Selvbetjening og tidsbestilling

Familie og Børnehandicap

Børnefamilier kan få gratis rådgivning i Familierådgivningen.

Familierådgivningen

Børn, unge og deres familier, kan få gratis rådgivning hos Familierådgivningen, også anonymt.

Hvad kan man få hjælp til?

Bekymringer om børnenes udvikling og opdragelse, forældrenes indbyrdes forhold, ungdomsproblemer, kriser i forbindelse med handicap, sygdom, dødsfald, skilsmisse. Sådanne spørgsmål, bekymringer og problemer kan det ofte hjælpe at tale med en familierådgiver om.

Hvem kan henvende sig?

Både forældre og børn og unge kan henvende sig hos Familierådgivningen og få gratis rådgivning. Hvis der opstår et akut behov for hjælp, er man velkommen til at komme i vores åbningstid ellers er det bedst at træffe aftaler telefonisk.

Rådighedsvagt

Akut hjælp uden for Familierådgivningens telefontid

Når børn eller unge i Silkeborg Kommune, har et uopsætteligt behov for kommunens støtte, har politiet mulighed for at tilkalde en familierådgiver, der har rådighedsvagt på alle tider af døgnet.

Politiet kan kontaktes på tlf. 87 23 14 48

Familie og unge kontakten

Familie og unge kontakten er et forebyggende tilbud til børn og unge i Silkeborg kommune, der har brug for ambulant støtte, rådgivning og familiebehandling.

Familieplejen

Familieplejen løser opgaver i forhold til både aflastnings og plejefamilier.

Hvis man ønsker at blive plejefamilie, skal man godkendes af Det Sociale Tilsyn Nord. Proceduren fremgår af deres hjemmeside.

Silkeborg Krisecenter

Krisecenter for voldsramte kvinder og deres børn.

Silkeborg Krisecenters hjemmeside 

Solbo

Solbo er et aflastnings og døgntilbud til børn med handicap. 

Underretning

Du har som borger pligt til at underrette kommunens familierådgivning, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, seksuelle overgreb eller lever underforhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare.

Side om underretning

Beredskabsplan til ansatte

Ved mistanke om overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år, se folderen
I barnets tarv.

Indsatstrappen

Link til indsatstrappen

To mødeformer hvor DU er i centrum

Læs folderen om de to mødeformer, Familierådslagning og Inddragende Netværksmøde her.