Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Tilladelser og bevillinger Tilladelser Regler for udeservering

Regler for udeservering

Restaurationer kan få tilladelse fra kommunen til opstilling af borde, bænke og stole og lignende til udendørs servering. Tilladelse dækker perioden 1. april til 1. oktober.

Tilladelsen til til at råde over offentlige veje og pladser får du fra kommunen som vejmyndighed i henhold til Lov om offentlige veje. Tilladelsen gælder også på private fællesveje efter privatvejsloven.

Udeserveringen skal drives personligt af ansøgeren, og arealet må kun anvendes til servering. Brug selvbetjeningsboksen "Ansøg om råden over vejareal (MitID)" her på siden.

Tilladelse gives kun ud for facaden af den forretning, hvor udeserveringen foregår fra og kun inden for forretningens åbningstid.

Arealet skal holdes rent og ryddeligt.

I gågader, på torve og pladser vil der normalt kunne gives tilladelse til at benytte et areal på 2,5 meter ud for forretningens facade.

På fortove skal der altid være mindst 1,3 meter til passage for fodgængere.

Kommunen kan kræve, at det tilladte areal bliver afmærket.

Afgrænsning af serveringsarealet med nagelfast hegn eller lignende kræver en særskilt tilladelse.

Restaurationer, der ønsker at have udeservering på en privat grund, f. eks. en gårdhave eller lignende, som ikke tilhører restaurationen, skal have tilladelse fra grundejeren.

Ansøgninger om tilladelse til udeservering på kommunal grund, offentlig vejareal eller privat fællesvej skal sendes til Teknik og Miljøafdelingen

For at forebygge, at restaurationer med udeservering giver anledning til gener for de omkringboende, har Silkeborg Kommune fastsat nogle retningslinjer for udeservering på vejareal:

Læs retningslinjerne for udeservering.

Silkeborg Kommune har mulighed for at meddele påbud med yderligere krav, hvis der konstateres væsentlige miljømæssige gener (herunder støjgener) fra udeserveringen.

Hvis der skal serveres alkohol, skal restaurationen også have en alkoholbevilling.

Læs mere om hvornår skal du søge alkoholbevilling

Team Myndighed
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje