Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø

Natur og Miljø

Sektionen løser myndigheds- og driftsopgaver inden for hele natur- og miljøområdet. Vi er inddelt i seks faglige teams med hver vores hovedopgaver.

Kontakt Klimasekretariatet

Email: klima@silkeborg.dk 

Medarbejdere

Christian Leth Christensen
Uffe Mousten Krogh
Silke Josefine Schmidt Rasmussen

 

Vi arbejder med affald, varmeplanlægning, jordvarme, klima og miljøvurderinger af planer og projekter.

Kontakt Team Energi og Ressourcer

Tlf: 89 70 14 21
Email: team.er@silkeborg.dk 

Medarbejdere

Rikke Bernth Fuks
Christina Holm
Kirsten Hesselaa
Linda Lindhardtsen
Julia Sakskjær
Malene Ultang 
 

 

Vi arbejder med vandforsyning, drikkevandsbeskyttelse, tilsyn med drikkevandskvalitet og vandværker.

Kontakt Team Grundvand

Tlf. 89 70 14 20 
E-mail: Grundvand@silkeborg.dk 

Medarbejdere

Charlotte Drammelsbæk Rohde
Sofie Patricia Poulsen
Jesper Lorenzen
Charlotte Hvid Gregersen 

 

Vi arbejder med miljøgodkendelser, miljøtilsyn, genesager, jordforureninger og jordflytninger.

Kontakt Team Jord og Virksomheder

Rlf. 89 70 14 19

Email: VirksomhederogJord@silkeborg.dk 

Medarbejdere

Hanne Bach Lorentzen
Stinne Nørgaard
Lone Wilson
Peter Fabrin
Emma F. Vestergaard
Emil Juncher ThøgersenVi arbejder med husdyrgodkendelser, landbrugstilsyn, slamudspredning og rottebekæmpelse.

Kontakt Team Landbrug

Tlf. 89 70 14 18 
E-mail: landbrug@silkeborg.dk 

Medarbejdere

Baiba Vestergaard
Lasse Kramer Andersen
Mariann Pinkalski
Rosa Pedersen
Kristoffer Graverholt 

 

Vi arbejder med naturbeskyttelse, naturture, rekreativ udnyttelse af naturen, naturkortlægning, drift af skove og grønne områder og naturpleje.

Kontakt Team Natur

Tlf. 89 70 14 22 
E-mail: natur@silkeborg.dk

Medarbejdere

Bente Sørensen
Poul Erik Thystrup
Kirsten Primdahl
Kristoffer Jørgensen
Peter Lange
Kristian Nielsen
Søren Danielsen
Pauline Maria Skorski
Mathilde Østergaard Sørensen 

 

Vi arbejder med udledningstilladelser, spildevand i det åbne land, regnvand, dambrug, vandløbssager, badevand, sejlads, broanlæg, vandløbsvedligeholdelse og vandløbsrestaurering.

Kontakt Team Vandløb og Søer

Tlf. 89 70 14 23
Email: vand@silkeborg.dk 

Medarbejdere

Martin Andersen
Iben Hjøllund
Aage Ebbesen
Maibritt Langfeldt Sørensen
Maibritt Kjeldal Lassen
Anders Aahave
Mikkel Hofgaard Møller
Charlotte Sønderby Højbjerre
Mathias Utoft JørgensenMorten Horsfeldt Jespersen

Sektionsleder

Ved spørgsmål til håndtering af konkrete sager eller vores ydelser

Kontaktoplysninger
Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje