Selvbetjening og tidsbestilling

Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Silkeborg Kommune har vedtaget regler for opbevaring og håndtering af olier og kemikalier og andet farligt affald.

billede af rene olietønder

Silkeborg Kommune har vedtaget regler, der skal sikre, at olie og kemikalier opbevares og håndteres forsvarligt og korrekt. Det er vigtigt, for at undgå, at olien eller kemikalierne forurener jorden eller ender i grundvandet eller vore søer og vandløb. Olie og kemikalier skal heller ikke hældes i kloakken.

Reglerne gælder for alle virksomheder og institutioner i Silkeborg Kommune.

Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier version 2 (pdf)