Selvbetjening og tidsbestilling

Direktionen

Direktionen i Silkeborg Kommune består af en kommunaldirektør og to direktører.

Direktionen er ansvarlige for den overordnede ledelse af kommunen. Direktørerne har en række overordnede, strategiske arbejdsområder og følger desuden en række konkrete opgaver og særlige indsatser, projekter, udviklingstiltag og målrettede initiativer tæt.

Lone Lyrskov 

Lone Lyrskov, kommunaldirektør
Mobil: 24 82 80 85
Send e-mail

Sekretær for:
Byrådet
Økonomi- og Erhvervsudvalget 

Direktøransvaret for:
Staben Ejendomme
Staben Organisation og Personale
Økonomi og IT staben

Hanne Ahrens 

Hanne Ahrens, koncerndirektør 
Mobil: 23 61 20 47 
Send e-mail 

Sekretær for:
Børne- og Ungeudvalget
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Nærdemokratiudvalget
Arbejdsmarkedudvalget

Direktøransvaret for:
Børne- og Familieafdelingen
Skoleafdelingen
Kultur- og Borgerserviceafdelingen
Beskæftigelsesafdelingen

Koncerndirektør Lauge Clemmensen

Lauge Clemmensen, Koncerndirektør 
Mobil: 30 68 51 92
Send e-mail

Sekretær for:
Sundheds- og Ældreudvalget
Socialudvalget
Plan- og Vejudvalget
Klima- og Miljøudvalget

Direktøransvaret for:
Sundhed- og Omsorgsafdelingen
Socialafdelingen
Teknik- og Miljøafdelingen

Læs mere om:

 1. Værdier, styring og ledelse i Silkeborg Kommune
 2. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune
 3. Digitaliseringsstrategier for Silkeborg Kommune
 4. Personalepolitikker i Silkeborg Kommune
 5. Styring og udvikling af kvaliteten af servicen til borgerne i Silkeborg Kommune
 6. Planlægning af og indsats for udvikling og vækst i Silkeborg Kommune
 7. Påvirkning af de ydre rammebetingelser bl.a. gennem KL, Regionen og Staten
 8. Øvrige områder, bl.a. interne forhold, praksisser og processer i Silkeborg Kommune

Direktionens mission

At skabe overordnet sammenhæng mellem det politiske og det udførende niveau samt udstikke og formidle tværgående strategier.

Direktionens vision

Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune.

Det betyder:

 • Anerkendt
  at Silkeborg Kommune blandt borgere, erhvervsliv, samarbejdspartnere og medarbejdere har et positivt omdømme
 • Synlig
  at handlinger ledsages af strategisk kommunikation, og at resultater formidles løbende og systematisk
 • Kompetent
  at vedvarende kvalitetsudvikling og høj faglighed sikrer effektiv og økonomisk ansvarlig opgaveløsning
 • Innovativ
  at en innovativ kultur i hele organisationen i samspil med anvendelse af ny teknologi bidrager til en god service

Visionen understøtter Silkeborg Kommune som en attraktiv arbejdsplads.