Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Kommunens økonomi har positiv, langsigtet balance

Kommunens økonomi har positiv, langsigtet balance

Byrådet har de senere år tilpasset kommunens budgetter, så kommunen lige nu ser ind i en positiv, langsigtet balance. Det var en af konklusionerne på byrådets årlige økonomiseminar, som markerer begyndelsen på byrådets arbejde med næste års budget.

Et godt økonomisk udgangspunkt

- Vi har godt styr på kommunens økonomi med en positiv, langsigtet balance. Vi står et godt sted økonomisk. Samtidig taler vi rigtig godt med hinanden på tværs af partierne, og der er bred enighed om den økonomiske politik, som byrådet har besluttet, siger borgmester Helle Gade.

Byrådet var 27. februar 2024 samlet til det årlige økonomiseminar, som markerer begyndelsen på byrådets arbejde med næste års budget.

- Vi forventer, at kommunens indtægter udvikler sig positivt, fordi vi fortsat har befolkningsvækst, og fordi væksten i Silkeborg er højere end gennemsnittet i Danmark. Vi forventer dog også, at befolkningsvæksten bliver lavere i de kommende år, end den tidligere har været. Vi får en mere balanceret befolkningsvækst, som byrådet har arbejdet for.

- Vi har penge til det anlægsniveau, byrådet ønsker i den økonomiske politik, men vi har fortsat mange ønsker til nye anlæg, som vi ikke har med i budgettet, men som der måske er plads til senere. Og vi har måske også nogle ønsker om at øge serviceniveauet på enkelte velfærdsområder, som vi kommer til at drøfte i budgetforhandlingerne, siger Helle Gade.

- Og så skal vi sikre, at vi ikke bruge flere penge, end vi har ramme til, da vi ellers får en "bøde" fra staten. Kommunernes økonomi er fortsat stram, og det gælder også i Silkeborg, og byrådet kommer derfor også til at prioritere på en række områder, når vi skal lægge budget for 2025.

Store engangsindtægter på vej

- Vi er så tidligt i budgetprocessen, at der er mange spørgsmål om indtægter og udgifter, som vi ikke har svar på endnu, siger Helle Gade.

- Vi ved dog, at vores kassebeholdning har været faldende i en længere periode, fordi vi blandt andet har bygget mange nye daginstitutioner og en ny skole, og vi har også fået flere børn og voksne, som vi skal passe, undervise og pleje.

Vi ved også, at vi har nogle store engangsindtægter på vej i efterbetaling fra staten, fordi vi har selvbudgetteret i tidligere år. Vi skal derfor i budgetforhandlingerne tage stilling til, hvordan vi vil bruge engangsindtægterne, og om vi fx vil lade de store engangsindtægter gå i kassen, så vi har penge til at betale vores løbende regninger, og så vi får en større robusthed til både at håndtere uforudsete udgifter og gribe eventuelle nye muligheder, som måtte dukke op.

Helle Gade, borgmester i Silkeborg Kommune

Byrådets visioner

Økonomiseminaret blev også brugt til at drøfte byrådets overordnede vision for udviklingen af Silkeborg Kommune, og hvad de politiske fagudvalg konkret arbejder med for at føre visionen ud i livet.

- Det var nogle gode drøftelser, på tværs af alle partier. Det giver et godt grundlag for det videre arbejde med næste års budget, siger Helle Gade.

Byrådets vision er at arbejde for velfærd, så alle kan leve et godt liv. Grøn indstilling som drivkraft for erhvervsliv, vækst, udvikling og omstilling for nuværende og kommende generationer. Balanceret vækst, så vi sikrer sammenhængskraft i hele kommunen. Og Danmarks Outdoor Hovedstad som afsæt for bevægelse, sundhed og livskvalitet.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje