Selvbetjening og tidsbestilling

Familie og Børnehandicap

Børnefamilier kan få gratis rådgivning i Familierådgivningen.

Familierådgivningen

Børn, unge og deres familier, kan få gratis rådgivning hos Familierådgivningen, også anonymt.

Hvad kan man få hjælp til?

Bekymringer om børnenes udvikling og opdragelse, forældrenes indbyrdes forhold, ungdomsproblemer, kriser i forbindelse med handicap, sygdom, dødsfald, skilsmisse.

Sådanne spørgsmål, bekymringer og problemer kan det ofte hjælpe at tale med en familierådgiver om.

Hvem kan henvende sig?

Både forældre og børn og unge kan henvende sig hos Familierådgivningen og få gratis rådgivning. Hvis der opstår et akut behov for hjælp, er man velkommen til at komme i vores åbningstid ellers er det bedst at træffe aftaler telefonisk.

Rådighedsvagt

Akut hjælp uden for Familierådgivningens telefontid.

Når børn eller unge i Silkeborg Kommune, har et uopsætteligt behov for kommunens støtte, har politiet mulighed for at tilkalde en familierådgiver, der har rådighedsvagt på alle tider af døgnet.

Politiet kan kontaktes på tlf. 87 23 14 48

Underretning

Du har som borger pligt til at underrette kommunens familierådgivning, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, seksuelle overgreb eller lever underforhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare.

Læs mere om underretning

Her kan du også få hjælp

Familie- og Ungekontakten er en organiseret enhed, hvor Silkeborg kommunes ambulante indsatser i Familie- og Børnehandicap er blevet samlet. Tidligere hed de UngeCentret, Familiecentret og Råd & vejledning.

Familie- og Ungekontakten  har ca. 65 ansatte, med en bred viden og erfaring på familie-, børne og ungeområdet, og har til huse på Aldersrovej 1-3 i Silkeborg.

Læs mere på Familie- og Ungekontaktens egen hjemmeside

Silkeborg krisecenter er et krisecenter for voldsramte kvinder og deres børn.

Du kan på Silkeborg Krisecenters hjemmeside læse mere om hvad du kan få hjælp til hos krisecenteret.

Gå til Silkeborg Krisecenters hjemmeside 

Indsatser og mødeformer

Indsatstrappe for børn, unge og deres familier i Familie og Børnehandicap. Vi arbejder med flere niveauer af indsatser, fra anonym rådgivning, indsatser i hjemmet og kontaktpersoner til anbringelser udenfor hjemmet.

Se indsatstrappen her