Skip til hoved indholdet
  Hjem Outdoor Ud i naturen Badesteder Julsø - Ludvigslyst

Julsø - Ludvigslyst

Julsø er den østligste og største af de tre store Himmelbjerg-søer, og den strækker sig fra Laven til Svejbæk. Der føres tilsyn med badevandskvaliteten to steder; ved Ludvigslyst i den vestlige ende og ved Laven i den østlige ende af søen.

Adresse på badestedet

Ludvigslyst

Julsøvej 244

8600 Silkeborg

I Silkeborg Kommune kan der bades fra det offentlige areal Ludvigslyst ved Svejbæk, hvor der findes en anløbsbro til turbådene. Der er p-plads og toilet på pladsen.

Desuden føres tilsyn med vandkvaliteten ved Laven, dette er dog kun en kontrolstation og ikke et badested.

Den nordlige del af søen ligger i Silkeborg Kommune, og resten af søen ligger i Skanderborg Kommune.

Badevandskvalitet

Julsø har oftest klart vand. Da søen modtager store mængder næringssalte med vandet i Gudenåen, kan der dog i nogle år ske opblomstring af blågrønalger. Nogle arter af blågrønalger udskiller giftstoffer, der i værste fald kan føre til forgiftninger af dyr og mennesker. Den kraftige algevækst hæver søvandets pH-værdi, hvilket kan give hudgener i forbindelse med badning. Hvis vandet er meget uklart og grønligt, bør man derfor ikke bade i søen.

Søvandets indhold af fækale bakterier er som oftest lavt. Den risiko, der er forbundet med badning i Julsø, skyldes altså primært algevækst.

Badevandskvaliteten er udmærket

Badevandskvaliteter er udmærket, som er bedst af udmærket, god, tilfredsstillende og ringe.

De 5 baderåd

 1. Lær at svømme
 2. Gå aldrig alene i vandet
 3. Læs vinden og vandet
 4. Lær stranden at kende
 5. Slip ikke børnene af syne

Pas på badesøen

Du kan selv hjælpe med at passe på badevandskvaliteten:

 • Undlad at benytte søen som toilet, det er uhygiejnisk og guf for algerne
 • Bad i badezonerne – det skåner de sjældne vandplanter
 • Undgå at fodre fugle ved badestedet – deres klatter nedsætter den hygiejnisk kvalitet
 • Vis hensyn – benyt de opstillede skraldespande til affald og madrester
Team Vandløb og Søer
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje