Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Flere penge til velfærd i bred budgetaftale

Flere penge til velfærd i bred budgetaftale

Silkeborg Kommune vil næste år bruge ca. 81 mio. kr. mere på service og velfærd end i dette års budget. Fem af byrådets partier har netop indgået en bred budgetaftale.

 

Den mangeårige tradition for brede budgetaftaler blandt byrådets partier i Silkeborg Kommune fortsætter. Partierne har indgået en budgetaftale for 2024 og overslagsårene 2025-2027, som 27 ud af byrådet 31 medlemmer står bag: Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre.

Silkeborg Kommunes budget for 2024 er for første gang på over 7 mia. kr., heraf 4,7 mia. til serviceudgifter.

- Efter at vi har taget højde for pris- og lønudviklingen, så bruger vi næste år ca. 81 mio. kr. mere på service og velfærd end i dette års budget, og vores anlægsbudget er fortsat historisk højt på netto 321,6 mio. kr. til blandt andet nye daginstitutioner og skoler på grund af befolkningsvæksten, siger borgmester Helle Gade.

Flere penge til sårbare, ældre og børn

- Vi har brugt de to første år i denne byrådsperiode på at få skabt mere realistiske budgetter på de store velfærdsområder, så budgetterne passer bedre i forhold til de faktiske udgifter. For et år siden samarbejdede vi i byrådet om at omprioritere 85,5 mio. kr., som permanent blev flyttet til primært familieområde, socialområde, ældreområdet og skoleområdet. Vi har således i byrådet prioriteret at øge budgetterne på de store velfærdsområder, siger Helle Gade.

Flere borgere = flere penge til velfærd

- Også i år har vi hævet budgetterne i forhold til befolkningsudviklingen, så vi kan fastholde serviceniveauet i takt med fx flere børn i dagtilbud og flere ældre i hjemmeplejen. I 2024 betyder det, at budgetterne på de forskellige velfærdsområder øges med 46,4 mio. kr. som følge af den forventede befolkningstilvækst fra 2023 til 2024. Desuden løfter vi ældreområdet med yderligere 5 mio. kr. og skoleområdet med yderligere 7 mio. kr., siger Helle Gade.

Planlagte besparelser for 19,3 mio. kr. annulleres

For at sikre den overordnede balance mellem kommunens indtægter og udgifter, blev Økonomi- og Erhvervsudvalget tidligt i budgetprocessen enige om at indarbejde besparelser i budgettet på 78 mio. kr.

- På grund af nye indtægter, har vi i budgetaftalen besluttet at annullere planlagte besparelser for 19,3 mio. kr. Det er 9 mio. kr. på ældreområdet, 6,3 mio. kr. på socialområdet og 4. mio. kr. på skoleområdet.

- Det betyder, at vi i 2024 gennemfører besparelser for 58,7 mio. kr. for helt overordnet at få kommunens indtægter og udgifter til at balancere i 2024 i et budget på godt 7 mia. kr.

- Det er en svær, men nødvendig opgave for byrådet, og vi er meget bevidste om, at besparelserne rammer både borgere og medarbejdere, siger Helle Gade.

Flere indtægter

Budgetaftalen finansieres af højere skatteindtægter fra flere borgere i kommunen. Desuden forventer Silkeborg Kommune at få nye indtægter som følge af forslag til finanslov, nye foreløbige skøn for ejendomsskatter samt et højere skøn for provenuet af selvbudgettering.

- Det er ekstra penge, som vi bruger til at annullere planlagte besparelser på 19,3 mio. kr. med, siger Helle Gade.

Fortsat stort anlægsbudget

På grund af befolkningsvæksten har Silkeborg Kommune fortsat et meget højt anlægsbudget, som I de senere år ikke har kunne finansieres alene ved overskud på driften. Derfor har byrådet taget penge op af kommunekassen. I de senere år har byrådet prioriteret omkring en halv mia. kr. til at skaffe mere plads i daginstitutioner og skoler. Pengene er brugt til ombygning, tilbygning og nybyggeri.

Store engangsindtægter øger kassebeholdningen

- Befolkningsvæksten har betydet, at vi i byrådet har været nødt til at tage et stort greb ned i kommunekassen for blandt andet at finde penge til anlæg af nye daginstitutioner til det stigende antal børn. Vi har løbende taget mange penge op af kommunekassen til at betale for nye anlæg, og det udfordrer vores kassebeholdning, siger Helle Gade.

I 2025 og 2026 har Silkeborg imidlertid udsigt til store engangsindtægter fra staten i form af skatteefterregulering.

- Vi forventer, at staten i 2025 sender et trecifret millionbeløb til Silkeborg i skatteefterregulering. Også i 2026 forventer vi en større positiv efterregulering. Det skyldes den store befolkningsvækst og byrådets beslutning om at selvbudgettere i 2022 og 2023 frem for at tage statsgarantien, siger Helle Gade.

- De store engangsindtægter betyder, at vi kan lægge penge tilbage i kommunekassen, som vi tidligere har taget op for at betale for de nødvendige anlæg.

- Budgetaftalen betyder, at vi også i 2024 selvbudgetterer, men i de kommende år forventer vi ikke, at den store økonomiske fordel ved at selvbudgettere fortsætter, fordi den meget store befolkningsvækst tager af og bliver mere balancere, siger Helle Gade.

Budget 2024 i overblik

  • Silkeborg Kommunes budget er for første gang på over 7 mia. kr. til fælles velfærd.
  • Kommunen bruger i 2024 ca. 81 mio. kr. mere på service og velfærd end i budgettet for 2023 (efter at der er taget højde for pris- og lønudviklingen).
  • 85,5 mio. kr. blev for et år siden permanent omprioriteret i budgettet og tilført primært familie-, social-, ældre- og skoleområdet for fremadrettet at få mere realistiske budgetter på de store velfærdsområder.
  • 46,4 mio. kr. er i år tilført budgetterne på de store velfærdsområder på grund af befolkningsudviklingen, så serviceniveauet kan fastholdes på det nuværende niveau.
  • Ældreområdet får et yderligere løft på 5 mio. kr. og skoleområdet et yderligere løft på 7 mio. kr
  • Planlagte besparelser for 19,3 mio. kr. er annulleret på ældre-, social- og skoleområdet. Det skyldes nye indtægter fra forslag til finanslov, nye foreløbige skøn for ejendomsskatter og et højere skøn for skatteindtægter ved selvbudgettering.
  • Planlagte besparelser for 58,7 mio. kr. gennemføres for at få kommunens indtægter og udgifter til at balancere i 2024.
  • Bag budgetaftalen for 2024 står partier med 27 ud af byrådets 31 medlemmer.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje