Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Vi undersøger naturen

Vi undersøger naturen

I de næste par måneder kigger naturmedarbejdere på naturen i Silkeborg Kommune.

Natur

Silkeborg Kommune er henover sommeren på besøg på en andel af de beskyttede naturarealer i Silkeborg Kommune.

Det er områder med eng, mose, hede og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, de såkaldte ”§ 3 områder”, der er mål for tilsynene.

På tilsynene registrerer naturmedarbejdere i Silkeborg Kommune, hvilke plantearter der vokser på arealerne, og hvordan arealerne ser ud og driftes.

Tilsammen bidrager de informationer til, at vi får et overblik over naturens tilstand i Silkeborg Kommune og til viden om, hvilke steder det i samarbejde med lodsejerne kan være hensigtsmæssigt at udføre nogle særlige indsatser for at sikre eller forbedre naturen og biodiversiteten.

Det kan f.eks. være, hvis arealet er voksested for en sjælden plante eller et vigtigt levested for padder eller insekter, eller hvis det bare har henligget til natur rigtig længe uden menneskelig indblanding.

Registreringerne for hvert enkelt areal indtaster vi i den nationale naturdatabase, og de kan derfor ses på www.miljoeportal.dk.

Vi håber, I vil tage godt imod vores medarbejdere, hvis I møder dem derude.

Vi skal forbi mange arealer, og vi kan desværre ikke kontakte hver enkelt lodsejer inden. Vi håber, du vil tage godt imod vores folk, hvis du møder dem på dit areal.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Natur og Miljø på mail natur@silkeborg.dk eller tlf. 8970 2085 eller 9243 0974.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje