Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Planer om at føre Gudenåen 200 år tilbage til sit oprindelige forløb ved Silkeborg

Planer om at føre Gudenåen 200 år tilbage til sit oprindelige forløb ved Silkeborg

Baseret på historiske kort over Gudenåen fra 1800-tallet skal Silkeborg Kommune nu i gang med at se på mulighederne for at genskabe Gudenådalen fra Silkeborg til Tange Sø og føre den tilbage til sin oprindelige form før 1859, hvor åen blev uddybet og indsnævret af hensyn til pramdragerdriften. Gennemføres projektet, vil der være tale om et naturgenopretnings-projekt, der er større end genslyngningen af Skjern Å.

Baseret på historiske kort over Gudenåen fra 1800-tallet skal Silkeborg Kommune nu i gang med at se på mulighederne for at genskabe Gudenådalen fra Silkeborg til Tange Sø og føre den tilbage til sin oprindelige form før 1859, hvor åen blev uddybet og indsnævret af hensyn til pramdragerdriften. Gennemføres projektet, vil der være tale om et naturgenopretnings-projekt, der er større end genslyngningen af Skjern Å.

For 200 år siden var Gudenåen væsentligt bredere, end den er i dag, og havde mange lavvandede forløb med varierende dybde. Det viser gamle kort og optegnelser tilbage fra 1800-tallet, som Det kgl. Bibliotek har digitaliseret, og som Silkeborg Kommune er i gang med at sammenholde med eksisterende forhold. 

Tilbage i 1859 blev det nemlig besluttet på nationalt plan at gøre Gudenåen smallere og dybere for at optimere pramdragerdriften, som flere steder var udfordret af en lavvandet og for bred å. Udvidelsen skete på baggrund af en detaljeret kortlægning og opmåling af åens bredde, dybde, strømningshastighed, vandmængde og vandstandsforhold.

Det historiske materiale er så detaljeret og præcist, at det her næsten 200 år efter gør det muligt at genskabe Gudenåen, som den var skabt fra naturens side, før åen blev reguleret. En tilbageføring af å-løbet vil give vandet mere plads og dermed skabe en ådal, der kan håndtere større vandmængder, og som er mere klimarobust. Ligeledes vil naturen få bedre vilkår i og langs åen, og projektet vil bidrage til et renere vandmiljø og fremme friluftsliv.

Klima- og Miljøudvalget har netop givet grønt lys til at sætte en proces i gang med at få beskrevet projektet og mulighederne for at føre Gudenåen tilbage til sit oprindelige forløb.

Danmarks måske største naturgenopretningsprojekt

Projektet er et såkaldt generationsprojekt, der vil tage årtier at gennemføre. Det vil være større end genslyngningen af Skjern Å, som blev gennemført fra 1999-2003, og som har skabt et enestående naturområde af international betydning, og som er blevet hædret med den europæiske pris Europa Nostra, fordi projektet har skabt gode vilkår for natur- og dyreliv, både til gavn for mennesker og dyr.

Næste skridt er at få analyseret og bearbejdet de informationer, som kortene giver, og få det relateret til de nuværende forhold. Det arbejde er Silkeborg Kommune i fuld gang med. 

Silkeborg Kommune arbejder også på at give offentlig adgang til de digitaliserede kort via silkeborg.dk

 

 

Fakta

  • På 49 strækninger med en samlet længde på 9,63 km blev en 12 m bred og 62 cm dyb strømrende udgravet på strækningen mellem Silkeborg  og Tange. Det udgjorde ca. en 1/3 del af den samlede strækning
  • På 23 af disse strækninger blev Gudenåen alene uddybet. Anslået ca. 4,5 km i alt
  •  På de øvrige 26 strækninger (anslået 5,1 km i alt) blev vandløbet endvidere indsnævret ved etablering af 62 stenhøfder (indbygninger), 5 ådiger (paralleldæmninger) og 15 afsnøringer af biløb (couperinger)
  • Endvidere blev 2 –300 sten med en diameter på 120 –180 cm fjernet på forskellige strækninger samt et betydeligt antal mindre sten

  • Gudenåen er Danmarks længste å.
  • Den har sit udspring ved Tinnet Krat syd for Nørre Snede og løber gennem landskabet 160 km nordpå mod Randers Fjord og videre ud i Kattegat
  • På sin vej mod havet passerer den 67 store søer
  • Den afvander et opland på 2.600 km2. Det svarer til 10 procent af Jyllands areal.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje