Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Styrket fokus på sikker medicinering på botilbud

Styrket fokus på sikker medicinering på botilbud

Botilbuddet Vesterbo og Botilbuddet Alderslyst er blevet udvalgt til at deltage i et nyt projekt, der skal skabe en mere sikker medicinering for borgere på botilbud.

Luftfoto af Silkeborg by

Medicinsikkerheden for borgere på botilbud skal være i top.

Det er formålet med det nye projekt ’Sikker Medicinering’, som Socialafdelingen netop er blevet udvalgt til at deltage i sammen med fire andre kommuner.

En særlig sårbar gruppe

Borgere på botilbud er en særlig sårbar gruppe, der ofte er storforbrugere af lægemidler, og hvor korrekt medicinering er af vital betydning - mens fejl i medicineringen kan have store negative konsekvenser for det enkelte menneske, for medarbejderne og lægge øget pres på sundhedsvæsenet.

Generelt set, så sker der på tværs af landet et stort antal utilsigtede hændelser i forbindelse med håndteringen af medicin. Og det kalder på en systematisk indsats, så medicinsikkerheden på botilbud forbedres.

Kompetencer og fysiske rammer får et løft

Sikker Medicinering styrker medarbejdernes kompetencer vedrørende medicinhåndtering, sikrer robuste arbejdsgange og forbedrer de fysiske rammer, så antallet af medicineringsfejl på botilbud nedbringes og medicinsikkerheden for borgerne øges.

Det sker ved at:

  • Forbedre de fysiske forhold omkring medicineringsprocessen
  • Kompetenceudvikle personalet i forhold til medicin og medicineringsprocessen
  • Understøtte implementeringen af sikre arbejdsprocesser og arbejdsgange i forhold til medicinering ved hjælp af uddannelse i Forbedringsmodellen

Der er tidligere opnået gode resultater gennem indsatsen, bl.a. i forhold til reduktion af utilsigtede hændelser ifm. medicineringsprocessen, et markant styrket tværfagligt samarbejde og en styrket læringskultur.

Bag projektet står Dansk Selskab for Patientsikkerhed med støtte fra Helsefonden.

Fakta

Fem kommuner er udvalgt til at deltage i projektet Sikker Medicinering (botilbudsdelen): Silkeborg, Horsens, Middelfart, Assens Kommuner og et bo- og aflastningstilbud fra Region Sjælland
Projektet starter op i midten af august og løber over 2½ år til begyndelsen af 2026
Læs mere om Sikker Medicinering her

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje