Selvbetjening og tidsbestilling

Solceller

Se hvilke tilladelser du skal have inden du sætter solceller op.

Mand på tag med solceller

En byggetilladelse er nødvendig når:

 • solceller ikke er placeret direkte på tagfladen (f.eks. hvis de er anbragt på et stativ, så de ikke har samme hældning som tagfladen).
 • det samlede panel-areal af solceller på terræn er større end 35 m2, eller har en højde over 2,5 m over terræn, eller ligger nærmere naboskel end 2,5 m.
 • solceller ikke overholder byggeretten, jf. BR15 kap. 2.2 eller BR18 § 8.
 • solceller sættes på bygninger omfattet af BR15 kap. 1.3.2 stk. 2-3, BR15 kap. 1.3.3 / BR18 § 7-10. 

Byggetilladelse er IKKE nødvendig når:

 • solceller indbygges i, eller placeres direkte på, tagflader på bygninger omfattet af BR15 kap. 1.3.1 stk. 1.1-5 og 1.3.2 stk. 1.1 og overholder byggeretten i BR15 kap. 2.2 / BR18 § 5 stk. 1-3 og overholder byggeretten i § 8.
 • solcellerne placeres på stativ på jorden og det samlede areal af selve solcellerne ikke overstiger 35 m2, og solcellernes  højde er max 2,5 m, samt overholder byggeretten.

I landzone

Ønsker du at stille solcellerne op på jorden og er det i landzone, skal du søge landzonetilladelse. Hvis solcellerne sættes på en bygning, behøver du ikke en landzonetilladelse.

Områder der ikke er byzone eller sommerhusområder, er landzone.

Se på kortet om det er landzone.

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Solceller på jorden kræver i visse tilfælde dispensation. I fredede områder kræves tilladelse fra Fredningsnævnet uanset om de er fritstående eller etableres på en bygning.

Nogle steder bestemmer en lokalplan om du må sætte solceller op.

Se lokalplaner på kort

Du får som udgangspunkt dispensation fra lokalplanen til solceller.

I nogle tilfælde stiller kommunen krav - f.eks. at:

 • aluprofilerne/rammerne har samme farve som selve panelerne (det er oftest sort).
 • skinner og beslag, som solcellerne fæstnes til taget med, ikke er længere end panelernes udstrækning.
 • solcellerne/solfangerne placeres, så de fordeles hensigtsmæssigt på tagfladen.
 • taghældningen ikke er tilstrækkelig, og det er nødvendigt at opsætte solcellerne/solfangerne på et stativ og  at skal siderne lukkes, så stativet ikke er synligt.
 • Overhold lokalplanens bestemmelser, eller søg dispensation ved at sende en mail til teknisk@silkeborg.dk

Solcellerne skal altid registreres i BBR, når de er sat op. Du kan sende en mail til: register@silkeborg.dk eller ringe til Informatik/Register på tlf. 8970 1498.