Selvbetjening og tidsbestilling

Natur og Miljø

Sektionen løser myndigheds- og driftsopgaver inden for hele natur- og miljøområdet. Vi er inddelt i seks faglige teams med hver vores hovedopgaver.

Team Landbrug

Vi arbejder med husdyrgodkendelser, landbrugstilsyn, slamudspredning og rottebekæmpelse.

Baiba Vestergaard
Lasse Kramer Andersen
Mariann Pinkalski
Rosa Pedersen
Betina Zacher Jensen

Kontakt Team Landbrug på tlf. 8970 1418 eller skriv en e-mail


Team Jord og Virksomheder

Vi arbejder med miljøgodkendelser, miljøtilsyn, genesager, jordforureninger og jordflytninger.

Hanne Bach Lorentzen
Stinne Nørgaard
Lone Wilson
Peter Fabrin
Emma F. Vestergaard
Birgit Eriksen
Morten Stampe Larsen

Kontakt Team Jord og Virksomheder på tlf. 8970 1419 eller skriv en e-mail


Team Grundvand

Vi arbejder med vandforsyning, drikkevandsbeskyttelse, tilsyn med drikkevandskvalitet og vandværker.

Steffen Dall Kristensen
Charlotte Drammelsbæk Sørensen
Anni Lassen
Sofie Patricia Poulsen

Kontakt Team Grundvand på tlf. 8970 1420 eller
skriv en e-mail


Team Natur

Vi arbejder med naturbeskyttelse, naturture, rekreativ udnyttelse af naturen, naturkortlægning, drift af skove og grønne områder og naturpleje.

Bente Sørensen
Poul Erik Thystrup
Kirsten Primdahl
Kristoffer Jørgensen
Peter Lange
Kristian Nielsen
Søren Danielsen
Pauline Maria Skorski

Kontakt Team Natur på tlf. 8970 1422 eller skriv en e-mail


Team Vandløb og Søer

Vi arbejder med udledningstilladelser, spildevand i det åbne land, regnvand, dambrug, vandløbssager, badevand, sejlads, broanlæg, vandløbsvedligeholdelse og vandløbsrestuarering.

Poul Hald Møller
Martin Andersen
Iben Hjøllund
Aage Ebbesen
Stine Bruun Bundesen
Maibritt Langfeldt Sørensen
Maibritt Kjeldal Lassen
Anders Aahave
Mikkel Hofgaard Møller
Charlotte Sønderby Højbjerre
Mathias Utoft Jørgensen
Anders Hansen
Johan Kristoffer Graverholt

Kontakt Team Vandløb og Søer på tlf. 8970 1423 eller skriv en e-mail


Team Energi og Ressourcer

Vi arbejder med affald, varmeplanlægning, jordvarme, klima og miljøvurderinger af planer og projekter.

Rikke Bernth Fuks
Christina Holm
Kirsten Hesselaa
Linda Lindhardtsen

Kontakt Team Energi og Ressourcer på tlf. 8970 1421 eller skriv en e-mail