Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Kommunen vil styrke tilbud til borgere med autisme

Kommunen vil styrke tilbud til borgere med autisme

Antallet af borgere med autisme stiger, og Silkeborg Kommune har derfor 21. september 2023 officielt anmodet Region Midtjylland om at udarbejde en overdragelsesaftale omkring regionens autismetilbud i Gødvad. Når aftalen er forhandlet, vil byrådet beslutte, om kommunen ønsker at overtage autismetilbuddet. Ved en eventuel overdragelse, vil nuværende beboere blive boende, og personalet vil forsætte uændret, da de bliver virksomhedsoverdraget til kommunen.

Antallet af borgere med autisme stiger, og det øger behovet for flere autismetilbud i gode fysiske og autismevenlige rammer med et fagligt kompetent personale. Silkeborg Kommune ønsker derfor flere egne autismetilbud, så borgere i højere grad kan blive boende i lokalmiljøet og i mindre grad tilbydes bo- og aktivitetstilbud uden for kommunen. Kommunen vil med egne tilbud samtidig blive mindre afhængig af at købe plads på tilbud, ejet af andre.

I dag køber Silkeborg Kommune allerede 35 % af de 40 døgn- og dagpladser, som regionen ejer i bo- og aktivitetstilbuddet på Stavangervej i Gødvad. Kommunen ser derfor muligheder i at overtage regionens tilbud, så kommunen dels på sigt får adgang til flere pladser i egen kommune, og dels ved at udvide kommunens autismeområde får mulighed for øget synergi med de øvrige autismeindsatser, som Silkeborg Kommune har i egenskab af at være en af Danmarks ti største kommuner.

På sigt forventes en overtagelse at kunne dække hovedparten af kommunen behov for både midlertidige og længerevarende botilbud til borgere med autismespektrum forstyrrelser. Dermed vil kommunens borgere i højere grad kunne blive i lokalmiljøet og med deres netværk tæt på. Netværket kan have afgørende betydning for, om borgerne kan etablere sig og skabe et liv i egen bolig efter fx et midlertidigt ophold i botilbud. Silkeborg Kommune vil ved en overtagelse fortsat tilbyde ledige pladser til andre kommuner, når Silkeborg Kommune ikke selv skal bruge pladserne.

Beboere og ansatte
Overtager Silkeborg Kommune regionens autismetilbud i Gødvad, vil alle nuværende beboere fortsat blive boende, og det nuværende personale vil fortsætte, da der sker virksomhedsoverdragelse til Silkeborg Kommune.

40 døgn- og dagpladser i Gødvad
Bo- og Aktivitetstilbuddet Gødvad på Stavangervej er ejet af Region Midtjylland og rummer 40 døgn- og dagpladser til borgere med en diagnose inden for autismespektret: Gødvad Botilbud med 10 pladser, Gødvad Boligerne med 10 pladser og 20 pladser på dagtilbuddet Gødvad Beskæftigelse og Uddannelse med beskyttet beskæftigelse, aktivitet- og samvær samt Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU.

Overdragelse af et autismetilbud
En kommune kan ifølge reglerne i Servicelovens §§ 186-187 og efter Lov om Virksomhedsoverdragelse overtage et regionalt tilbud, der ligger i kommunen.

Byrådet besluttede i marts 2023 at kontakte Region Midtjylland for at undersøge og drøfte mulighederne for at overtage Bo- og Aktivitetstilbuddet i Gødvad. Parterne har haft flere møder på politisk og administrativt niveau, og kommunen har også haft flere møder på politisk og administrativt niveau med pårørende til beboere på autismetilbuddet.

På baggrund af undersøgelserne og drøftelserne besluttede byrådet i august 2023 at fortsætte processen, og 21. september 2023 har kommunen officielt anmodet Region Midtjylland om at udarbejde et udkast til en overdragelsesaftale, som parterne kan forhandle. Herefter skal byrådet beslutte, om kommunen ønsker at overtage regionens autismetilbud i Gødvad. Den beslutning ventes truffet inden årets udgang.

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje