Selvbetjening og tidsbestilling

Socialt frikort

Det sociale frikort giver dig, der har særlige sociale problemer og samtidig er på en offentlig ydelse, mulighed for at blive en del af fællesskabet på en arbejdsplads.

Et socialt frikort giver dig mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde i virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at indtægten trækkes fra forsørgelsesydelser som fx kontanthjælp eller førtidspension eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser, fx boligsikring.

Det sociale frikort skal give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber og bidrage til, at alle oplever værdi i hverdagen. Hensigten er desuden at få virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere.

Der er ikke krav til hvor ofte, hvor meget og hvor du vil arbejde.

Målgruppen for socialt frikort

Du er i målgruppen for det sociale frikort, hvis du har særlige sociale problemer, herunder psykiske vanskeligheder.

Fysisk eller kognitivt handicap er ikke i målgruppen for det sociale frikort, medmindre du samtidig har særlige sociale problemer.

Det er en forudsætning, at du er langt fra beskæftigelse og uddannelse. Det betyder, at du hverken har været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år. Desuden skal du opfylde opholdskravet for ret til uddannelseshjælp eller kontanthjælp i § 11 i lov om aktiv socialpolitik.

Visitationen sker på baggrund af en konkret vurdering af din situation, herunder ressourcer og behov. Et socialt frikort erstatter ikke øvrig støtte og tilbud til dig.

Sådan fungerer et social frikort

  1. Du vil gerne arbejde og være en del af arbejdsfællesskabet
  2. Du taler med en sagsbehandler hos kommunen eller ved at ringe til Ydelse på 89 70 20 12 (hverdagen mellem 10-14, undtagen onsdag hvor der er lukket, og torsdag mellem 10-17) eller udfylder ansøgningen her på siden og sender til Ydelse
  3. Du finder selv et job eller får hjælp fra jobcenteret
  4. Du arbejder og får din løn udbetalt. Arbejdsgiver benytter dit sociale frikort.

Find mere information om det sociale frikort.

Hvis du har spørgsmål til det sociale frikort, er du velkommen til at kontakte Ydelse på tlf. 89 70 20 12.