Selvbetjening og tidsbestilling

Plan

Plan er inddelt i tre teams. Vores opgaver er bl.a. udvikling af lokalplaner, planstrategi og kommuneplanlægning, byrum og byudvikling samt landzoneadministration.

Team Strategi og Erhverv


Teamet arbejder med planstrategi, kommuneplan og større strategiske projekter og udviklingsopgaver. Vi laver desuden erhvervslokalplaner i de større byer og langs Silkeborgmotorvejen og de repræsenterer Silkeborg Kommune i den indledende dialog om erhvervssager.

Medarbejdere:

Anne-Mette Lade
Peter Ostenfeldt Magnussen
Hedda Møller
Tanja Westfall Brøndum
Jakob Charmoth Nielsen
Tobias Bisgaard Nielsen 

Kontakt team Strategi og Erhverv på 8970 1417 eller skriv en e-mail (team.strategiogerhverv@silkeborg.dk)


Team By og Bolig


Teamet laver boliglokalplaner og lokalplaner for offentlige funktioner og centerområder i de større byer, overvejende Silkeborg og Kjellerup. Vi arbejder desuden med helheds- og strukturplaner, byrum, byliv og arkitektonisk vejledning. 

Medarbejdere:

Stine Juul Jensen
Anne-Grethe Riisgaard
Birgit Holst
Claus Christensen
Dorthe Fogh Monrad
Christian Dalmer
Lone Davies
Gritt Gylling Sørensen

Kontakt team By og Bolig på 8970 1416 eller skriv en skriv en e-mail (team.byogbolig@silkeborg.dk)


Team Omegn og Landskab


Teamet laver lokalplaner i det åbne land og i kommunens mindre byer. Vi arbejder desuden med landzoneadministration, naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer, fredningssager, campingreglementet, geologiske og landskabelige interesser samt de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.

Medarbejdere:

Gry Bruhn Hansen
Mia Sabine Berle
Lene Byrgiel
Torsten Sand Christensen
Kristian Ditlev Frische
Ejler Toft Jensen

Kontakt team Omegn og Landskab på 8970 1415 eller skriv en e-mail (team.omegnoglandskab@silkeborg.dk)