Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Udsigt til højere forældrebetaling for at få passet børn

Udsigt til højere forældrebetaling for at få passet børn

Byrådet skal 28. november 2023 godkende nye takster for forældrebetaling i børnehaver, vuggestuer og dagpleje. Godkender byrådet, vil taksterne stige til nytår. De nye takster i 2024 kommer til at ligge nogenlunde på niveau med taksterne i vores nabokommuner.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget har godkendt de nye takster for forældrebetaling, som nu sendes til godkendelse i byrådet. Godkender byrådet taksterne, vil taksterne for de mest udbredte moduler pr. 1. januar 2024 være:

  • Vuggestue: Taksten stiger med 357 kr. pr. måned fra 3.370 kr. uden kostordning til 3.727 kr. pr. måned.
  • Børnehave: Taksten stiger med 197 kr. fra 1.856 kr. uden kostordning til 2.062 kr. pr. måned.
  • Dagpleje: Taksten stiger med 539 kr. pr. måned fra 2.830 kr. til 3.369 kr. for en fuldtidsplads.

Forældrebetalingen opkræves i 11 måneder om året, mens tilskuddene til privat pasningsordning og pasning af egne børn gives i 12 måneder om året.

Alle de foreslåede takster for forældrebetaling i 2024 kan ses på Silkeborg Kommunes hjemmeside i dagsordenen til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets møde 13. november 2023 (bilag til sag 5 om forslag til nye takster for 2024.)

Økonomisk friplads og søskenderabat

Det er fortsat muligt at søge om økonomisk fripladstilskud, og stigningen i forældrebetalingen vil derfor i mindre grad ramme økonomisk trængte familier. Tilskud til søskenderabat tildeles automatisk.

Niveauet for forældrebetaling

Historisk har forældrebetalingen i Silkeborg Kommune været lav, men er i de senere år steget gradvist for at opfylde lovgivningen om minimumsnormeringer.

Forslaget til de nye takster i 2024 ligger på niveau med taksterne i vores nabokommuner. Nogle kommuner ligger lidt højere, andre lidt lavere.

Sammenlignes de nye, foreslåede takster med forældrebetalingen i 2022 er der tale om en mindre prisstigning i 2024, fordi forældrebetalingen i 2023 faldt.

Derfor stiger taksterne

Hovedårsagen til at taksterne stiger er:

  • Den almindelige pris- og lønudvikling i samfundet.
  • Krav om minimumsnormeringer vedtaget af Folketinget.
  • Politisk beslutning om at øge indtægterne fra forældrebetaling i stedet for at reducere udgifter og serviceniveau (omlægning og justering af grundlaget for takstberegningen). 

En mere udførlig og teknisk gennemgang af forslaget til stigningen i taksterne kan ses i dagsordenen til i dagsordenen til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets møde 13. november 2023 sag 5 om forslag til nye takster for 2024.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje