Selvbetjening og tidsbestilling

Spildolieordningen

Mineralolie Brancheforeningen i Danmark står bag en indsamlingsordning for spildolie. Ordningen hedder Miljøpuljen Aps. Den sørger for at spildolien genanvendes.

Miljøbil fra Silkeborg Forsyning A/S

Spildolieordning

Miljøpuljen ApS bliver finansieret af et spildoliegebyr, der lægges på de produkter, der genererer spildolie. 

Produkterne er hovedsageligt motorolie, gearolie, hydraulikolie og maskinolie. Gebyret dækker omkostninger til transport, behandling, administration og afsætning af den behandlede spildolie. Det meste af olie omdannes til ny baseolie. 

Det drejer sig om følgende olier:

 • Letløbsolier 
 • Premium motorolier 
 • Single/dual/multigrade 
 • Super Tractor Oil Universal 
 • Diesel Multigrade ACEA E3 
 • Diesel Multigrade ACEA E2 
 • Diesel single/dual 
 • Gasmotorolier 
 • Auto gear- og specialolier 
 • Hydraulikolier 
 • Gear- og cirkulationsolier 
 • Varmetransmissionsolier 
 • Turbineolier 
 • Øvrige industriolier 
 • Bio hydraulikolier 
 • Andre bio olier

Læs mere i pjecen Miljøpulje for spildolie (pdf).