Selvbetjening og tidsbestilling

Nedsat arbejdsevne

Der kan være mange årsager til, at din arbejdsevne er nedsat. Læs mere om mulighederne for at være en del af arbejdsmarkedet med nedsat arbejdsevne.

 

Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af helbredsmæssige forhold. Det betyder, at opgaver og arbejdstid i fleksjobbet bliver tilpasset det, du kan klare.

Disse betingelser skal være opfyldt for, at kommunen kan bevilges dig et fleksjob:

  • Du skal være under folkepensionsalderen
  • Kommunen skal vurdere, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat
  • Alle muligheder for at opnå en almindelig ansættelse, fx gennem omplacering, skal være undersøgt.

Kontakt din beskæftigelseskonsulent for yderligere oplysninger.

Læs mere om fleksjob på borger.dk

Hvis du har nedsat arbejdsevne på grund af fysiske, psykiske eller sociale årsager, kan du måske få bevilget revalidering.

Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med nedsat arbejdsevne fastholdes, kommer ind eller tilbage på arbejdsmarkedet.

Revalideringen kan bestå af:

  • Virksomhedspraktik
  • Kurser
  • Uddannelse
  • Ansættelse med løntilskud
  • Støtte til etablering af selvstændig virksomhed

Det er en betingelse for at få revalidering, at andre muligheder i lovgivningen, som fx aktivering eller SU ikke er tilstrækkelige til, at personen kommer i beskæftigelse.

Kontakt din beskæftigelseskonsulent, hvis du vil vide mere om revalidering.

Læs mere om revalidering på borger.dk

Hvis du er førtidspensionist og har et ønske om at arbejde, kan et job med løntilskud være en mulighed.  

Løntilskud for førtidspensionister, også kaldet skånejob, er for dig, som ikke kan klare et job på almindelige vilkår, og som derfor har fået tilkendt førtidspension.

Et job med løntilskud kan oprettes både i offentlig og private virksomheder, indtil du når pensionsalderen.

Kontakt din beskæftigelseskonsulent, hvis du vil vide mere.

Læs mere om løntilskud for førtidspensionister på borger.dk