Skip til hoved indholdet
    Hjem Outdoor Ud i naturen Trækstien ved Gudenåen Forslag til ture langs Trækstien

Forslag til ture langs Trækstien

Find nogle af de lettest tilgængelige ture på Trækstien

 

Flere steder er Trækstien renoveret, så man kan få den helt særlige oplevelse af at gå helt tæt på vandet og naturen. Disse strækninger er beskrevet herunder sammen med andre af de lettest tilgængelige strækninger. Find p-pladser, seværdigheder, spise- og overnatningssteder undervejs på oplevgudenaa.dk, hvor du også kan finde andre stier, som du evt. kan kombinere til en rundtur.

Se mere på oplevgudenaa.dk

Den renoverede Træksti fra Silkeborg til Kongensbro - 22 km

 

Trækstien mellem Silkeborg og den gamle pramdragerkro Kongensbro Kro er renoveret i 2016 og 2019. Her forventes man at kunne gå tørskoet ca. 10 måneder om året. På denne strækning må du også cykle – men tag hensyn til de gående. Undervejs passerer du bl.a. Sminge Sø – en vigtig fuglelokalitet – og en anden af de gamle pramdragerkroer Svostrup Kro. På modsatte bred har du kig til den gamle augustinerkirke Tvilum Kirke. Ådalen er fredet mellem Silkeborg Langsø og Svostrup Kro. 

Læs mere om Kongensbro Kro

Læs mere om Svostrup Kro

Læs mere om Tvilum Kirke

Læs mere om fredning af Ådalen

Fra Kongensbro til Ans – forbi et af Nordeuropas største gravmonumenter fra jernalder

Træstier i Vejerslev skov har gjort det muligt at gå nogenlunde tørskoet fra Kongensbro til Sahl Rasteplads ved Ans bro. Du kommer til Trækstien fra shelterpladsen, modsat kroen, ved gå under Viborg-Århus-vejen på en stibro ophængt under vejbroen. 

Herefter kommer træstien, der giver adgang til det unikke og fredfyldte moseområde med dets mange forskellige dyr og planter såsom tuer af topstar, gul iris og kærmysse. Det er også i dette område, at man i 2017 genfandt en af de største skibssætninger i Nordeuropa.

Læs om Trækstien i Favrskov kommune

Læs mere om den største skibssætninger i Nordeuropa

Herefter er Trækstien ført op på kanten af Tange Sø – den oprindelige sti går på bunden af søen, hvor også Hvilested Kro sammen med 27 gårde ligger! En meget smuk tur i Ormstrup skov!

Begynd eventuelt turen på den gamle pramdragerkro, Kongensbro Kro eller afslut turen på en anden af de gamle pramdragerkroer, Ans kro, som du kommer til via Ans bro. Ved søbredden i Ans kan man sove på teltpladsen og i shelter (se kort 2 - PDF).

Læs mere om Kongensbro Kro

Læs mere om Ans kro

Se kort 2 - PDF

På skovvej gennem Gudenåcentralens plantage

Strækningen gennem Gudenåcentralens Plantage til Tangeværket løber på en skovvej. Den oprindelige Træksti ligger på bunden af Tange sø sammen med 27 gårde og endnu en pramdragerkro.

Landskabet omkring Tangeværket fortæller et spændende stykke industrihistorie. Hele landskabet ændrede grundlæggende udseende med anlæggelsen af Tangeværket i 1920 – fra et landskab præget af landbrug og pramfart til et landskab med en langstrakt sø, 800 meter dæmning, varieret skovbevoksning og et karakterfuldt dansk industrianlæg.

Kombiner turen med en tur på pramdragerkroen i Ans og en tur på Energimuseet.

Læs mere om pramdragerkroen i Ans

Besøg Energimuseet 

Se kort 2

Fra Bjerringbro til Kjællinghøl 

Mellem Bjerringbro og Kjællinghølbroen 6 km øst for Bjerringbro er trækstien renoveret i 2018. Kjællinghøl med shelterpladser og middelalderligt voldsted kan besøges ved at passere Kjællinghølbroen.

I Bjerringbro kan du leje kanoer og cykler.

Oplev Gudenåen ved Ulstrup – lille rundtur

Trækstien er renoveret mellem Ulstrup og Bamsebo Camping, hvilket giver mulighed for den helt særlige oplevelse det er at gå tæt på vandet og naturen. Kombiner med en tur op på udsigtspunktet Busbjerg eller drej af og gå ad lille sti op mod Ulstrup og gå gennem gammel naturskov og oplev gamle enge med græssende kvæg tilbage. Rundturen med udgangspunkt ved Danebrogpladsen i Ulstrup ad Trækstien og gennem naturskoven retur er ca. 4,5 km.

Oplev de fuglerige enge mellem Langå og Randers

Store projekter har siden 2004 genskabt i et unikt og rigt naturområde mellem Langå og Randers, hvortil man har adgang ad blandt andet Trækstien. Engene er blevet opkøbt af Aage V. Jensens Naturfond og digerne gennembrudt, så der igen er forbindelse mellem Gudenåen og dens enge.

Læs mere om Aage V. Jensens Naturfond

Mellem Langå og Stevnstrup kan trækstien være meget våd, men her udgør cykelrute 29 et godt alternativ, da den løber helt parallelt med Trækstien. Fra Fladbro er Trækstien og cykelrute 29 sammenfaldende.

Begynd i Langå med at se to fredede broer – den rustrøde jernbanebro fra 1862 og Amtmands Hoppes Bro samt Langå Egeskov. Undervejs kan du se Frisenvold Laksegård og besøge Fladbro Kro, hvor Nørreåen løber ud i Gudenåen. Inden Randers passerer du Randers Naturcenter, kunstværket ”Hen over tid” og Randers Regnskov, inden Trækstien slutter ved Tørvebryggen i Randers. Der er flere overnatningsmuligheder i Langå (se kort - PDF 5). 

Læs mere om jernbanebro fra 1862

Læs mere om Amtmands Hoppes Bro

Læs mere om Langå Egeskov

Besøg Fladbro Kro

Besøg Randers Naturcenter,

Besøg Randers Regnskov,

Overnatningsmuligheder i Langå

Se kort - PDF 5

Rundtur i Vorup Enge

En dejlig tur fra Randers, hvor Trækstien indgår i smukt, bynært rekreativt område i Vorup Enge. Her passerer du Gudenåen på en bro bygget på siden af motorvejen for gående og cyklende. 

Læs mere om Vorup Enge

Brug den kollektive transport

Brug Flextur og bliv hentet eller bragt til Trækstien med den kollektive transport

Læs mere om mulighederne på MidtTrafik

Regler mellem Kongensbro og Fladbro

Stykket fra Kongensbro til Fladbro er privatejet, hvor følgende regler gælder:

  • Færdsel er kun tilladt til fods fra kl. 7 til solnedgang
  • Hunde må ikke medtages - undtagen i bynære områder (se info på stedet)
  • Lodsejere kan afholde jagt, hvis ikke det er til fare for de gående
  • Det er ikke tilladt at cykle

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje