Selvbetjening og tidsbestilling

Beskæftigelsesafdelingen

Vores kerneopgave at hjælpe ledige og sygemeldte borgere i job eller uddannelse og bidrage til, at virksomhederne kan rekruttere kvalificerede medarbejdere. Det gør vi bl.a. gennem hjælp til jobsøgning, praktikforløb, job med lønstilskud, jobrettede kurser eller uddannelse.

Vi tilbyder også målrettede indsatser for flygtninge og sammenførte familier, så de ligesom andre borgere oplever at blive en integreret del af arbejdsmarkedet og fællesskabet i Silkeborg. Afdelingen udbetaler desuden overførselsindkomster og sociale ydelser.

Vi arbejder ud fra tillid til borgerne og at borgerne er eksperter i deres eget liv. Derfor tilrettelægger vi vores indsats sammen med den enkelte borger og ud fra borgerens egne mål, ressourcer og ønsker. 

Desuden har vi et bredt samarbejde med virksomheder, a-kasser/faglige organisationer, uddannelsessteder, sociale tilbud, praktiserende læger og mange andre parter om at hjælpe borgerne ind på vej mod job eller uddannelse.

Fakta oplysninger om Beskæftigelsesafdelingen: 

 • Samarbejde med borgere:
  • Mere end 7.000 borgere får hjælp til at komme i job eller uddannelse.
  • Ca. 6.000 borgere får udbetalt overførselsindkomster som f.eks. kontanthjælp eller sygedagpenge.
 • Samarbejde med virksomheder: Vi samarbejder med ca. 25 % af virksomhederne i Silkeborg Kommune. I 2016 hjalp vi virksomhederne med at finde en ny medarbejder mere end 900 gange.
 • Afdelingen består af én stab og fire sektioner
 • Medarbejdere: 450
 • Fokusområder:
  • Indsatser rettet mod job eller uddannelse
  • Integrationsindsats
  • Udbetaling af offentlige ydelser

Herunder finder du de 4 centre og staben:

Jobcenter Silkeborg

Uddannelse og Erhverv

Konstitueret centerleder
Pia Ulrich-Hansen 
Telefon: 20 257173
Send e-mail

Jobrehabilitering og Integration

Centerleder
Martin Husted
Telefon: 30581249  
Send e-mail

Sygedagpenge og Jobafklaring

Konstitueret centerleder
Martin Husted
Telefon: 30581249  
Send e-mail

Ydelsescentret

Centerleder
Tina H. Villumsen
Telefon: 24 42 13 95
Send e-mail

Staben

Stabsleder
Rasmus Salbøg
Telefon: 61 65 57 49
Send e-mail