Skip til hoved indholdet
  Hjem Nyheder Fremtidens stævneplads er skitseret

Fremtidens stævneplads er skitseret

Arkitekter har netop skitseret tre bud på, hvordan Stævnepladsen, som tidligere dannede rammen om Jehovas Vidners stævner, kan udvikle sig. Ligeledes er potentialerne i den eksisterende bygning med tilhørende tribune og scene blevet undersøgt.

I maj 2023 satte Plan- og Vejudvalget gang i arbejdet med en helhedsplan for det 24 hektar store område i Gødvad, som tidligere dannede rammen om Jehovas Vidners stævner. En plan, der skal fastlægge den overordnede disponering af områdets anvendelse, herunder hvor stor en del af arealet, der skal bruges til boligudvikling. 

Vision for byudvikling er første skridt

Første skridt er at få fastlagt visionen for Stævnepladsen. Hvilken type bydel skal det være, og hvad skal den indeholde?

Tegnestuen Lytt har derfor skitseret tre bud på, hvordan den fremtidige udvikling af Stævnepladsen kan komme til at se ud. De tre forslag adskiller sig på måden det omkringliggende landskab inddrages i byudviklingen: 

 1. Øens i landskabet: En central placering af bebyggelse omkranset af natur, som er oplagt til fællesskab og til andre boligformer end parcelhuse.
 2. Et blå-grønt netværk: Spredte enklaver af bebyggelse sammenbundet af et naturnetværk oplagt til varierende boformer.
 3. Et fletværk af by og natur: En forlængelse af parcelhusbyens struktur med grønne kiler oplagt til parcelhuse og rækkehuse.

Fra auditoriebygning til bofællesskaber eller højskole

Der er ligeledes et ønske om at undersøge muligheden for at bevare og omdanne den eksisterende auditoriebygning. Lendager Arkitekter har derfor undersøgt potentialerne i bygningen til andre formål. Den kan fx ombygges til boliger, daginstitution og outdoorcenter i kombination og til højskole. 

Planerne skal nu tegnes mere igennem, og til maj skal politikerne beslutte, hvilken udvikling de ønsker for området, og om den eksisterende auditoriebygning skal bevares.

Åben stævneplads – hør mere om området

Den 7. april åbnes stævnepladsen for alle interesserede. Her er det muligt at opleve området, høre mere om planerne og give sit besyv med. 

Sådan ser processen ud:

 • Januar-maj: Udvikling af vision for området
 • 7. april: Åben stævneplads – oplev pladsen, hør mere om projektet og giv dit besyv med
 • 24. maj: Politikerne beslutter, hvilken udvikling de ønsker for området.
 • Slut 24: Politikerne vedtager helhedsplanen for området

 

 • Helhedsplanens samlede område er ca. 24 hektar. Heraf må ca. halvdelen bruges til byudvikling. Den anden del er fredet.
 • Området omkranses af Gødvad Ådal. Nord for stævnepladsen er der et større område med fredskov, og syd for området er der større arealer med beskyttet overdrev.
 • Området har tidligere dannet rammer om Jehovas Vidners stævner.
 • Området blev etableret i 1991 men blev i september 2017 købt af Silkeborg Kommune.
 • Sidenhen har det været COVID-19 vaccinationscenter i Silkeborg, som dog blev lukket i april 2022.

 

 • at skabe en helhedsorienteret planlægning og udvikling af Stævnepladsen
 • at arealet udvikles som en attraktiv del af byen med god balance mellem boliger, offentlige formål og rekreative aktiviteter
 • at udvikling sker i sammenspil med områdets grønne kvaliteter og karakteristiske landskabstræk.
 • at sikre en bæredygtig økonomi i udvikling af Stævnepladsen

Udviklingen tager afsæt i en række dogmer:

 • Forbind og træk de grønne strukturer ind
 • Planlæg med og ikke mod eksisterende forhold og strømningsveje. Udnyt det eksisterede terræn.
 • Planlæg efter hvad der er specielt og unikt. Bevar og forstærk koblingen til landskabet og udsynet til ådalen
 • Brug eksisterende elementer og kvaliteter smart
 • Forbind til eksisterende infrastruktur. Få bedre fat i Silkeborg, Gødvad og rekreative forbindelser i nærområdet.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje