Skip til hoved indholdet
  Hjem Outdoor Ud i naturen Badesteder Silkeborg Langsø

Silkeborg Langsø

Silkeborg Langsø er en lavvandet sø, som er mere end 6 km lang. Søen ligger i hjertet af Silkeborg by. Der føres tilsyn med badevandskvaliteten 2 steder; Sølystparken i Silkeborg Langsøs midterbassin og ved Silkeborg Søcamping ved Silkeborg Langsøs østbassin.

Badestedet Sølystparken ligger ved midterbassinets nordlige siden ved Sølystvej. Der er en lille sandstrand og badebro. Der er offentligt toilet og P-plads.  

Badestedet ved Silkeborg Søcamping ligger ved østbassinet. Her er en badebro og en lille sandstrand. Der er ingen p-plads eller offentlig toilet.

Badevandskvalitet

Silkeborg Langsø modtager store mængder næringsstoffer med vandet fra Funder Å/Lyså og Gudenåen. Derfor er søens vand, særligt i sommerhalvåret, grønligt/brunligt og uklart på grund af alger, blandt andet blågrønalger. Nogle arter af blågrønalger udskiller giftstoffer, der i værste fald kan føre til forgiftninger af dyr og mennesker. Den kraftige algevækst hæver søvandets pH-værdi, hvilket kan give hudgener i forbindelse med badning. Hvis vandet er meget uklart og grønligt, bør man derfor ikke bade i søen.

Som oftest viser de udtagne badevandsanalyser, at vandets indhold af fækale bakterier er lavt ved Sølystparken. Ved badestedet ved Silkeborg Søcamping konstateres der af og til et forhøjet indhold af fækale bakterier. De fækale bakterier stammer fra spildevand, som udledes til søen fra såkaldte overfaldsbygværker i fælleskloakerede oplande til søen, når der er kraftig eller vedvarende regn. Badning i søen i perioder med forhøjet indhold af fækale bakterier medfører risiko for infektionssygdomme.

Spildevandspåvirkningen af søen mindskes løbende gennem den igangværende separering af fælles kloaksystemer. Silkeborg Kommune forventer derfor, at risikoen for forhøjet indhold af fækale bakterier i søvandets minimeres i løbet af en overskuelig årrække.

Klik her for at finde badevandsprofilen for Sølystparken.

Klik her for at finde badevandsprofilen for Silkeborg Søcamping.

Adresse på badestederne

Silkeborg Søcamping

Århusvej 51

8600 Silkeborg

Søsportens Hus

Sølystvej 111

8600 Silkeborg

Udmærket kvalitet
 
 

De 5 baderåd
 
 
 1. Lær at svømme
 2. Gå aldrig alene i vandet
 3. Læs vinden og vandet
 4. Lær stranden at kende
 5. Slip ikke børnene af syne

Pas på badesøen

Du kan selv hjælpe med at passe på badevandskvaliteten:

 • Undlad at benytte søen som toilet, det er uhygiejnisk og guf for algerne
 • Bad i badezonerne – det skåner de sjældne vandplanter
 • Undgå at fodre fugle ved badestedet – deres klatter nedsætter den hygiejnisk kvalitet
 • Vis hensyn – benyt de opstillede skraldespande til affald og madrester
Team Vandløb og Søer
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje