Skip til hoved indholdet
  Hjem Outdoor Ud i naturen Parker

Parker

Tag familien med på udflugt i Silkeborg Kommunes forskellige parker.

Parker i Silkeborg Kommune

Information om parken:

 • Stor plæne omkranset af gamle løvtræer
 • Enkelte store træer inde i området
 • Rosen- og rhododendronbed
 • Grusstier rundt i området
 • Der er sat bænke op
 • Der er en legeplads
 • Parken er cirka 1 hektar stor

Information om parken:

 • Store plæner
 • Noget af arealet er ret kuperet
 • Der er mange større træer i området
 • 1600 m2 bede med rhododendron er fordelt rundt omkring i parken
 • Der er grus- og asfaltstier rundt i området
 • En del af parken er indrettet som skulpturpark
 • Der er en legeplads i parken
 • Parken er cirka 1,5 hektar stor

Information om parken

 • Et lille areal med plæne
 • Der er bede med surbundsplanter, store træer og et vandløb
 • En sti løber igennem området
 • Parken er cirka 0,2 hektar stor

Faciliteter på området:

 • Sommeråben kiosk
 • Parkering
 • Toilet (åbent i perioden 01.04-15.10)
 • Borde og bænke
 • Bålplads
 • Strøm
 • Affaldsstativer
 • 3 shelters
 • Teltovernatningsplads for kanofarere
 • Anlægsbro, hvor Hjejlebådene lægger til
 • Strand

Information om parken:

 • Et stort grønt område med søer
 • Arealet er let at færdes på
 • Der er en del stier i området
 • Parken er cirka 10 hektar stor

Information om parken:

 • En stor plæne med en del ældre træer
 • Der er en lille dam
 • I et hjørne af parken er der etableret en lund af frugttræer
 • Stort bed med gamle store rhododendron
 • Der er sat bænke op
 • Der er en legeplads
 • Der er grus- og asfaltstier rundt i området
 • Parken er cirka 1 hektar stor

Information om parken:

Området ligger i forbindelse med

 • Kiosk
 • Madpakkehus
 • Minigolf
 • Petanquebane
 • Legeplads
 • Lystbådehavn
 • Anløbsbro hvor Hjejlebådene lægger til
 • Parken ligger tæt ved Silkeborg Kunstmuseum og Gudenåens Camping
 • Parken er cirka 12 hektar stor

Når du kommer i Indelukket, er du meget velkommen til at:

 • Bruge madpakkehuset ved legepladsen
 • Benytte petanquebanen
 • Tage din hund med, hvis du har den i snor
 • Køre på mountainbike, når du kender og følger nedenstående gode råd:

8 gode råd til MTB´ere (Kilde: Naturstyrelsen):

 1. Sæt farten ned, når du møder andre skovgæster
 2. Gør roligt og venligt opmærksom på, at du gerne vil forbi
 3. Skræm ikke dyrene og værn om træer og planter
 4. Undgå at køre på ridestier, skispor og de afmærkede vandreruter uden for skovvejene
 5. Kør aldrig i skovbunden, uden for de officielle MTB-spor
 6. Kør ikke på fortidsminder - gravhøje, hulveje og stendiger m.fl.
 7. Smid ikke dit affald i skoven
 8. Afpas altid din hastighed efter forholdene: færdselsloven gælder også i naturen 

Helhedsplanen for Indelukket

Der er i 2015 udarbejdet en helhedsplan for udviklingen af Indelukket. Hvis du ønsker at læse den, er du velkommen til at kontakte Kultur- og Borgerserviceafdelingen om at få den tilsendt.

Information om parken:

 • Et markant islæt i Kjellerup by
 • Markeret sti på ca. 10 km rundt om byen
 • Oprindelig plantet i slutningen af 1800-tallet som et værn mod vestenvinden
 • Ringen består hovedsageligt af løvtræer, bøg og eg
 • Giver en mulighed for en god vandretur rundt om byen
 • Der er sat bænke op flere steder på ruten
 • Der er en sansehave med forskellige krydderurter, som du er velkommen til at plukke af
 • Parken er cirka 40 hektar stor 

Information om parken:

 • Plæner med store gamle bøgetræer
 • Flere steder er der lavet afgrænsning eller mindre rum ved hjælp af beplantning blandt andet med rhododendron
 • Smukt beliggende ud til Kalgårds Vig
 • I parken er der en amfiscene, musikpavillon og der bliver holdt flere store arrangementer hen over sommeren.
 • Der er sat bænke op flere steder
 • Der er grusstier rundt i området
 • Parken er cirka 4,5 hektar stor

Lunden er et velegnet sted til at holde arrangementer.
Vil du bruge Lunden til et arrangement, så klik på linket nedenfor:

Arrangementer på parkområder

Information om parken:

 • Grønt område i en dalsænkning
 • Området rummer en asfalteret bane, som du kan bruge til forskellige former for fritidsaktiviteter
 • Parken er cirka 5 hektar stor

Information om parken:

 • Stor plæne omkranset af gamle træer
 • Enkelte store træer inde i området
 • Grusstier rundt i området
 • I vestenden er der en legeplads
 • Petanquebane samt borde og bænke
 • Parken er cirka 0,6 hektar stor 

Information om parken

Skovbakken er et grønt samlingspunkt i Kjellerup. I parken svæver en lysende ring, hvorfra det er muligt at hænge diverse installationer op, så parken kan skifte til et udtryk, der passer til lejligheden. Byparken er også indgang til Krabbes Grønne Ring, som er det 10 km grønne stiforløb, der løber rundt om Kjellerup.

I parken er der desuden:

 • Scene med strøm
 • Regnvandsbed, hvor modige kan springe fra sten til sten
 • Opholdsmuligheder
 • Formidling om Krabbes Grønne Ring

Parken kan benyttes af alle byens borgere – også gangbesværede og kørestolsbrugere.

Information om parken:

 • Parken byder på historiske, botaniske og kunstneriske oplevelser
 • Parken må du benytte til legeområde under hensyntagen til beplantning og kunstværker
 • Der er store områder med græsplæner
 • Midt i parken er der en pergola med borde og bænke, hvor du for eksempel kan slå dig ned med medbragt mad og drikke
 • Fra parkområdet er der direkte adgang til vandreture, for eksempel en rundtur om Ørnsø (3 kilometer) eller kortere eller længere ture i statsskoven

Skulpturparken er egnet til at holde arrangementer.
Vil du gerne bruge Skulpturparken til et arrangement, så klik på linket nedenfor:

Arrangementer på parkområder

Læs også mere om parken på:

KunstCentret Silkeborg Bads hjemmeside

Information

 • Græsarealer, der ligger som en lang tange langs med Silkeborg Langsø (vestenden)
 • Enkelte store træer i græsarealet
 • Langs med vandet er der kratlignende beplantning
 • Grønne stier igennem området, og langs Sølystvej en grussti
 • Der er en beachvolleybane
 • Der er sat bænke op flere steder
 • Parken er cirka 2 hektar stor

Sølystparken er et velegnet sted til at holde arrangementer. Vil du bruge Sølystparken til et arrangement, så klik på linket nedenfor:

Arrangementer på parkområder

Andre grønne områder

Information om arealet:

 • Aflangt areal langs med Remstrup Å og havnebassinet
 • Der er en sti, som følger vandet
 • I sydenden er der indrettet en lille bådhavn med bådpladser
 • Arealet er cirka 0,1 hektar stort

Information om arealet:

 • Der er et mindre græsareal 
 • Arealet er cirka 0,2 hektar stort

Information om arealet:

 • Store græsarealer, beplantninger (krat) og vådområder
 • Der er kanoophalerplads, shelter til én overnatning for kanofarere
 • Der er i området et bålhus
 • Ved siden af kanoophalerstedet er der lavet en fugleobservationsbro
 • Der er opstillet en toiletvogn, der er åben i sommerhalvåret
 • Lidt nord for toiletbygningen står skulpturen Solsneglen
 • Arealer er cirka 2,6 hektar stort

Ans Søbred er et velegnet sted til at holde arrangementer.

Vil du bruge Ans Søbred til et arrangement, så klik på linket nedenfor:

Arrangementer på parkområder   

Information om arealet:

 • Arealet består af skov og et grønt område
 • Der er hundeskov ved Knolden i Ans
 • Fra skovområdet er der en god udsigt ud over Tange Sø og Ans By
 • Der er en legeplads
 • Der er stier i området, og sat bænke op
 • Arealet er cirka 3 hektar stort

Information om arealet:

 • Lille plæne, staudebede og enkelte store træer
 • Der er sat bænke op
 • En sti løber gennem området ned til en af Hjejlebroerne
 • Arealet er cirka 0,2 hektar stort

Information om arealet:

 • Plæner med gennemgående grusstier, flere fritvoksende løvtræer og busketter plantet i grupper
 • Der er sat bænke op
 • På arealet er der en legeplads
 • Arealet er cirka 0,5 hektar stort

Information om arealet:

 • Skovområde med et lille græsareal
 • Der er et regnvandsbassin, som samler regnvand op i perioder med megen nedbør
 • Et stiforløb gennem området forbinder Dalvejen med Dalbrinken
 • Arealet er cirka 2 hektar stort

Information om arealet:

 • Skovområde med åbne græspartier
 • Der er en mindre legeplads
 • Der er stier, der forbinder Ligustervej med Drejegårdsvej
 • Arealet er cirka 1 hektar stort

Information om arealet:

 • Anlagt som byskov i 1995
 • Skoven er anlagt med lysninger til forskellige aktiviteter
 • Træerne er plantet i felter med én træart i hvert felt
 • Der er et navneskilt ved hvert felt, som forklarer hvilken træart, der er tale om
 • I området ligger der en institution med tilhørende legeplads
 • Arealet er cirka 3 hektar stort 

Information om arealet:

 • Stor plæne med træer og beplantning, der omkranser området
 • I området er der en legeplads
 • Arealet er cirka 0,8 hektar stort

Information om arealet:

 • Stort grønt område med plæner og træer
 • Der er stiforløb gennem området
 • Arealet er cirka 0,3 hektar stort

Information om arealet:

 • Grønt område med lille P-plads
 • Der er sat bord/bænkesæt op
 • Området ligger i læ
 • Arealet er cirka 0,3 hektar stort

Information om arealet:

 • Et grønt areal med spredte træer
 • Arealet er cirka 0,1 hektar stort

Information om arealet:

 • Stort skovområde med en sø
 • Der er gode stier i området, hvilket gør, at du kan færdes overalt
 • På arealet er der en legeplads
 • Der er bænke i området og et mindre bålsted
 • Arealet er cirka 3 hektar stort

Information om arealet:

 • Et græsareal med store træer
 • Der er sti gennem området
 • Midt på arealet er der etableret en legeplads samt et stort fliseareal, hvor der er mulighed for at spille basketball
 • Arealet er cirka 0,6 hektar stort

Information om arealet:

 • Et stort græsareal, der skråner ned mod Julsø
 • Der er sat bænke op flere steder
 • Der er anlæg med bådpladser og broer
 • Fra søpladsen er der adgang til Hjejlebroen, hvorfra Hjejlebådene sejler til Himmelbjerget og Silkeborg
 • Arealet er cirka 0,8 hektar stort

Information om arealet:

 • Stor plæne omkranset af gamle løvtræer
 • Enkelte store træer inde i området
 • Rosen- og rhododendronbed
 • Grusstier rundt i området
 • Der er sat bænke op
 • Der er legeplads
 • Arealet er cirka 1 hektar stort

Information om arealet:

 • Stort areal med græs
 • I området er der en sø og et udmærket stiforløb
 • Der er mulighed for ophold, da der er sat bord/bænkesæt op i området
 • Arealet er cirka 1,5 hektar stort

Information om arealet:

 • Arealet er skovbevokset, men med åbne lysninger
 • Området bliver brugt til Sankt Hans bål, og som et nærrekreativt areal
 • Arealet er cirka 2 hektar stort

Information om arealet:

 • Stor plæne med træer og beplantning
 • Slottet er markeret med volde
 • Fra vest er der sommer adgang, via broen fra Christian 8.s Vej, til området
 • Arealet er cirka 0,5 hektar stort  

Information om arealet:

 • Aflangt græsareal, der skråner ned mod Silkeborg Langsø
 • I plænen er der plantet hække for at skabe rum
 • Ved søbredden er der sat bænke op
 • Arealet er cirka 0,3 hektar stort

Information om arealet:

 • Et stort grønt område med græs, som du kan anvende som opholdsareal
 • Arealet er cirka 1 hektar stort
 • Arealet er ejet af grundejerforening
Kultur- og Borgerserviceafdelingen
Kultur og Fritid Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Team Natur
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje