Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Skal Søvej overdækkes?

Skal Søvej overdækkes?

Hvad skal der ske med Søvej, når vejen flyttes om på den anden side af Rådhuset for at give plads til en ny bypark langs Søfronten? Skal Søvej overdækkes, så parkering og vejen kommer under jorden? Med mulighed for at opføre et nyt ”Rådhuskvarter” ovenpå med boliger, passager og pladser? Så borgerne endnu nemmere kan færdes mellem Torvet og bymidten og den kommende bypark langs Søfronten? Det er en mulighed, som Plan- og Vejudvalget og byrådet skal drøfte. Se filmen om tankerne og visionerne bag en overdækning af Søvej.

Under forudsætning af en godkendelse i Plan- og Vejudvalget skal byrådet 19. december 2023 tage stilling til, om kommunen skal arbejde videre med planer om helt eller delvist at overdække Søvej, når vejen skal flyttes væk fra søen og om på den anden side af Rådhuset for at give plads til en grøn bypark langs Søfronten.

På grund af den store terrænforskel mellem Torvet og Søfronten vil en hel- eller delvis overdækning af Søvej give mulighed for at både vejen og parkering kan komme under jorden, mens der oven på overdækningen kan opføres et nyt ’Rådhuskvarter’ i området fra Rådhusgade til Godthåbsvej mellem Rådhuset og bygningerne langs Torvet.

Det er en løsning, som blandt andet kendes fra overdækningen af Thomas B. Thriges Gade i Odense centrum.

Se filmen, som viser tankerne og visionerne bag en mulig overdækning af Søvej.

Silkeborg Kommune har lavet en film, som viser arkitekternes foreløbige tegninger af idéen og visionen for et muligt projekt. Det er før, der for eksempel er taget stilling til eksisterende bygninger, nabobekymringer og opmærksomhedspunkter, og om der skal etableres en hel eller delvis overdækning af arealet fra Rådhusgade til Godthåbsvej mellem Rådhuset og Torvet.

 

Grundejere orienteret

Byrådet har ønsket at få undersøgt mulighederne for at overdække Søvej, og ideen er blandt andet blevet omtalt i Midtjyllands Avis i januar og i april 2023, og i mellemtiden har tegnestuen EFFEKT og COWI mere konkret belyst mulighederne og udfordringerne ved en overdækning af Søvej.

I de seneste måneder har Silkeborg Kommune haft en række møder med grundejerforeninger og grundejere i området mellem Rådhuset og Torvet fra Rådhusgade til Godthåbsvej for at informere om undersøgelserne og for at lytte til de umiddelbare bekymringer og opmærksomhedspunkter, som et så stort projekt giver, hvis byrådet på et senere tidspunkt beslutter at gennemføre det.

 

Den videre proces:

  • De foreløbige undersøgelser af muligheder og udfordringer ved at overdække Søvej præsenteres for Plan- og Vejudvalget 5. december 2023.
  • Under forudsætning af Plan- og Vejudvalgets godkendelse skal byrådet 19. december 2023 tage stilling til, om undersøgelserne skal fortsætte og ideerne konkretiseres.
  • Hvis byrådet ønsker at arbejde videre med en hel- eller delvis overdækning af Søvej, vil det ske på baggrund af den udviklingsplan, byrådet godkendte i 2019 på baggrund af en arkitektkonkurrence for omdannelse af Søfronten. En omdannelse, der har som mål at skabe en grøn bypark med plads til byliv, kultur og outdoor-aktiviteter langs søbredden.
  • Der vil herefter ske yderligere nabo- og borgerinddragelse i forhold til at konkretisere projektet, og igen senere i forbindelse med et konkret forslag til en lokalplan for flytning af Søvej med overdækning af området.
  • Først når de næste undersøgelser er gennemført, skal byrådet tage stilling til, om der skal arbejdes videre med et egentligt projekt. Det vil tidligst ske i løbet af 2024.

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje