Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Karolinelundcenteret i Gjern bliver kompetencecenter for demensramte borgere

Karolinelundcenteret i Gjern bliver kompetencecenter for demensramte borgere

Som led i besparelserne på ældreområdet, foreslår Ældreudvalget, at Karolinelundcenteret i Gjern omdannes til et kompetencecenter for demensramte borgere, og at der nedlægges 20 plejehjemspladser i Bryrup og Funder. Forslaget indgår i den videre budgetproces og kommer i formel høring efter sommerferien. Byrådet beslutter næste års budget i oktober.

En ældre person, der bliver hjulpet

Ældreudvalget har besluttet at omdanne Karolinelundcenteret i Gjern til et kompetencecenter for demensramte borgere. Det sker ved at flytte 27 demensplejeboliger fra tre plejecentre – Skovly i Bryrup, Ådalen i Funder og fra Lysbro Plejecenter – til Karolinelundcenteret. Dermed samles kompetencerne inden for demensområdet, hvilket styrker det faglige niveau og mulighederne for at tiltrække medarbejdere til området. Plejeboligerne på de tre plejecentre omdannes til almindelige plejehjemspladser, og ældreudvalget nedlægger samtidig de 20 plejehjemspladser samlet på Skovly og Funder plejecentre:

Skovly i Bryrup:

De 10 demensplejeboliger flyttes til Karolinelundcenteret, og boligerne på Skovly nedlægges. Det betyder, at Skovly lukker som plejehjem. Plejecenteret Skovly ligger ved siden af plejecenteret Birkebo, som i de kommende år skal rømmes, da det er besluttet at bygge et helt nyt plejecenter i Bryrup med plads til 36 boliger, hvor Birkebo Plejecenter ligger i dag.

Ådalen i Funder:

De 10 demensplejeboliger flyttes til Karolinelundcenteret, og boligerne i bygningsafsnittet Ådalen nedlægges. Det resterende Funder Plejecenter fortsætter uændret. 

De nuværende beboere i Skovly og Ådalen har ret til at blive boende og kan over tid tilbydes bolig på et andet plejecenter. Der visiteres ikke nye borgere til Skovly og Ådalen.

Ændringerne ventes at være fuldt gennemført i 2026, hvor den årlige besparelse ved ændringerne vil være ca. 5,5 mio. kr. Det er sparede udgifter til bygningsdrift og personale på plejecentrene.

Ændringerne indgår i den videre budgetproces og kommer i formel høring efter sommerferien. Byrådet vedtager næste års budget i oktober.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje