Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Regeringen udpeger to mulige nationale energiparker i Silkeborg Kommune

Regeringen udpeger to mulige nationale energiparker i Silkeborg Kommune

På baggrund af Plan- og Landdistriktsstyrelsens afdækning af mulige arealer i Danmark har regeringen udpeget et areal vest for Lille Hjøllund og et areal ved Bredlund Plantage til to potentielt kommende nationale energiparker, som på sigt kan komme til at rumme vindmøller, solceller, biogas- og power to X-anlæg. Staten vil nu gå i en grundig dialog med naboer, lokalsamfund og kommunen om nærmere at undersøge mulighederne for, at de to områder kan bruges til energiparker.

Regeringen ønsker en markant udbygning af den vedvarende energi og har 9. oktober 2023 udpeget 32 områder i Danmark til mulige placeringer af kommende nationale energiparker. I Silkeborg Kommune er et areal vest for Lille Hjøllund og et areal ved Bredlund Plantage udpeget. Staten vil nu gå ind i en grundig dialog med naboer, lokalsamfund og kommunen om nærmere at undersøge mulighederne for, at området kan bruges til energiparkker og for at sikre lokal opbakning til parkerne.

Arealet vest for Lille Hjøllund

Produktionspotentiale: 500 GWh

Arealet er på 380 ha og er ejet af forskellige private lodsejere.

Der er 29 boliger inden for området.

Området er udlagt som råstofgravområde.

En mindre del af området er udlagt til vindmølleområde i kommuneplanen.

Udlægges området til en energipark, vil det sandsynligvis betyde, at der skal opkøbes og nedlægges boliger. Mulighederne for at etablere nye naturområder af høj kvalitet nedprioriteres.

Arealet ved Bredlund Plantage

Produktionspotentiale: 400 GWh

Arealet er på 607 ha og privatejet af én lodsejer.

Der er to boliger inden for området.

Området er en plantage og er udpeget som fredsskov.

Dele af området er udpeget som stilleområde i kommuneplanen, og området har potentiale til etablering af nye naturområder af høj kvalitet.

Udlægges området til en energipark, vil dele af fredsskoven blive ryddet, og der vil skulle genplantes skov et andet sted. Mulighederne for at etablere nye naturområder af høj kvalitet nedprioriteres.

Information til beboere og lodsejere i området

I forbindelse med screeningen af arealer til muligt kommende energiparker har Silkeborg Kommune i efteråret 2022 informeret beboere og lodsejere i området om, at arealerne kan komme i betragtning til kommende nationale energiparker. Staten vil nu gå ind i en grundig dialog med naboer, lokalsamfund og kommunen om nærmere at undersøge mulighederne for, at området kan bruges til energiparkker og for at sikre lokal opbakning til parkerne.

Hvad er en energipark?

En energipark er et afgrænset område, hvor der kan etableres flere forskellige former for vedvarende energianlæg. Det forudsættes, at en energipark som minimum består af vindmøller, solcelle- og biogasanlæg, og parken kan også indeholde Power to X-anlæg, som er industrianlæg der omdanner grøn strøm til andre former for brændstoffer.

Baggrunden for nationale energiparker

Med det formål at firedoble el-produktionen fra sol og vind i Danmark frem mod 2030 indgik regeringen og en bred kreds af Folketingets partier i 2022 en klimaaftale. Aftalen skal blandt andet sikre en udbygning af energianlæg på land. Plan- og Landdistriktsstyrelsen har siden afdækket mulige arealer i Danmark til nationale energiparker. Regeringens tre ministre, klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard, minister for landdistrikter Louise Schack Elholm og miljøminister Magnus Heunicke præsenterede derfor mandag 9. oktober 2023 et udspil til mere energi fra sol og vind på land. Her udpeger regeringen et areal vest for Lille Hjøllund og et areal ved Bredlund Plantage til muligt kommende nationale energiparker, som kan rumme vindmøller, solceller, biogas- og power to X-anlæg.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje