Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Affald, energi og miljø Energi Solceller

Solceller

Se hvilke tilladelser du skal have inden du sætter solceller op.

En byggetilladelse er nødvendig når:

 • solceller ikke er placeret direkte på tagfladen (f.eks. hvis de er anbragt på et stativ, så de ikke har samme hældning som tagfladen).
 • det samlede panel-areal af solceller på terræn er større end 35 m2, eller har en højde over 2,5 m over terræn, eller ligger nærmere naboskel end 2,5 m.
 • solceller ikke overholder byggeretten, jf. BR15 kap. 2.2 eller BR18 § 8.
 • solceller sættes på bygninger omfattet af BR15 kap. 1.3.2 stk. 2-3, BR15 kap. 1.3.3 / BR18 § 7-10. 

Byggetilladelse er IKKE nødvendig når:

 • solceller indbygges i, eller placeres direkte på, tagflader på bygninger omfattet af BR15 kap. 1.3.1 stk. 1.1-5 og 1.3.2 stk. 1.1 og overholder byggeretten i BR15 kap. 2.2 / BR18 § 5 stk. 1-3 og overholder byggeretten i § 8.
 • solcellerne placeres på stativ på jorden og det samlede areal af selve solcellerne ikke overstiger 35 m2, og solcellernes  højde er max 2,5 m, samt overholder byggeretten.

I landzone

Ønsker du at opsætte solceller som kræver byggetilladelse eller på terræn og er det i landzone, skal du søge landzonetilladelse.

Områder der ikke er byzone eller sommerhusområder, er landzone.

Se på kortet om det er landzone.

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Solceller på jorden kræver i visse tilfælde dispensation. I fredede områder kræves tilladelse fra Fredningsnævnet uanset om de er fritstående eller etableres på en bygning.

Nogle steder bestemmer en lokalplan om du må sætte solceller op.

Se lokalplaner på kort

Du får som udgangspunkt dispensation fra lokalplanen til solceller.

I nogle tilfælde stiller kommunen krav - f.eks. at:

 • aluprofilerne/rammerne har samme farve som selve panelerne (det er oftest sort).
 • skinner og beslag, som solcellerne fæstnes til taget med, ikke er længere end panelernes udstrækning.
 • solcellerne/solfangerne placeres, så de fordeles hensigtsmæssigt på tagfladen.
 • taghældningen ikke er tilstrækkelig, og det er nødvendigt at opsætte solcellerne/solfangerne på et stativ og  at skal siderne lukkes, så stativet ikke er synligt.
 • Overhold lokalplanens bestemmelser, eller søg dispensation ved at sende en mail til teknisk@silkeborg.dk

Solcellerne skal altid registreres i BBR, når de er sat op. Du kan sende en mail til: register@silkeborg.dk eller ringe til Informatik/Register på tlf. 8970 1498.  

Miljøvurderingsloven

Store solenergianlæg - i miljøvurderingsloven benævnt "industrianlæg til energifremstilling" - skal anmeldes i henhold til miljøvurderingsloven med mindre anlægget placeres på bygninger eller andre eksisterende strukturer.

Hvis solcellerne placeres på bygninger eller andre eksisterende strukturer er anlægget undtaget fra miljøvurderingsloven jævnfør EU-nødretsforordning. Dette gælder uanset størrelse.

Læs EU-nødretsforordning

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje