Selvbetjening og tidsbestilling

Beskæftigelsesafdelingen

Vores kerneopgave at hjælpe ledige og sygemeldte borgere i job eller uddannelse og bidrage til, at virksomhederne kan rekruttere kvalificerede medarbejdere. Det gør vi bl.a. gennem hjælp til jobsøgning, praktikforløb, job med lønstilskud, jobrettede kurser eller uddannelse.

Vi tilbyder også målrettede indsatser for flygtninge og sammenførte familier, så de ligesom andre borgere oplever at blive en integreret del af arbejdsmarkedet og fællesskabet i Silkeborg. Afdelingen udbetaler desuden overførselsindkomster og sociale ydelser.

Vi arbejder ud fra tillid til borgerne og at borgerne er eksperter i deres eget liv. Derfor tilrettelægger vi vores indsats sammen med den enkelte borger og ud fra borgerens egne mål, ressourcer og ønsker. 

Desuden har vi et bredt samarbejde med virksomheder, a-kasser/faglige organisationer, uddannelsessteder, sociale tilbud, praktiserende læger og mange andre parter om at hjælpe borgerne ind på vej mod job eller uddannelse.

Fakta oplysninger om Beskæftigelsesafdelingen: 

 • Samarbejde med borgere:
  • Mere end 7.000 borgere får hjælp til at komme i job eller uddannelse.
  • Ca. 6.000 borgere får udbetalt overførselsindkomster som f.eks. kontanthjælp eller sygedagpenge.
 • Samarbejde med virksomheder: Vi samarbejder med ca. 25 % af virksomhederne i Silkeborg Kommune. I 2016 hjalp vi virksomhederne med at finde en ny medarbejder mere end 900 gange.
 • Afdelingen består af en tværgående stab og Jobcenter Silkeborg. 
 • Medarbejdere: 450
 • Fokusområder:
  • Indsatser rettet mod job eller uddannelse
  • Integrationsindsats
  • Udbetaling af offentlige ydelser

Jobcenter Silkeborg

Ledelsen i Jobcenter Silkeborg består af tre jobcenterchefer med forskellige ansvarsområder og en stabsleder:

Job og erhverv

Jobcenterchef
Trine Porsgaard Koue
Telefon: 24999150
Send e-mail

Jobudvikling, integration og unge

Jobcenterchef
Martin Husted
Telefon: 30581249  
Send e-mail

Ydelsescenteret

Centerchef
Tina H. Villumsen
Telefon: 24 42 13 95
Send e-mail

Staben

Stabsleder
Rasmus Salbøg
Telefon: 61 65 57 49
Send e-mail