Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Projekter nær Marsvinslund får tilskud fra Grøn Pulje

Projekter nær Marsvinslund får tilskud fra Grøn Pulje

Naboer og lokalsamfund omkring vindmøllerne ved Marsvinslund får tilskud til projekter fra Grøn Pulje.

1,35 mio. kr. skal tilgodese berørte naboer og lokalområder nær vindmøllerne ved Marsvinslund. Midlerne fra Grøn Pulje kommer blandt andet til at gå til fornyelse af byanlægget i Vium, tilskud til etablering af jordvarme hos naboer samt en aktivitetsskov ved Sjørslev-Demstrup.

Grøn pulje til gavn

Tilbage i 2020 besluttede Folketinget, at opstillere af vedvarende energi, fx vindmøller og solcelleanlæg, skal indbetale midler til en grøn pulje, der skal komme lokalområdet til gavn.

I forbindelse med opsætningen af tre vindmøller i Marsvinslund blev der oprettet en grøn pulje i Silkeborg Kommune på 1,35 mio. kr., som kunne søges til og med 5. januar 2024. Det er nære naboer, borgere, borgergrupper og foreninger, til vindmøllerne ved Marsvinslund, som påvirkes mest, der fortrinsvist har kunnet søge om del i midlerne.

Formandskabet for Sundheds- og Nærhedsudvalget samt Klima- og Miljøudvalget har vurderet ansøgningerne.

Det er første gang, vi uddeler midlerne fra Grøn Pulje, og det er med stor tilfredshed, at vi kan støtte projekterne, der gør en forskel for Marsvinslunds naboer og lokalsamfundet, siger Steen Vindum, formand for Sundheds- og Nærhedsudvalget.

Steen Vindum, formand for Sundheds- og Nærhedsudvalget

I vurderingen af ansøgningerne er der lagt vægt på at støtte almennyttige projekter, der kommer lokalsamfundet til gavn og også samtidig at tilgodese de borgere, der bliver berørt mest af vindmøllerne.

- Projekterne, der støttes, hjælper til energiforbedringer af fritidsfaciliteter i lokalområderne, der er fokus på både bæredygtighed, energioptimering og fællesskab siger Rune Kristensen, formand for Klima- og Miljøudvalget.

I takt med at der bliver opstillet flere vedvarende energianlæg, vil der komme flere grønne puljer, der kan bidrage til lokalsamfundene omkring anlæggene. 

Projekterne der modtager bevilling fra Grøn Pulje

Fornyelse af byanlægget i Vium

Ansøgeren ønsker at forny og gentænke byanlægget i Vium med ny terrasse, flagstang, bordebænkesæt, genetablering af græsplæne og beplantning samt etablering af vild have-bed med fokus på biodiversitet og bæredygtighed og grill til terrassen.

Etablering af jordvarmepumper hos nære naboer 

Tre af de allernærmeste naboer har ansøgt om at få bevilliget midler til etablering af jordvarme i deres boliger. Disse ansøgninger imødekommes med 50.000 kr. pr. anlæg.

Projekt Grøn Energi – Konvertering til varmepumper

Vium-Hvam Kultur og Multihus med børnehave, idræts-SFO, forsamlingshus, sognegård og klublokaler til Vium-Hvam idrætsforening ønsker at få etableret varmepumpeanlæg for at få en mere stabil og rentabel varmeforsyning.

Projekt Miljøvenlig Gulvbelægning

Vium-Hvam Kultur og Multihus ønsker at opgradere med et nyt gulv i den store festsal i bygningen.

Aktivitetsskov

Mellem Sjørslev og Demstrup ligger der et areal, hvor de tre ansøgere ønsker at opkøbe 2 ha og etablere en bypark/aktivitetsskov, som skal fungere som et bindeled for de to byer. Byparken/aktivitetsskoven skal indrettes med stier, plads til bænke, shelter, muldtoilet, områder med fx disc golf samt motionsredskaber. 

Solceller på Egnscentret

Den selvejende institution Sjørslev Demstrup Egnscenter beliggende i Sjørslev har et ønske om at anlægge solceller på Egnscentrets hals sydøst vendte tagflade for at sikre hallens energiudgifter.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje