Selvbetjening og tidsbestilling

Torvehandel

På nogle af byens torve kan på du sælge dine husflidsprodukter. Det kræver dog en tilladelse.
Du kan her se de generelle bestemmelser samt steder, tider og takster.

Generelle bestemmelser

Torvehandel i henhold til Næringslovens § 14 må kun finde sted på de anviste stadepladser.
Link: Oversigt over pladser på Silkeborg Torv

(Rødt område viser husflidspladser, og grønt område viser stadepladser på Silkeborg Torv)

Silkeborg Kommune eller Politiet kan i særlige tilfælde forbyde handel eller indskrænke brugen af stadepladsen på enkelte dage.

Kun biler/trailere, der er indrettet til og benyttes som salgsvogne, må placeres på Torvet i ”torvetiden”.

Der henvises til parkering på de nærmeste pladser omkring Torvet.

Der må kun placeres lave stadepladser og ikke placeres salgsvogne på pladserne omkring forpladsen til det gamle rådhus.

Hvis en torvehandler overtræder reglerne eller undlader at efterkomme Politiets eller Silkeborg Kommunes henstillinger, kan det medføre bortvisning.
Hvis en stadeholder bliver bortvist eller af anden grund ikke benytter sin plads, vil stadeholderen ikke få refunderet indbetalt stadeafgift.

På boder, vogne m. v. som bliver benyttet til handel, skal stadeholderens navn og adresse tydeligt fremgå.

En stadeholder skal opgive mængder og art af medbragte varer til politiet, hvis politiet beder om disse informationer. Endvidere skal stadeholder oplyse, hvor varerne er produceret eller købt samt til hvilken pris, varerne er solgt.

Der betales afgift i henhold til takstoversigten.
Link: Torvetakster

Torvepladser og tider

På Silkeborg Torv må handel finde sted på lørdage og fredage samt på hverdage i perioden 15. juni til 15. august – dog ikke er helligdage. ”Torvetiden” følger detailhandlens åbningstid.

På Nørretorv må handel finde sted på onsdage, som ikke er helligdage, i tidsrummet kl. 14.00 – kl. 18.00.

På Kjellerup Torv må handel finde sted på fredage, som ikke er helligdage, i tidsrummet kl. 8.00 til kl. 17.00

På Them Torv må handel finde sted på fredage, som ikke er helligdage, i tidsrummet kl. 8.00 til kl. 17.00.

Ud over de faste dage kan der afholdes torvedag på andre dage efter indhentet tilladelse.

Salg af danske husflidsprodukter kan ske på hverdage og torvedage efter indhentet tilladelse.

I december måned tillades daglig salg af juletræer fra anviste stadepladser.

Stadeholdere må tage opstilling på en tildelt stadeplads 1 time før ”torvetidens” begyndelse.

Senest 1 time efter ”torvetidens” udløb skal stadepladsen være forladt, ryddet og rengjort.

Har du yderligere spørgsmål, se kontaktboksen her til højre