Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Byrådet har besluttet - juni 2023

Byrådet har besluttet - juni 2023

Tirsdag 27. juni var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Få et kort overblik over Byrådets beslutninger.

Byrådshammer

Stedfortræder for Radikale, Konservative og Venstre

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at 1. stedfortræder for Radikale Venstre, Kim Egeskov, deltager i mødet i stedet for Luis da Silva Martins, samt at 3. stedfortræder for Det Konservative Folkeparti, Karen Aagaard, deltager i stedet for Mathilde Jakobsen. Begge er på ferie. Desuden deltager stedfortræder for Venstre, Poul Berggren, i stedet for Helga Sandorf Jacobsen.
Byrådsmødet tirsdag 27. juni, sag 2

Sejs Skoles hal skal flyttes

Sejs-Svejbæk: Byrådet har bevilget ½ mio. kroner projektering af en afløser for Sejs Skoles hal. Den nuværende hal skal rives ned, for grunden indgår i planerne for udvidelse af skolen. Der er endnu ikke afsat penge til en ny hal.
Byrådsmødet tirsdag 27. juni, sag 4

Byggeplaner ved Linå Børnehus

Linå: Byrådet har bevilget ½ mio. kroner til projektering af en tilbygning til Linå Børnehus. Børnetallet i Linå stiger, og holder prognoserne stik, vil der mangle plads fra 2024. Der er behov for 2 fleksible grupperum og en legestue til dagplejebørn. Linå er en del af Pasningsdistrikt Sejs.
Byrådsmødet tirsdag 27. juni, sag 5

Århusbakkens klub forbliver på Rylevej

Silkeborg: Byrådet har besluttet at oprette 20 midlertidige pladser til børn med særlige behov på Dybkærskolen i stedet for at ombygge klublokalerne på Bakkegården på Rylevej og flytte klubben ned på Langsøskolen. Specialpladserne bliver senere oprettet på en ny institution på en endnu ikke kendt lokation, hvor der også vil være almene pladser.
Byrådsmødet tirsdag 27. juni, sag 6

Status på handicapområdets nye kodeks

Silkeborg Kommune: Byrådet er blevet orienteret om arbejdet med handicaprådets nye kodeks for tillid og samarbejde, der er ved at blive indført. Der har blandt andet været en workshop, kendskabet er blevet udbredt, der arbejdes med kommunikationen til borgerne, afstemning af forventninger, overgangen mellem indsatser samt prioritering af medarbejdernes tid.
Byrådsmødet tirsdag 27. juni, sag 7

Tekstiler skal sorteres til genbrug

Silkeborg Kommune: Byrådet har sendt en række regulativer for håndtering af affald i 4 ugers høring. Der er tale om opdateringer i forhold til nyeste lovgivning – både for private husstande, erhverv og flytning af jord. Blandt andet skal private begynde at sortere tekstiler til genbrug fra efteråret.
Byrådsmødet tirsdag 27. juni, sag 8

Status på klimaindsatsen

Silkeborg Kommune: Byrådet er blevet orienteret om klimaindsatsen i første halvår af 2023. Der er købt 146 elbiler til levering i år, der bliver opsat yderligere 88 nye ladepunkter til elbiler fordelt på tværs af kommunen. Varmeforbruget er reduceret, der er holdt klimadag, og det er nu muligt at søge tilskud fra Varmepuljen. Klima- og Miljøudvalget og repræsentanter fra Silkeborg Forsyning har været i Skive og Holstebro for at erfare, hvad det kræver af en kommune at huse en energipark.
Byrådsmødet tirsdag 27. juni, sag 9

Midtjysk Brand og Rednings budget for 2024

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt Midtjysk Brand og Rednings budget for 2024. Beredskabet er et samarbejde mellem Silkeborg og Viborg kommuner, der deler udgifterne alt efter antallet af indbyggere. Silkeborgs andel er 20.381.000 kroner ud af et budget på 40.419.000 kroner.
Byrådsmødet tirsdag 27. juni, sag 10

Ingen basis for forsyningsmotorvej

Silkeborg Kommune: Byrådet er blevet orienteret om arbejdet med at få undersøgt om det er muligt at rense vand sammen med Århus. Ideen er skrinlagt, og der arbejdes i stedet videre med at bruge Søholt Renseanlæg og lede det rensede vand ud i Gudenå-systemet. Der er dog planer om at oprette et forum, hvor der kan drøftes langsigtede planer.
Byrådsmødet tirsdag 27. juni, sag 11

Revideret ferielov koster 15,8 mio. kroner om året

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at der betales et afdrag på 15,8 mio. kroner om året for de forpligtelser kommunen fik, da ferieloven blev revideret i 2019, så feriepenge ikke længere først blev udbetalt i året efter de var tjent. Der er tale om feriepenge optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Alt er afregnet i 2048.
Byrådsmødet tirsdag 27. juni, sag 12

6 mio. kroner til renovering og vedligehold

Silkeborg Kommune: Byrådet har bevilget 6 mio. kroner til renovering og vedligehold af kommunale bygninger. Blandt flere projekter er at gå i gang med at udskifte eller renovere tage på skoler. Blandt de større projekter er Hvinningdalskolen og Funder Skole.
Byrådsmødet tirsdag 27. juni, sag 13

Silkeborg får ny Ejendomspolitik

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt en ny Ejendomspolitik. Den har 3 overordnede temaer; Kvalitet og service, klimaaftryk samt fremtidens ejendomme. Kriterierne for succes er: mindst 90% tilfredshed hos brugerne samt reduktion af CO2-aftrykket på 1.000 tons i 2030.
Byrådsmødet tirsdag 27. juni, sag 14

10 nye almene boliger i Kragelund

Kragelund: Byrådet har givet tilsagn støtte til Silkeborg Boligselskabs byggeri af 10 almene familieboliger i Kragelund. Der er tale om 2,274 mio. kr. til kommunalt grundkapitaltilskud til delvis finansiering af boligerne – 10% af byggeriets budget, som reglerne foreskriver at en kommune skal bidrage med.
Byrådsmødet tirsdag 27. juni, sag 15

Silkeborg fortsætter som medlem af VisitAarhus

Silkeborg Kommune: Byrådet har valgt at fortsætte samarbejdet med VisitAarhus i endnu et år. VisitAarhus er et samarbejde mellem 8 østjyske kommuner om turisme. Det kommer til at koste 2,9 mio. kroner.
Byrådsmødet tirsdag 27. juni, sag 16

Nyt medlem af Ungdomsskolens bestyrelse

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt Enhedslisten ønske om at afgive partiets plads i ungdomsskolens bestyrelse til SF. Lars Hansen overtager hvervet fra Signe Haarhr Lindegaard.
Byrådsmødet tirsdag 27. juni, sag 17

Ny suppleant i Beboerklagenævnet og Huslejenævnet

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at adjunkt på Aarhus Universitet, cand.jur. Bitten Wissing Kjærgaard bliver ny suppleant i Beboerklagenævnet og Huslejeklagenævnet. Nævnenes formand skal have en juridisk baggrund, være uafhængig af lejerorganisationer og ikke have erhvervsmæssige interesser.
Byrådsmødet tirsdag 27. juni, sag 18

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje