Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Teknik- og Miljøafdelingen Plan, Byg og Informatik

Plan, Byg og Informatik

Plan, Byg og Informatik løser myndigheds- og driftsopgaver indenfor udvikling af lokalplaner, planstrategi og kommuneplanlægning, byudvikling og landzoneadministration samt håndtering af byggesager og tilladelser. Derudover driver sektionen den daglige digitalisering, GIS og it-udvikling i Teknik- og miljøafdelingen.

Kontaktoplysninger for teams i Plan, Byg og Informatik

Team Bolig

Teamet udfører sagsbehandling på alle sager på boligområdet, der skal have en byggetilladelse. Vi arbejder dialogbaseret med borgere og ansøgere for at opnå en helhedsorienteret sagsbehandling. Teamet guider ansøger, så eventuelle øvrige tilladelser fra anden lovgivning sikres.

Kontakt Team Bolig

Tlf.: 89 70 14 14
E-mail: Team.byg@silkeborg.dk 

Teamleder

Michael Borup Lund


Team Erhverv

Teamet udfører sagsbehandling på alle sager på erhvervsområdet, der skal have en byggetilladelse.

Vi arbejder dialogbaseret med borgere og ansøgere for at opnå en helhedsorienteret sagsbehandling. Teamet guider ansøger, så eventuelle øvrige tilladelser fra anden lovgivning sikres.

Kontakt Team Erhverv

Tlf.: 89 70 14 14
E-mail: Team.byg@silkeborg.dk

Teamleder

Michael Borup Lund

Telefonmøde med en byggesagsbehandler

Er du i tvivl om omfanget af dit projekt, eller har du spørgsmål til din ansøgning? Kom godt fra start med den rigtige vejledning.

Book et telefonmøde med en byggesagsbehandler

Teamet arbejder med større byudviklingsprogrammer, herunder Søfronten og Eriksborg, samt strategiske helhedsplaner. Vi arbejder også med byrumsudvikling, arkitekturpolitik og de tværgående samarbejder om byudvikling i Silkeborg Kommune.

Kontakt Team Byudvikling

Tlf: 89 70 14 17

E-mail: Teknik-TeamByudvikling@silkeborg.dk 

Teamleder

Tobias Bisgaard Nielsen

Teamet er ansvarlig for digitaliserings- og GIS-området i Teknik- og Miljøafdelingen. Derudover har teamet sekretariatsfunktion for GeoMidt samarbejdet.

Kontakt Team Digitalisering og it

Tlf.: 89 70 14 13
E-mail: git@silkeborg.dk 

Teamet arbejder med den overordnede fysiske planlægning med ansvar for planstrategi, kommuneplanrevisioner samt tillæg til kommuneplanen. Vi arbejder også med område- og byfornyelse, kulturarv samt bolig- og kapacitetsprognoser.    

Kontakt Team Byudvikling

Tlf: 89 70 14 17

E-mail: Teknik-Teamkommuneplan@silkeborg.dk 

Teamleder

Tobias Bisgaard Nielsen

Teamet er ansvarlig for kommunens GIS, geodata og kortproduktion. Derudover arbejder vi med kort- og dataanalyser, webkort, 3D-bymodel, landmåling og droneflyvning.

Kontakt team Kort- og geodata

Tlf.: 89 70 14 11
E-mail: geodata@silkeborg.dk 

Teamet er projektleder for udarbejdelse af lokalplaner i hele Silkeborg Kommune.

Kontakt Team Lokalplan

Tlf: 89 70 14 16

E-mail: teknik-teamlokalplan@silkeborg.dk

Teamleder

Mette Møller

Vi arbejder med landzoneadministration, naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer, fredningssager, campingreglementet, geologiske og landskabelige interesser samt kulturmiljøer. Vi er desuden projektleder for udarbejdelse lokalplaner i det åbne land og i kommunens mindre byer. .

Kontakt team Omegn og Landskab

Tlf: 89 70 14 15
E-mail: team.omegnoglandskab@silkeborg.dk 

Teamleder

Mette Møller

Jakob Harding Kirkegaard

Plan-, Byg- og Informatikchef

JakobHarding.Kirkegaard@silkeborg.dk

Kontaktoplysninger
Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Telefontid

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje