Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Tre børneskove vokser frem i Danmarks Outdoor Hovedstad

Tre børneskove vokser frem i Danmarks Outdoor Hovedstad

Fra foråret 2024 kan børn boltre sig i de første børneskove i Silkeborg. Børneskovene skal styrke børns kendskab til naturen og give optimale muligheder for leg og bevægelse i Danmarks Outdoor Hovedstad.

Der skal klatres i træer, der skal udforskes, og der skal leges. Når de kommende børneskove står klar i henholdsvis Ans, Them og Skægkær i løbet 2024, inviterer børneskovene børn og barnlige sjæle til leg, bevægelse og oplevelser i naturen døgnet rundt. 

- Vi ser, at naturen har mistet sin betydning som social arena, og at børn er halvt så meget i naturen, som da deres bedsteforældre var børn. Det er tendenser, vi ønsker at påvirke i positiv retning ved at arbejde med projekt børneskove og herved åbne børnenes øjne for skovens dyr, planter og træer, samtidig med, at de bevæger sig, er sammen med andre børn og opdager glæden ved at kunne udfolde sig frit i naturen i Danmarks Outdoor Hovedstad, siger Johan Brødsgaard viceborgmester og udvalgsformand for Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget i Silkeborg Kommune.

Skoven er den ideelle legeplads

Det er ambitionen at skabe skove, der skal inspirere forældre, bedsteforældre og fagpersoner til at komme ud naturen sammen med børnene, hvor de kan udfolde sig og være aktive sammen.

- Vi oplever, at mange mennesker er i tvivl om, hvilke skove, de må færdes i, og om man må fx må bygge huler og gå udenfor stierne. Derfor har vi søsat projekt børneskove. Vi ved, at de vaner, børnene tilegner sig i barndommen, følger med ind i ungdomslivet og voksenlivet, hvorfor der er et stort sundhedsfremmende potentiale i at indføre vores børn og unge på en tryg og sikker vis til naturens rum, siger Merethe Jelsbak Raundahl, konsulent og projektleder i Outdoor og Fritid, Kultur- og Borgerserviceafdelingen, Silkeborg Kommune. 

Hun understreger, at en ekstra gevinst er, at børnene ved at færdes i naturen og bliver naturvante og på sigt vil passe på naturen. 

Samarbejde med lokale

For at blive en succes skal børneskovene bruges dagen lang af børn og barnlige sjæle. Derfor bliver børneskovene til i tværfagligt samarbejde med lokalområderne, hvor skoler, daginstitutioner, grundejere, foreninger og frivillige ildsjæle inddrages i projektet omkring, hvordan skovene skal se ud. 

Børneskovene skal ikke hegnes ind, og der bliver ikke anlagt en legeplads i traditionel forstand. Børneskoven er en naturlig legeplads og et ude-læringsrum med en indgangsportal, der laves af de lokale børn. Der bliver et centrum med et overdækket areal med bordbænkesæt og bålsted. Et lykkehjul inspirerer til ideer til leg, og der vil være elementer som væltede træstammer, stier, marksten at kravle på og andet, der giver lyst til leg, bevægelse, fordybelse og læring. 

Den 24. november vil børnene på Skægkærskolen plante træer i den første børneskov, der etableres ved Bøgelyvej i Skægkær.

Fakta om børneskovene i Danmarks Outdoor Hovedstad:

  • De tre børneskove vokser frem ved Dyrehaven i Them, ved Egernvej i Ans og ved Bøgelyvej i Skægkær.
  • Børneskovene er et tværfagligt projekt mellem Børn- og Familie, Skoleafdelingen, Teknik og Miljø samt Kultur- og Borgerservice. 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje