Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Byrådet har besluttet - oktober

Byrådet har besluttet - oktober

Tirsdag 31. oktober var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Få et kort overblik over byrådets beslutninger

Dialogmøde med borgerne
Silkeborg Kommune: Byrådet har holdt dialogmøde med borgerne. Xx mødte frem med indlæg eller spørgsmål. Se dialogmødet på KommuneTV. Videoen bliver offentliggjort i løbet af det første døgn efter mødet. 
Byrådsmødet, 31. oktober, sag 1

Stedfortrædere for De Radikale og Konservative
Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at 2. stedfortræder for Radikale Venstre, Morten Junget, deltager i stedet for byrådsmedlem Luis da Silva Martins, der holder ferie. Og at 1. stedfortræder for Det Konservative Folkeparti, Peder Enggård, deltager i stedet for Mathilde Jakobsen, der er syg.
Byrådsmødet, 31. oktober, sag 2

Dagsorden godkendt
Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt mødets dagsorden.   Sag 16 udgår og erstattes i stedet af sag 25.

Byggeri på Impala-grunden
Silkeborg: Byrådet har sendt sagen tilbage til Plan- og Vejudvalget på grund af nye oplysninger i sagen. Bygherren har ændret på byggeriet.
Byrådsmødet, 31. oktober, sag 4

Eventuel restaurant på Fredensgårds tag
Silkeborg: Byrådet har sendt sagen tilbage til Plan- og Vejudvalget på grund af nye oplysninger i sagen.  
Byrådsmødet, 31. oktober, sag 5

Plan bag boliger i Vinderslev i høring
Vinderslev: Byrådet har sendt et forslag til et tillæg til kommuneplanen i Vinderslev i 4 ugers høring. Der er behov for at ændre rammerne geografisk, så de stemmer overnes med en lokalplan, som skaber plads til 10 almene rækkehuse ved Anemonevej.   
Byrådsmødet, 31. oktober, sag 6

Ensartet grundlag for grønne energianlæg
Silkeborg Kommune: Byrådet har vedtaget 6 punkter, der skal ligges vægt på, når udviklere af grønne energianlæg ansøger om projekter. Kriterierne har lige prioritet og er: 1. Bioøkonomiske projekter, hvor flere teknologier kobles sammen eller hvor flere VE-anlæg er samtænkt. 2. Lokal forankring. Fx tilbud om ejerandele, lokale fonde eller lokal involvering. 3. Realist at gennemføre og det med en rimelig tidshorisont. 4. Biodiversitet. 5. Arbejdspladser. 6. Synergier med andre interesser, fx grundvand og skovrejsning.
Byrådsmødet, 31. oktober, sag 7

Dispensation til gangbro og fugletårn ved Ans Søbred
Ans: Byrådet har givet dispensation til en gangbro i et moseområde og et fugletårn sammen med de øvrige aktiviteter ved Ans Søbred langs Tange Sø. 
Byrådsmødet, 31. oktober, sag 8

Eriksborg får eget skoledistrikt
Silkeborg: Byrådet har godkendt at den kommende skole i Eriksborg får sit eget skoledistrikt og særskilt ledelse.  Skolen skal med tiden blive overbygningsskole for eleverne på Grauballe Skole. Indtil skolen er bygget, går distriktets elever på Gødvadskolen. Skolen forventes færdig i 2028. 
Byrådsmødet, 31. oktober, sag 9

Ny model for tilskud til haller
Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet at gøre modellen for tilskud til kommunens selvejende haller mere harmonisk. Aftalen gælder i 3. år. Dog undtages Arena Midt i Kjellerup i første omgang på grund af stedets store gæld. Til gengæld skal det undersøges, om man kan lave en mere økonomisk bæredygtig konstruktion. 
Byrådsmødet, 31. oktober, sag 10

Ingen handleplan efter Ankestyrelsens tjek
Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet at der ikke skal laves en handleplan for at styrke den juridiske arbejdsgang i Socialafdelingen, Børne- og Familieafdelingen og Sundhed- og Omsorgsafdelingen. Det sker på baggrund af Ankestyrelsens undersøgelse af danske kommuners behandling af sager under lov om social service. Der er ingen krav om, hvornår det er nødvendigt med en decideret handleplan, men alle kommuner skal tage stillingen til det og begrunde fravalget over for Ankestyrelsen.  Byrådet blev orienteret om Ankestyrelsens undersøgelse på septembers møde. 
Byrådsmødet, 31. oktober, sag 11

Silkeborg Kommune overtager Skovly
Bryrup: Byrådet har besluttet at købe Plejecenter Skovly i Bryrup. Stedet ejes af Silkeborg Boligselskab og indeholder 10 demensboliger. De indgår som en del af Plejecenter Birkebo og bliver en del af planerne udvikling af centret. 
Byrådsmødet, 31. oktober, sag 12

Penge til stier og ophold i naturen
Silkeborg Kommune: Byrådet har bevilget 300.000 kroner til projekter i lokalområder. Det handler om bordbænkesæt i Sorring og Sjørslev, hegn i Kratskoven i Sjørslev, vejvisning på stier i Sjørslev og grussti med træbro ved Krabbes Grønne Ring i Kjellerup. Samt bevilget 2,5 mio. kroner til bedre skoleveje mm.  Find projekterne i bilagene til dagsorden.
Byrådsmødet, 31. oktober, sag 13

Ny forbrugs- og indkøbspolitik
Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt en ny forbrugs- og indkøbspolitik for Silkeborg Kommune. Den nye politik flytter fokus fra et rent indkøbsfokus til både at inkludere forbrug og indkøb. Silkeborg Kommune bruger hvert år op mod 2,5 mia. kr. på indkøb af varer, service- og forsyningsydelser. Et så stort beløb gør det også muligt at fremme forskellige samfundsdagsordener: fx grøn omstilling og social bæredygtighed. Læs den nye forbrugs- og indkøbspolitik. 
Byrådsmødet, 31. oktober, sag 14

Udvalg skifter navn, medlemmer og emne
Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet, at der i denne periode skal være et arbejdsudvalg med medlemmer fra politiske partier, interessenter og borgere. Indtil nu har det været Klimahandlingsudvalget, der udarbejdede Borgernes Klimahandleplan. Den er nu færdig, og byrådet vil nu have et Civilsamfundsudvalg, der skal sætte fokus på, hvordan kommunen og civilsamfundet kan styrke samarbejdet.  Udvalget skal de næste 2 år være tovholder for en række arbejdsgrupper. Læs kommissoriet. 
Byrådsmødet, 31. oktober, sag 15

2024’s mødeplan ændres
Silkeborg Byråd: Byrådet har besluttet at afskaffe det særskilte møde om 1. behandling af budgettet 18. september 2024. Det kommer i stedet for til at ske på det ordinære måde 27. august 2024.  
Byrådsmødet, 31. oktober, sag 17

Peter Sig Kristensen på orlov året ud
Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at byrådsmedlem Peter Sig Kristensen fra Enhedslisten bliver fritaget fra sit politiske arbejde fra 1. november til 31. december 2023 på grund af sit civile arbejde. I stedet deltager 2. stedfortræder Søren Thomsen.
Byrådsmødet, 31. oktober, sag 18

Ønske om større offentlighed efter udvalgsmøder
Silkeborg Kommune: Byrådet har behandlet et forslag fra Enhedslisten om at offentliggøre, hvad udvalgene har besluttet i deres lukkede sager. Det skal man ved byrådets sager, men selv vælge om man vil, når det gælder udvalgenes sager. Forslaget faldt.
Byrådsmødet, 31. oktober, sag 19

Oversigt over de 3 lukkede sager
Silkeborg Kommune: Byrådet har behandlet 3 lukkede sager med følgende overskrifter: Sag 20: Godkendelse af henstand med betaling af afdrag. Sag 21: Anskaffelse og implementering af ny vagtcentralsystem. Sag 22: Til orientering.
Byrådsmødet, 31. oktober, sag 23

Orienteringer om sagerne i Silkeborg Varme
Silkeborg: Byrådet har taget resultatet af en uvildig advokatudersøgelse af forholdene omkring Silkeborg Forsynings tab på 70 mio. kroner op el-salg til efterretning. Tabet dækkes ved at fremtidige indtægter på el-salg ikke kommer varmekundernes priser til gode. Byrådet blev desuden orienteret om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om, at der var tale om en ulovlig aftale, da Silkeborg Forsyning sammen med 48 andre samarbejdede om priser i selskabet Effekthandel.  Find samtlige bilag i dagsorden
Byrådsmødet, 31. oktober, sag 25. 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje