Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Tilladelser og bevillinger Tilladelser Regler for udeservering

Regler for udeservering

Restaurationer kan få tilladelse fra kommunen til opstilling af borde, bænke og stole og lignende til udendørs servering. Tilladelse gives for perioden 1. april til 1. oktober.

Tilladelsen kan fås fra kommunen som vejmyndighed i henhold til Lov om offentlige veje, gælder også på private fællesveje efter privatvejsloven.

Udeserveringen skal drives personligt af ansøgeren, og arealet må kun anvendes til servering. Brug selvbetjeningsboksen til højre.

Tilladelse gives kun ud for facaden af den forretning, hvorfra udeserveringen foregår, og kun inden for forretningens åbningstid.

Arealet skal holdes rent og ryddeligt.

I gågader, på torve og pladser vil der normalt kunne gives tilladelse til at benytte et areal på 2,5 meter ud for forretningens facade.

På fortove skal der altid være mindst 1,3 meter til passage for fodgængere.

Det tilladte areal kan kræves afmærket.
Afgrænsning af serveringsarealet med nagelfast hegn eller lignende kræver en særskilt tilladelse.
Restaurationer, der ønsker at have udeservering på en privat grund, f. eks. en gårdhave eller lignende, som ikke tilhører restaurationen, skal have tilladelse fra grundejeren.
Ansøgninger om tilladelse til udeservering på kommunal grund, offentlig vejareal eller privat fællesvej skal sendes til Teknik og Miljøafdelingen

For at forebygge, at restaurationer med udeservering giver anledning til gener for de omkringboende, har Silkeborg Kommune fastsat nogle retningslinjer for udeservering på vejareal.

Læs retningslinjerne for udeservering.

Silkeborg Kommune har mulighed for at meddele påbud med yderligere krav, hvis der konstateres væsentlige miljømæssige gener (herunder støjgener) fra udeserveringen.

Hvis der skal serveres alkohol, skal restaurationen også have en alkoholbevilling.

Team Myndighed
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje