Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Trafiksikkerhed: Fem projekter får tilskud

Trafiksikkerhed: Fem projekter får tilskud

Staten støtter fem projekter i Silkeborg Kommune, der skal gøre det mere sikkert at færdes i trafikken.

Fem trafikprojekter i Silkeborg Kommune får støtte fra Folketingets Infrastrukturplan 2035.

Tilbage i juni 2023 besluttede Plan- og Vejudvalget at ansøge staten om tilskud til fem projekter.

Silkeborg Kommune har nu fået tilsagn om tilskud til medfinansiering til alle fem projekter på 40 procent af den anslåede udgift til realisering. Samlet set får Silkeborg Kommune et tilskud på ca. 3,4 mio. kr. fra puljen til de fem projekter, der skal gøre det mere sikkert at færdes i trafikken. Fælles for projekterne er, at der de seneste år er registreret et eller flere trafikuheld. 

Med puljen giver staten et tilskud på 40 procent til realisering af de fem projekter. Resten af udgifterne til etableringen kommer fra Silkeborg Kommunes anlægsbevilling til trafiksikkerhedsprojekter. 

De fem projekter:

  • Signalanlæg i krydset ved Frederiksberggade og Marienlundsvej. Lyskrydset udformes med fokus på trafiksikkerheden for lette trafikanter og skal modvirke uheld i krydset, specielt uheld med lette trafikanter. 

  • Forbedring af krydset ved Borgergade, Guldbergsgade og Mølledamsgade. I projektet opstrammes krydset blandt andet på bekostning af svingbane fra Guldbergsgade, der erstattes af cykelsti. Projektet skal modvirke uheld i krydset, specielt uheld med lette trafikanter.

  • Sideudvidelse til to regulære kørespor på delstrækning på Haugevej vest for Vinderslev skal modvirke ene- og mødeulykker.

  • Kryds- og strækningsforbedringer ved Oslovej ved Silkeborg Gymnasium skal modvirke uheld med lette trafikanter.

  • Forbedring af to vigepligtsregulerede kryds på Tvilum Kirkevej ved Hornvej og ved Grønningen skal modvirke uheld i kryds og mødeuheld på Tvilum Kirkevej. 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje