Skip til hoved indholdet
  Hjem Outdoor Ud i naturen Badesteder Hundsø

Hundsø

Hundsø er en lille sø, der ligger isoleret i den statsejede skov nord for Bryrup. Der føres kontrol med badevandskvaliteten i søen.

Søen er en populær badesø for de lokale. Der er ingen badefaciliteter ved søen.

Badevandskvalitet

Hundsø har et meget lille opland, og søen er uden egentlige tilløb. Derfor modtager søen kun små mængder næringsstoffer fra omgivelserne.

Hundsø modtager ikke spildevand af nogen art, og derfor er søvandets indhold af fækale bakterier lavt. 

Særlige hensyn

Med henblik på at bevare den gode badevandskvalitet i Hundsø og undgå alger af betydning i fremtiden, må søen ikke benyttes som toilet, badeplads for heste eller lignende. Tilførsel af selv små mængder ekstra næringssalte til søen fra fx urin kan medføre en forringelse af miljøtilstanden.

Hundsø ligger i internationalt beskyttelsesområde, som medfører en særlig forpligtelse til at bevare søens karakteristika. Slitage som følge af badning anses af Naturstyrelsen for at udgøre en trussel mod den særlige flora knyttet til søen. Derfor bør badegæster være særligt opmærksomme på ikke at beskadige vegetationen i og ved søen. 

Klik her for at finde badevandsprofilen for Hundsø.

Adresse på badestedet

Hundsø

Fuglsangvej 

8654 Bryrup

Udmærket kvalitet
 
 

De 5 baderåd
 
 
 1. Lær at svømme
 2. Gå aldrig alene i vandet
 3. Læs vinden og vandet
 4. Lær stranden at kende
 5. Slip ikke børnene af syne
Pas på badesøen
 
 

Du kan selv hjælpe med at passe på badevandskvaliteten:

 • Undlad at benytte søen som toilet, det er uhygiejnisk og guf for algerne
 • Bad i badezonerne – det skåner de sjældne vandplanter
 • Undgå at fodre fugle ved badestedet – deres klatter nedsætter den hygiejnisk kvalitet
 • Vis hensyn – benyt de opstillede skraldespande til affald og madrester
Team Vandløb og Søer
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje