Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Ny daginstitution planlægges i Resenbro

Ny daginstitution planlægges i Resenbro

Et stigende børnetal i Resenbro og Voel giver behov for nye daginstitutionspladser. Plan- og Vejudvalget har derfor besluttet at arbejde videre med planerne om en ny daginstitution i 2026 til 100 børn placeret i Resenbro.

Det stigende børnetal betyder, at der i perioden 2028 til 2035 forventes at være behov for ca. 55 nye dagtilbudspladser i Resenbro og 25 pladser i Voel.

Silkeborg Kommune har undersøgt en lang række mulige placeringer i Resenbro og Voel og fundet fem egnede placeringer til et permanent børnehus til 100 børn, der skal dække det fremtidige behov for nye daginstitutionspladser i de to områder.

Placeres på Skellerupvej

Plan- og Vejudvalget har nu ud fra en samlet vurdering besluttet, at den bedste placering af et nyt børnehus er et areal ved Skellerupvej 16 i Resenbro.

Placeringen er blandt andet valgt, fordi behovet for pladser er størst i Resenbro, og fordi institutionen kan placeres på et areal, som kommunen allerede ejer.

Der er god adgang til naturen og rekreative arealer, og vej- og stinettet ved den valgte placering eksisterer allerede, og det gør trafikgenerne for de omkringboende mindre end ved andre placeringer, hvor der eventuelt kunne være behov for at skulle udvide vej- og stinettet.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje