Selvbetjening og tidsbestilling

Nedsat arbejdsevne

Der kan være mange årsager til, at din arbejdsevne er nedsat. Læs mere om mulighederne for at være en del af arbejdsmarkedet med nedsat arbejdsevne.

 

Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af helbredsmæssige forhold. Det betyder, at opgaver og arbejdstid i fleksjobbet bliver tilpasset det, du kan klare.

Disse betingelser skal være opfyldt for, at kommunen kan bevilges dig et fleksjob:

  • Du skal være under folkepensionsalderen
  • Kommunen skal vurdere, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat
  • Alle muligheder for at opnå en almindelig ansættelse, fx gennem omplacering, skal være undersøgt.

Kontakt din beskæftigelseskonsulent for yderligere oplysninger.

Læs mere om fleksjob på borger.dk

Hvis du har nedsat arbejdsevne på grund af fysiske, psykiske eller sociale årsager, kan du måske få bevilget revalidering.

Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med nedsat arbejdsevne fastholdes, kommer ind eller tilbage på arbejdsmarkedet.

Revalideringen kan bestå af:

  • Virksomhedspraktik
  • Kurser
  • Uddannelse
  • Ansættelse med løntilskud
  • Støtte til etablering af selvstændig virksomhed

Det er en betingelse for at få revalidering, at andre muligheder i lovgivningen, som fx aktivering eller SU ikke er tilstrækkelige til, at personen kommer i beskæftigelse.

Kontakt din beskæftigelseskonsulent, hvis du vil vide mere om revalidering.

Læs mere om revalidering på borger.dk

Den 1.januar 2020 blev det muligt for borgere med nedsat arbejdsevne at ansøge om seniorpension, såfremt der er under 6,5 år til folkepensionsalderen.

Seniorpension kan tilkendes personer, som højst har 6 år til folkepensionsalderen.

Det er en betingelse for at få tilkendt seniorpension, at du har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med mindst 20-25 års beskæftigelse, og at din arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job.

For at få seniorpension skal du også opfylde krav til din bopæl og dit statsborgerskab.

Hvis du ønsker at ansøge om seniorpension, skal du kontakte den sagsbehandler du er tilknyttet i kommunen, det vil sige er du sygemeldt eller visiteret til fleksjob, er det den sagsbehandler, der allerede varetager sagsbehandlingen, du skal kontakte.

Hvis du er selvforsørgende, i job eller ledig og ønsker at ansøge om seniorpension kan du kontakte Teamkoordinator Runa Møller Ryø Jobcenteret. Runa træffes på tlf 23 64 85 68.

Hvis du ønsker råd og vejledning er du velkommen til at kontakte Mette Rasmussen på 29326873 eller Hanne Jensen på 29114907.

Du kan læse mere om seniorpension på borger.dk.  

Hvis du er førtidspensionist og har et ønske om at arbejde, kan et job med løntilskud være en mulighed.  

Løntilskud for førtidspensionister, også kaldet skånejob, er for dig, som ikke kan klare et job på almindelige vilkår, og som derfor har fået tilkendt førtidspension.

Et job med løntilskud kan oprettes både i offentlig og private virksomheder, indtil du når pensionsalderen.

Kontakt din beskæftigelseskonsulent, hvis du vil vide mere.

Læs mere om løntilskud for førtidspensionister på borger.dk

Personer med handicap kan søge opslåede stillinger i det offentlige, herunder udstedelse af taxibevillinger, stadepladser mv. med fortrinsadgang. Ordningen sikrer at ansøgere kommer til samtale hvis:

  • Ansøger har et handicap
  • Ansøger opfylder de formelle uddannelseskrav

Ved offentlige arbejdsgivere forstås: kommuner, regioner, kommunale fællesskaber, statslige institutioner og organisationer, foreninger, selskaber og lignende hvor mindst 50% af udgifterne dækkes af offentlige tilskud.

Læs mere om fortrinsadgang.

Vil du vide mere om fortrinsadgang, så kontakt Team Job og Funktionsnedsættelse på tlf. 89705400 eller send en mail til jobogfunktionsnedsaettelse@silkeborg.dk  

Er du ledig med nedsat arbejdsevne?  

Silkeborg Kommune har flere tilbud til dig, der gør det muligt at være en del af arbejdsmarkedet, selvom du har nedsat arbejdsevne. Det kan fx være hjælp til indretning af din arbejdsplads, personlig assistance, o.l.

Mulighederne for at gøre brug af de forskellige ordninger afhænger af din øvrige situation, herunder om du modtager dagpenge, kontanthjælp, er sygemeldt, osv.

Læs mere om de forskellige tilbud og dine muligheder.