestyrelsens sammensætning er anderledes end beskrevet i vedtægterne. Blandt andet er der krav om et medlem fra en nedlagt turistforening og en anden deltager har frasagt sig sit mandat. I fremtiden skal bestyrelsesmedlemmernes faglige kompetencer veje tungere end hidtil. 
Byrådsmødet, tirsdag 30. april, sag 3

Spillestedet Rampelys får elevator

Silkeborg: Byrådet har bevilget 3,153 mio. kroner til en elevator og nye toiletter på Rampelys. Heraf er 357.000 kroner en betingelsesløs gave fra Kulturhus Rampelys. Der har længe været et ønske fra spillestedet at tilbyde tilskuerne lettere adgang til spillestedet, som ligger på 1. sal.  
Byrådsmødet, tirsdag 30. april, sag 4

Plads til flere på Gødvadskolen

Silkeborg: Byrådet har bevilget 3,9 mio. kroner til Gødvadskolen, der til sommer begynder at huse elever, der bor i Eriksborg Skoledistrikt, hvis skole først står klar i 2029.  I år er der brug for et ekstra klasselokale, som findes ved at flytte rundt på lokaler. Inden Eriksborgskolen er klar, vil der være brug for 9 ekstra lokaler på Gødvadskolen. Ejendomsafdelingen er i gang med at udarbejde en løsning med fast byggeri og pavilloner.
Byrådsmødet, tirsdag 30. april, sag 5

Skal naturgrund ved Ærøvej bevares?

Funder: Byrådet har sendt et forslag om at fjerne muligheden for at bygge på en naturgrund ved Ærøvej, Funder Bakke i 4 ugers høring.  Det kan ske ved at ændre grundens status i kommuneplanen, hvor den i øjeblikket er udlagt til byvækst.  I stedet bliver grunden til en del af det grønne danmarkskort og kategoriseret som særligt værdifuldt landskab.  
Byrådsmødet, tirsdag 30. april, sag 6

Hvordan skal det kulturhistoriske miljø ved Høgdal bevares?

Them: Byrådet har sendt et forslag om en lokalplan, der bevarer det kulturhistoriske miljø omkring Høgdal i 4 ugers offentlig høring. Alle bygninger med en SAVE-værdi mellem 1 og 3 skal bevares. Det bliver muligt at opføre nye bygninger til beboelse ved bygninger med høj bevaringsværdi, hvis den bevaringsværdige bygning så i stedet bliver anvendt til anneks, udhus eller lignende. Forslaget indeholder også krav til nye bygningers udseende. Byrådsmødet, tirsdag 30. april, sag 7

Ny CO2-regnemåde for kommunal skov

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt en ændret måde at opgøre CO2-optag i kommunens skove. Der har indtil nu været ikke været adgang til lokale tal for de blivende skove, så regnestykket er skulle laves ud fra et nationalt gennemsnit, som ikke afspejler virkeligheden i Silkeborg Kommune. Derfor er de sat til hverken at optage eller udlede CO2. Det er nu muligt at opgøre deres effekt mere præcist.  Når ændringen slår igennem i klimaregnskabet, forventes optaget af C02 at stige i regnskabet med anslået 1.000 tons. Byrådsmødet, tirsdag 30. april, sag 8

Dagsorden til Silkeborg Forsynings generalforsamling

Silkeborg: Byrådet har drøftet mulige ønsker til dagsordenen på Silkeborg Forsynings generalforsamling. Blandt andet er der valg til bestyrelsen, og her har Silkeborgs 2 delegerede – borgmesteren og kommunaldirektøren – tænkt sig at pege på: Jannik Haahr Antonsen, formand, Per Hovgaard, Lotta Sandsgaard, Steen Kahr Rasmussen, Søren Kristensen (A) og Morten Skydsgaard (C). 
Byrådsmødet, tirsdag 30. april, sag 9

Overskud i Brand og Redning

Silkeborg/Viborg kommuner: Byrådet har godkendt regnskabet for Midtjysk Brand og Redning i 2023. Der er et overskud på driften på 3.0066.000 kroner. For at indhente et underskud fra 2022 og fordi det ikke har været muligt at følge op optimalt i løbet af året pga. nyt økonomisystem, har Brand og Redning holdt meget tilbage på udgifterne til nyt anlæg og uddannelse. Det rettes der nu op på efter det har vist sig, at der fint kunne blive råd til mere.
Byrådsmødet, tirsdag 30. april, sag 10

Ny brandstation i Viborg

Silkeborg/Viborg: Byrådet har indskudt kapital i en kommende, ny brandstation i Viborg. Der er tale om 1.008.000 kroner.  Silkeborg Kommune og Viborg Kommune ejer Midtjysk Brand og Redning sammen, og selvom brandstationen skal ligge i Viborg, vil det gå imod aftalen om det fælles samarbejde, hvis ikke ejerkommunerne deles om udgifterne.
Byrådsmødet, tirsdag 30. april, sag 11

Byrådet har godkendt regnskabet for 2023

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt det endelige regnskab for 2023.  I forhold til det oprindelige budget var på ca. 6,3 mia. kr., og det samlede resultat viser et merforbrug på 64,8 mio. kroner. Dyk ned i nøgletallene og detaljerne på silkeborg.dk
Byrådsmødet, tirsdag 30. april, sag 12

4 mio. kroner til energibesparende projekter

Silkeborg Kommune: Byrådet har bevilget 4 mio. kroner til projekter, der er med til at spare på forbruget af energi i og ved de kommunale bygninger. Der er fokus på at reducere energispild, især uden for åbningstid og at løfte indeklimaet inden for åbningstiden ved renoveringer. Der er fx tale om LED-lys, isolering og ventilation og et AI-baseret energistyringssystem. 
Byrådsmødet, tirsdag 30. april, sag 13

Mindstepris på erhvervsjord langs motorvejen

Funder: Byrådet har fastsat mindsteprisen for 2 nye erhvervsgrunde på Skærskovgårdsvej 17 op til Silkeborgmotorvejen ved Funder.  Jorden skal koste mindst 73 kroner pr. kvm. Grundene er 7.284 kvm og 8.890 kvm. med fælles vejadgang. Der er allerede en interesseret køber.  
Byrådsmødet, tirsdag 30. april, sag 14

Mindstepris for grunde på Slagtehusvej

Kjellerup: Byrådet har fastsat en mindstepris i udbud pr. kvm for en parcelhusgrund på Slagtehusvej 16. Grunden skal mindst koste 375.000 kroner inklusiv moms. Grunden er på 763 kvm., og der er allerede en interesseret køber.  Samtidig er en lille del på 31. kvm. af samme adresse sat til salg for 10.000 kroner eksklusive moms. Den del af grunden står der i øjeblikket et teknikhus fra N1. 
Byrådsmødet, tirsdag 30. april, sag 16 og 17

Boligselskab har solgt afdeling i Thorning

Thorning: Byrådet har godkendt Bomidtvests salg af afdelingen på Birkevej 7 i Thorning til Boligselskabet Viborg Amt. Afdelingen er dyr at administrere, da den kun består af en enkelt bolig. Bomidtvest har ikke andre afdelinger i nærheden, men Boligselskabet Viborg Amt har en afdeling i byen med lignende boliger. Købesummen er på 0 kroner.  
Byrådsmødet, tirsdag 30. april, sag 18

Almene boliger kostede 37,9 mio. kroner

Sorring: Byrådet har godkendt det endelig regnskab for byggeriet af Silkeborg Boligselskabs 18 almene boliger på Dalen i Sorring. Det kom til at koste 37,9 mio. kroner at bygge boligerne. Den gennemsnitlige årlige husleje pr. kvm er på 1.007 kroner.  Byrådet har ydet et lån til grundkapitalen på 3,032 mio. kroner og stillet kommunegaranti for realkreditlånet.   
Byrådsmødet, tirsdag 30. april, sag 19

Almene boliger på Fuglemosevej bliver renoveret

Kjellerup: Byrådet har givet tilsagn om særlig støtte til driften efter renovering af Sct. Jørgens almene boliger på Fuglemosevej 3A-C i Kjellerup.  Boligerne er fra 1952 og lever ikke op til nutidens standard, blandt andet har en af opgangene deletoiletter. Desuden er byggeriet plaget af sundhedsfarlig skimmelsvamp og derfor er kun ganske få af boligerne udlejet i øjeblikket. En tilbygning fra 1972 rives helt ned. En kommune kan give særlig støtte til driften, hvis huslejen efter en renovering ellers ikke vil være rimelig, hvilket ville være tilfældet her.  Renoveringen begynder i slutningen af i år.
Byrådsmødet, tirsdag 30. april, sag 20

36 almene boliger i Nordbyen kan renoveres

Silkeborg: Byrådet har givet tilsagn om særlig støtte til driften efter renovering af AAB’s afdeling 51, Nordre Byggeforening. Byggeriet er fra 1956 og er blandt andet præget af fugt og sætningsskader, fugt under og råd i gulvene. Renoveringen skal øge boligernes levetid og forbedre isolationen og indeklimaet.  En kommune kan give særlig støtte til driften, hvis huslejen efter en renovering ellers ikke vil være rimelig, hvilket ville være tilfældet her.  
Byrådsmødet, tirsdag 30. april, sag 21

Husleje stiger 33% efter renovering

Silkeborg: Byrådet har godkendt en huslejestigning på 33% i Arbejdernes Byggeforenings afdeling 41, som ligger på Ravnholtsvej og Nylandsvej i Alderslyst. Huslejen stiger efter udskiftning af taget inkl. ovenlys og kviste, vinduer og terrassedøre, efterisolering af gulvet mod kælderen og ombygning af nye pulterrum i kælderen.  Der nye husleje er på 1.044 kroner årligt pr. kvm. mod 770 før renoveringen. 
Byrådsmødet, tirsdag 30. april, sag 22

Ekstra tilskud til reparation af tag på svømmehallen 

Them: Byrådet har givet et ekstraordinært tilskud på 3,5 mio. kroner – 2,9 mio. efter refusion af moms - til Them Hallerne. Pengene skal bruges til at udbedre råd i taget på svømmehallen.  Et stort stykke træ og loftplader faldt for nylig ned i bassinet fra 8 meters højde. Them Hallerne har lavet en midlertidig løsning, der har kostet 300.000 kroner, men har ikke penge til at finansiere en permanent løsning.  Tilskuddet kræver, at Them Hallerne, der er en selvejende institution, præciserer deres vedtægter, så det fremgår at institutionen alene kan udleje til private til markedspris indenfor de samme rammer om kommunen har til at forestå udlejning til private leverandører. Og at et eventuelt overskud hvis institutionen opløses overgår til almennyttige formål i Silkeborg Kommune.  
Byrådsmødet, tirsdag 30. april, sag 23

Forslag om frizone på Torvet

Silkeborg: Byrådet har efter anmodning af Det Radikale Venstre behandlet et forslag om at indføre en frizone på Torvet. Den skal være et sted, hvor borgere, idrætsforeninger butikker eller andre let og fleksibelt kan udfylde en plads i midtbyen på et givent tidspunkt. Forslaget faldt.
Byrådsmødet, tirsdag 30. april, sag 24

Status på ansøgning af nyt postnummer

Virklund: Byrådet har på anmodning af Louis da Silva Martins behandlet et forslag om, at Silkeborg Kommune skal opfordre Trafikstyrelsen til at se positivt på Knudlund Erhverv Silkeborg Syds ønske om at få postnummer 8600 Silkeborg i erhvervsområdet ved Knudlund og Rodelund og derved fremstå som en del af Silkeborg. Byrådet har bemyndiget borgmesteren til at sende et brev med opbakning.
Byrådsmødet, tirsdag 30. april, sag 25

Silkeborg Byråd forbliver et byråd

Silkeborg Kommune: Byrådet har på anmodning af Peter Sig Kristensen behandlet et forslag om at ændre navn fra Silkeborg Byråd til Silkeborg Kommunalbestyrelse. Et ændret navn ville i højere grad afspejle at den ene halvdel af borgerne i Silkeborg Kommune bor uden for hovedbyen, Silkeborg. Og fremhæve sammenhængskraften og balancen i hele Silkeborg Kommune. Forslaget faldt. 
Byrådsmødet, tirsdag 30. april, sag 26

Forslag om flere penge pr. barn

Silkeborg Kommune: Byrådet har på anmodning af Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og de 2 løsgængere, Jan Beck-Nielsen og Lars Hedegaard, behandlet et forslag om at undlade at regulere økonomien på børneområdet i år og i 2024, selvom der kommer færre børn. Økonomien på området er knyttet op på antallet af børn og budgettet er baseret på en forventning om, hvor mange der skal tilbydes pasning.  Byrådet har sendt sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Byrådsmødet, tirsdag 30. april, sag 27

5 lukkede sager

Byrådet har behandlet 5 lukkede sager med følgende overskrifter. Sag 28: Fremtidig anvendelse og genoprettende vedligehold af Silkeborg Bad. Sag 29: Areal og erhvervelse af rettighed til vejadgang til boligområde i Resen. Sag 30: Arelal og erhvervelse af rettigheder på Haugevej i Kjellerup. Sag 31: Ekspropriation til erstatningsnatur ved bro over Gudenåen. Sag 32: Til orientering.   
Byrådsmødet, tirsdag 30. april, sag 28-32

 

 

 

 

 

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje