Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Silkeborg Kommunes udgifter til chefer og administration er Danmarks 3. billigste

Silkeborg Kommunes udgifter til chefer og administration er Danmarks 3. billigste

I de seneste mere end 15 år har Silkeborg år efter år ligget blandt de allerbilligste kommuner i Danmark målt på de samlede administrationsudgifter pr. indbygger. Nye tal fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet viser, at Silkeborg er Danmarks 3. billigste kommune blandt de 98 kommuner. Administrationsudgifterne pr. indbygger er faldet med 6 % i det seneste år som følge af besparelser.

Silkeborg Rådhus

Hvert år sammenligner Indenrigs- og Sundhedsministeriet kommunernes udgifter til administration med en række nøgletal.

Danmarks 3. billigste

I de seneste mere end 15 år har Silkeborgs samlede udgifter til administration pr. indbygger ligget blandt de billigste kommuner i Danmark. I 2022 er Silkeborg den 3. billigste kommune blandt Danmarks 98 kommuner, og kommunens udgifter til administration pr indbygger er i dag markant lavere end for fem år siden, og alene det seneste år fra 2021 til 2022 er kommunens udgifter til chefer og administration faldet 6 % som følge af besparelser. Administrationsudgifterne ligger samtidigt 12 % under det, Indenrigsministeriet ville forvente ud fra kommunens rammevilkår. Pr. indbygger bruger Silkeborg Kommune 8.191 kr. til den samlede administration i 2022. Det er 1.781 kr. mindre pr. borger end gennemsnittet blandt kommunerne i Danmark.

Færre udgifter til chefer og administration

Udgifterne til chefer og administrative støttefunktioner er i det seneste år faldet med 3,1 % og med næsten 6 % de seneste fem år. Udgifterne ligger i dag 17 % under det, Indenrigsministeriet ville forvente ud fra kommunens rammevilkår.

Færre udgifter til decentrale ledere

Udgifterne til decentrale ledere er i det seneste år faldet med 2,1 % og med næsten 10 % over de seneste fem år. Udgifterne ligger samtidig 15 % under det, Indenrigsministeriet ville forvente ud fra kommunens rammevilkår.

Udgifter til myndighedspersonale falder

Udgifterne til myndighedspersonale er det seneste år faldet med 5,9 %. Udgifterne ligger dog 27 % højere end det, Indenrigsministeriet ville forvente ud fra kommunens rammevilkår, hvilket blandt andet skyldes, at kommunen gennem årene har valgt at gennemføre større besparelser på andre dele af administrationen end besparelser på det personale, der sagsbehandler borgernes sager. På trods af, at udgifterne til myndighedspersonale er højere end det, Indenrigsministeriet ville forvente ud fra kommunens rammevilkår, så er Silkeborgs samlede udgifter til administration fortsat Danmarks 3. billigste i 2022.

Se hele rapporten på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje