Skip til hoved indholdet
  Hjem Outdoor Ud i naturen Trækstien ved Gudenåen Trækstien Langå til Randers

Trækstien Langå til Randers

Fra Langå til Randers ad natursti langs smukke, åbne enge med rigt fugleliv og gennem rekreative, bynære naturområder. I stedet for Trækstien kan man følge den parallelle cykelrute

Beskrivelse

Rutens længde: Ca. 15,61 km 

Trækstien kan være meget våd omkring Langå. Man kan vælge at følge den lille sti, der går ind mod Langå lige på den anden side af jernbanen ved Åbro. Hold til højre for at komme ned til stationen og hovedgaden gennem Langå og passer banen igen på den anden side af byen. I løbet af efteråret 2019 kommer en ny cykel- og gangbro over banen, som man kan benytte for at komme ned til Gudenåen og Trækstien igen. Er Trækstien meget våd, er cykelrute 29 et godt alternativ. Hop evt. på Trækstien igen ved Johannesberg. Fra Fladbro indgår Trækstien i et stinet i rekreativt naturområde sydvest for Randers. 

Klik for at se PDF kort over strækningen Langå - Randers

Ved Fladbro løber Nørreåen ud i Gudenåen. Der er flere overnatningsmuligheder i Langå.

Find dem og anden information, du har brug for undervejs på oplevgudenaa.dk.

Find podcast på oplevgudenaa.dk/podcast om Gudenåens kulturhistorie.

Parkering

Med start i Langå kan du parkere ved:

 • Langå Egeskov
 • Langå Marina
 • Broen over Gudenåen (Væthvej)

Med start ved Stevnstrup kan du parkere:

 • Ved Stevnstrup Badestrand

Med start ved Fladbro kan du parkere:

 • På P-pladsen nordøst for Fladbro Kro

Med start i Randers kan du parkere:

 • Ved Randers Regnskov
 • På Brotoften ved den blå bro på sydsiden af Gudenåen
 • Ved Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, 8920 Randers

Find dem på oplevgudenaa.dk

Seværdigheder undervejs

Langå

Langå er præget af sin beliggenhed ved Gudenåen og af sin status som jernbaneknudepunkt. Den gamle rustrøde jernbanebro fra 1862, som Trækstien passerer, er bevaringsværdig som et monument over jernbanens pionertid og pramfartens endeligt. Læs mere om de fredede broer i Langå.

Læs mere om en rustrøde jernbanebro fra 1862

Læs mere om Amtmands Hoppes bro fra 1905

Imellem de to broer passerer Trækstien Langå Egeskov, og på den anden side af åen ligger hovedgården Løjstrup med en enestående beliggenhed på det gamle fredede voldsted fra middelalderen med voldgrave som grænser tæt til Gudenå. 

Læs mere om Langå Egeskov

Læs mere om Løjstrup

Ved Langå Marina er der i 2016 rejst en 3 meter høj jernskulptur af en pramdrager udført at kunstneren Erik Heide.

Se jernskulptur af en pramdrager

Gudenåengene

På strækningen mellem Langå og Randers har Aage V. Jensens Naturfond genskabt 328 hektar enge og vådområder på begge sider af Gudenåen. Her kan man opleve et rigt fugleliv såvel i ynglesæsonen som i træksæsonen. Nogle steder  er de gamle diger bevaret langs Gudenåen. De oversvømmede enge bidrager til større biodiversitet og renere vand i Gudenåen. Flere steder langs Gudenåen er gode fiskepladser.

Læs mere om Gudenåengene.

Den historiske Frisenvold Laksegård

Siden middelalderen har der været laksegårde i Randers Fjord og op ad Gudenåen indtil Ulstrup. Frisenvold Laksegård var den helt dominerende i 1800tallet. De fleste laksegårde blev efterhånden sløjfede for at give plads til pramfarten.    

Fladbro

Fladbro Kro ligger ved det naturlige overgangssted over Nørreåen. Den nuværende hovedbygning er opført i 1859. Randers kommune købte kroen og hele området i 1897 og anlagde en lystskov for byens borgere. Kroen overgik til privat eje i 1960. 

Læs mere om Fladbro Kro

Tørvebryggen i Randers

Trækstien langs Gudenåen slutter – eller begynder – ved Tørvebryggen i Randers. Ved Tørvebryggen lå kåghavnen. Her blev pramdragerne hyret til at trække prammene op ad Gudenå, og her blev der losset tørv, brænde og tegl. Kåghavnen er for længst opfyldt, men flere af de gamle pakhuse ligger her stadig.

Læs mere om Randers` historie

Oplever du problemer mellem Langå og Randers
Rasmus Hansen, Randers Kommune
 
 
 
 

Regler mellem Kongensbro og Fladbro

Stykket fra Kongensbro til Fladbro er privatejet, hvor følgende regler gælder:

 • Færdsel er kun tilladt til fods fra kl. 7 til solnedgang
 • Hunde må ikke medtages - undtagen i bynære områder (se info på stedet)
 • Lodsejere kan afholde jagt, hvis ikke det er til fare for de gående
 • Det er ikke tilladt at cykle
 
 

Tjek vandstanden langs Trækstien

Trækstien er en natursti i niveau med Gudenåen. Derfor er den våd! Du kan tjekke vandstanden i Gudenåen og holde dig opdateret på, om Trækstien er farbar. 

Se vandstanden i åen her

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje