Skip til hoved indholdet
  Hjem Outdoor Ud i naturen Badesteder Schoubyes Sø

Schoubyes Sø

Schoubyes Sø (også kaldet Den Kunstige Sø) er en lille, kunstigt etableret sø, der ligger i den statsejede skov umiddelbart øst for Silkeborg, forholdsvis tæt på hovedvejen til Århus. Der føres tilsyn med badevandskvalitet i søen.

Søen blev udgravet i 1958, da man skulle bruge sand i forbindelse med etablering af ringvejsbroerne i Silkeborg. I dag er Schoubyes Sø populær som badesø. Der er ingen badevandsfaciliteter ved søen, men der er flere små sandstrande, som der kan bades fra. Badestedet er børnevenligt, og på grund af det lave vand er vandtemperaturen ofte højere her end i de andre badesøer. Der er parkeringsmulighed ved P-pladsen imellem fyrretræerne ud til Linåvej. Søen kan også nås på cykel fra Gjernstien.  

Badevandskvalitet

Der er ingen tilløb eller afløb i Schoubyes Sø, så søen påvirkes hverken af næringsstoffer fra spildevand eller landbrug, bortset fra tilførsel af kvælstofforbindelser gennem luften. Vandet er klart det meste af badesæsonen, men i højsommeren kan vandet være lettere uklart på grund af alger. Dette sammen med store forekomster af langstænglede vandplanter tyder på, at søen er i en negativ udvikling, og det er nærliggende at antage, at den intensive brug af søen til badning er medvirkende årsag.

Nogle arter af blågrønalger udskiller giftstoffer, der i værste fald kan føre til forgiftninger af dyr og mennesker. Den kraftige algevækst hæver søvandets pH-værdi, hvilket kan give hudgener i forbindelse med badning. Hvis vandet er meget uklart og grønligt, bør man derfor ikke bade i søen.

Søvandets indhold af fækale bakterier er som oftest lavt. Den risiko, der er forbundet med badning i Schoubyes Sø, skyldes altså primært algevækst. 

Særlige hensyn

Som badegæst må man være særligt opmærksom på at efterleve nogle retningslinjer for miljøvenlig adfærd ved Schoubyes Sø. Det er særligt vigtigt, at man ikke benytte søen som toilet. Tilførsel af selv beskedne mængder næringsstoffer fra fx urin giver endnu flere vandplanter og alger. Badetrykket ved Schoubyes Sø er massivt i perioder, og det er derfor nødvendigt at finde andre løsninger, når nødtørften skal forrettes.

Efterladte madrester og fodring af fugle med brød og lignende er også med til at give flere næringsstoffer i søen. Desuden er det ulækkert med fugle ved badestederne, hvor de klatter i det vand, vi selv svømmer rundt i.

Naturligvis skal det også henstilles ikke at efterlade affald i og ved søen, men derimod benytte de opstillede skraldespande. 

Klik her for at finde badevandsprofilen for Schoubyes Sø.

Adresse på badestedet

Schoubyes Sø

Linåvej

8600 Silkeborg

Udmærket kvalitet
 
 

De 5 baderåd
 
 
 1. Lær at svømme
 2. Gå aldrig alene i vandet
 3. Læs vinden og vandet
 4. Lær stranden at kende
 5. Slip ikke børnene af syne

Pas på badesøen

Du kan selv hjælpe med at passe på badevandskvaliteten:

 • Undlad at benytte søen som toilet, det er uhygiejnisk og guf for algerne
 • Bad i badezonerne – det skåner de sjældne vandplanter
 • Undgå at fodre fugle ved badestedet – deres klatter nedsætter den hygiejnisk kvalitet
 • Vis hensyn – benyt de opstillede skraldespande til affald og madrester
Team Vandløb og Søer
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje