Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Forslag om at nedlægge plejehjemspladser på Remstruplund

Forslag om at nedlægge plejehjemspladser på Remstruplund

Ældreudvalget foreslår, at der nedlægges 26 almindelige plejehjemspladser på plejecenteret Remstruplund i Sydbyen i Silkeborg. Forslaget skal være med til at skabe balance mellem indtægter og udgifter i de kommende års budgetter på ældreområdet. De øvrige aktiviteter på Remstruplund vil fortsætte uændret.

Besparelse på 4,8 mio. kr.

Hvis byrådet beslutter at lukke de 26 plejeboliger, vil det give en årlig besparelse på 11,3 mio. kr. til drift og bygninger. Når der tages højde for fortsat bygningsdrift og stigende udgifter til hjemmepleje, bliver den årlige besparelse på 4,8 mio. kr., som udgør et væsentligt bidrag til at få indtægter og udgifter på ældreområdet til at balancere i de kommende år. Forslaget indgår nu i de kommende budgetforhandlinger, og forslaget vil også være med i den offentlig høring frem mod byrådets vedtagelse af budgettet i oktober.

Konsekvenser af besparelsen

Beslutter byrådet at nedlægge de 26 plejehjemspladser på Remstruplund, vil antallet af plejeboliger i Silkeborg Kommune falde med ca. 0,6 procentpoint. Silkeborg Kommune har i 2022 en dækningsgrad på plejeboliger pr. 80-årig og derover på 15,6 %, hvilket er på niveau med gennemsnittet i kommunerne i Region Midtjylland. Med 26 færre plejehjemspladser vil ventelisterne til en almindelig plejehjemsplads stige, hvilket betyder, at nogle ældre vil blive længere i eget hjem med hjælp fra hjemmeplejen. Da der fortsat er et stort behov for kvalificeret arbejdskraft på ældreområdet, forventes det ikke, at en eventuel nedlæggelse af plejehjemspladserne vil betyde afskedigelser. Personalet vil så vidt muligt blive tilbud arbejde på afdelingens andre plejecentre og enheder.

Nedlukning over to år

Nedlæggelsen af plejeboligerne ventes at kunne ske i løbet af et par år. Borgerne har ret til at blive boende, og ingen beboere vil blive bedt om at flytte. Kommunen vil dels stoppe med at visitere nye beboere til plejecenteret, og dels vil boligerne blive nedlagt i forbindelse med dødsfald eller fraflytning til anden plejebolig.

Høj husleje og vanskelig indretning

De 26 plejeboliger er fordelt på tre etager på Remstruplund. Plejecenteret har store fællesarealer, som beboerne betaler til, og huslejen er derfor høj i forhold til plejeboligernes størrelse. Plejecenteret er generelt ikke særligt hyggeligt og indretningen er vanskelig. Der er ikke et fungerende køkken, så beboerne får mad leveret fra Marienlund på den anden side af vejen. 

Lokaler kan anvendes til andre formål

Plejeboligerne ejes af et boligselskab, som står for udlejningen. Kommunen har anvisningsretten til boligerne. Hvis byrådet beslutter at nedlægge pladserne, vil kommunen sammen med boligselskabet drøfte, hvad lokalerne skal bruges til. Nogle af mulighederne er at etablere midlertidige pladser eller indmødested for hjemmeplejegrupper. Det vil i givet fald blive undersøgt nærmere.

Øvrige aktiviteter forsætter uændret på Remstruplund

Remstruplund rummer ud over plejeboliger en del andre aktiviteter, som vil fortsætte uændret. Kommunen har ambulant genoptræning og døgngenoptræning i bygningerne samt en række kontorer til Sundheds-IT og uddannelsesteam. Også Hjemmeplejen har et ledelseskontor i bygningen. Disse aktiviteter fortsætter uændret.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje