Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Jord fra Randers genanvendes i støjvold ved Balle

Jord fra Randers genanvendes i støjvold ved Balle

Støjvolden ”Støjdragen” ved motorvejen i Balle får lettere forurenet jord fra Nordic Wastes jordbehandlingsanlæg og anlæg for genanvendelse af jord ved Randers. Genanvendelsen af jorden i Silkeborg sker under kontrollerede forhold.

I Randers har store mængder regn desværre sat gang i et jordskred ved Nordic Waste, hvor jorden risikerer at havne i en nærliggende å og dermed påvirke vandmiljøet helt ud i Randers Fjord. Derfor er der et akut behov for at køre jord væk fra området. Ca. 18.000 tons jord fra Randers bliver nu genanvendt i den ca. 307.000 tons store støjvold ”Støjdragen” ved motorvejen i Balle.

At genanvende lettere forurenet jord i en støjvold er helt normalt, når jorden overholder grænseværdier for forurenede stoffer, og når hverken mennesker, vandmiljø eller anden miljø er i risiko for væsentlig påvirkning. For at sikre at der ikke sker udskridning af jorden i ”Støjdragen” bliver jorden stabiliseret med kalk, og inden ”Støjdragen” er færdig, bliver den overdækket med ren jord. Det er en helt normal måde at genanvende lettere forurenet jord på.

Jorden fra Nordic Waste er ikke anderledes end den øvrige jord, der genanvendes til at skabe støjvolden. Jorden fra Nordic Waste er kørt til en prøvetagningsplads, så kun jord, som overholder grænseværdierne i miljøgodkendelsen for volden, køres til støjvolden. Silkeborg Kommune fører løbende et aktivt tilsyn med støjvolden.

Der er på nuværende tidspunkt ikke meddelt en miljøgodkendelse til at bruge jorden fra Randers i Støjdragen, men det rådgivende ingeniørfirma DMR har lavet en risikovurdering, som viser, at jorden fra Nordic Waste ikke vil medføre en påvirkning af det omkringliggende miljø, der hvor jorden placeres i støjvolden i Silkeborg.

Da situationen ved Nordic Waste er akut, hvor et jordskred risikerer at forurene den nærliggende å og dermed vandmiljøet i Randers, vurderer Silkeborg Kommune ud fra risikovurderingen, at jorden kan køres til Støjdragen, selv om der endnu ikke foreligger en miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen ventes formelt givet inden for kort tid, da vurderingen er, at jorden fra Randers ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø i Silkeborg.

 

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje