Selvbetjening og tidsbestilling

Du skal melde sygefravær senest fem uger fra første fraværsdag.

Du skal melde sygefravær senest én uge efter første fraværsdag, hvis du ikke betaler løn til medarbejderen under sygdom.

Delvis sygemelding


Det er også en mulighed, at medarbejderen ikke er væk fra arbejdspladsen under sygdom, men arbejder på nedsat tid. Så er medarbejderen delvis sygemeldt.

Din virksomhed kan søge refusion af sygedagpenge for de timer, den delvist sygemeldte ikke er på arbejde.

Læs mere om refusion af sygedagpenge her på siden eller kontakt os i Jobcenter Erhverv på 89 70 57 57.

Søg om refusion af sygedagpenge.

Normalt skal din virksomhed udbetale løn eller sygedagpenge i de første 30 kalenderdage af medarbejderens sygdom. Herefter kan du få udbetalt refusion, hvis du betaler løn under sygefraværet, og hvis lønmodtageren opfylder betingelserne for dagpenge fra kommunen.

Frist for at søge om refusion af sygedagpenge


Fristen for at melde sygefraværet og anmodning om refusion er senest fem uger efter første sygefraværsdag.

Du skal melde sygefravær senest én uge efter første fraværsdag, hvis du ikke betaler løn til medarbejderen under sygdom.

Medarbejderen betragtes som raskmeldt, når sygefraværet er på mindre end fire timer om ugen.

Du raskmelder en medarbejder, når du søger om den sidste sygedagpengerefusion og markerer i ansøgningen, at medarbejderen har gentoptaget arbejdet.

Delvis raskmelding


Du kan aftale med din medarbejder, at han/hun starter på nedsat tid og efterhånden trapper op i tid. En delvis raskmelding mindsker risikoen for, at medarbejderen på ny skal sygemeldes i en længere periode.

Din virksomhed kan få refusion af sygedagpenge for de timer, den delvist raskmeldte ikke arbejder. Den delvise raskmelding skal godkendes.

Kontakt os i Jobcenter Erhverv på 89 70 57 57 for at høre mere om delvis raskmelding.

Jobcenter Silkeborg hjælper dig med at fastholde din medarbejder under en sygemelding.

Vores erfaring viser, at en god dialog mellem dig, din medarbejder og Jobcenter Silkeborg kvalificerer en plan for tilbagevenden og afkorter et sygeforløb.

Inden 12 ugers sygefravær vil en koordinerende sagsbehandler som udgangspunkt invitere dig og din medarbejder til en rundbordssamtale på arbejdspladsen.

Formålet med en rundbordssamtale er at drøfte din medarbejders muligheder for at genoptage arbejdet under sygemeldingen og aftale en fælles plan for tilbagevenden. Den koordinerende sagsbehandler deltager som konsulent for både dig og din medarbejder.

Ønsker du en rundbordssamtale på et tidligere tidspunkt, eller har du spørgsmål i forbindelse med din medarbejders sygemelding?

Kontakt Jobcenter Silkeborg, Sygedagpenge og Jobafklaring på telefon 8970 5400.

Hvis din medarbejder er i risiko for at være sygemeldt mere end 8 uger, kan du anmode om tidlig opfølgning (fast track). Det betyder, at din medarbejder får en opfølgningssamtale senest 2 uger efter anmodningen - mod normalt efter 8 ugers sygemelding.

Du kan anmode om tidlig opfølgning via NemRefusion på virk.dk eller ved at kontakte Jobcenter Silkeborg på 8970 5400.

Læs mere om tidlig opfølgning/fast track for løb på star.dk.  

En medarbejder med funktionsnedsættelser, kan få bevilget hjælpemidler, som kan kompensere for funktionsnedsættelsen.

Målet med ordningen er at gøre det muligt for medarbejdere med funktionsnedsættelser at udføre sit arbejde på lige fod med andre medarbejdere. Derfor er betingelsen for at få tilskud, at hjælpemidlet er afgørende for, at din medarbejder kan udføre sit arbejde.

Der kan kun bevilges hjælpemidler, hvis udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiveren forudsættes at afholde, og hvis arbejdsredskabet ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen.

Vil du vide mere om hjælpemidler og indretning af arbejdsplads, så kontakt Jobcenter Silkeborg, Sygedagpenge og Jobafklaring på tlf. 89 70 54 00 eller på mail jobogfunktionsnedsaettelse@silkeborg.dk.

Har du en medarbejder med en kronisk sygdom, kan du indgå en §56 aftale og få sygedagpengerefusion fra første sygefraværsdag.

Medarbejderen skal have en kronisk sygdom, der forventes at give mindst 10 dages fravær om året.

Aftalen er mellem dig og medarbejderen, og godkendes af Jobcenter Silkeborg.

Søg om en §56 aftale her.

Gør din medarbejder til mentor og bliv bedre som virksomhed til at støtte nye og sårbare medarbejdere.

Mentoruddannelsen giver din medarbejder viden og værktøjer til at være mentor for nye og sårbare medarbejdere med udfordringer. At være mentor handler ikke kun om faglig oplæring, men også at lære nye og sårbare medarbejdere at begå sig blandt kolleger, møde til tiden eller lignende.

Fordele ved mentoruddannelsen

  • Hurtigere indslusning og større arbejdskraft fra nye medarbejdere
  • Basis for større mangfoldighed i virksomheden
  • Naturlig glæde ved at hjælpe en ny kollega videre i arbejdslivet og på den måde gøre en forskel
  • Virksomhedens sociale profil styrkes

Vil du eller din medarbejder være mentor?

Kontakt os i Jobcenter Erhverv på 89 70 57 57 alle hverdage mellem 8-16, hvis du ønsker at tilmelde dig uddannelsen eller høre mere om mentoruddannelsen.
Vi tilbyder mentoruddannelsen i samarbejde med Kompetence360 til virksomheder, der vil gøre en forskel.

En personlig assistent er yder støtte i de arbejdsfunktioner, som medarbejdere med handicap eller funktionsnedsættelser ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at hente og bringe, tage specifikke løft, læse op, fungere som sekretær, tolk for døve, føre bil i arbejdsrelaterede situationer, osv.

Der ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, som på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for personlig assistance til at udføre bestemte dele af de daglige arbejdsopgaver.

Varig funktionsnedsættelse betyder, at funktionsnedsættelsen ikke er af midlertidig eller forbigående karakter.

Vil du vide mere om en personlig assistent, så kontakt Jobcenter Silkeborg, Sygedagpenge og Jobafklaring på tlf. 89 70 54 00 eller på mail jobogfunktionsnedsaettelse@silkeborg.dk 

Løntilskudsordningen for nyuddannede med handicap - også kaldet Isbryderordningen – åbner mulighed for at opnå erhvervserfaring indenfor sit uddannelsesområde.

Mange med funktionsnedsættelse har ofte haft begrænsede muligheder ift. andre for at få relevant erhvervserfaring før, under eller efter uddannelsen. Derfor har de brug for en ekstra håndsrækning.

Der kan ydes løntilskud i op til 12 måneder.

Læs mere om Isbryderordningen.

Vil du vide mere om Isbryderordningen, så kontakt Jobcenter Silkeborg, Sygedagpenge og Jobafklaring på tlf. 89 70 54 00 eller på mail jobogfunktionsnedsaettelse@silkeborg.dk.