Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Teknik- og Miljøafdelingen Plan, Byg og Informatik

Plan, Byg og Informatik

Plan, Byg og Informatik løser myndigheds- og driftsopgaver indenfor udvikling af lokalplaner, planstrategi og kommuneplanlægning, byudvikling og landzoneadministration samt håndtering af byggesager og tilladelser. Derudover driver sektionen den daglige digitalisering, GIS og it-udvikling i Teknik- og miljøafdelingen.

Kontaktoplysninger for teams i Plan, Byg og Informatik

Team Byg udfører sagsbehandling på alle sager, der skal have en byggetilladelse.

Vi arbejder dialogbaseret med borgere og ansøgere for at opnå en helhedsorienteret sagsbehandling. Teamet guider ansøger, så eventuelle øvrige tilladelser fra anden lovgivning sikres.

Telefonmøde med en byggesagsbehandler

Er du i tvivl om omfanget af dit projekt, eller har du spørgsmål til din ansøgning? Kom godt fra start med den rigtige vejledning.

Book et telefonmøde med en byggesagsbehandler

Kontakt team Byg

Tlf.: 89 70 14 14

Mail: Team.byg@silkeborg.dk 

Medarbejdere:

Gitte Nielsen
Anders Elkær Offersen
Tim Frank Daugaard
Kim Sund Ingerslev
Hans Jørgen Bertelsen
Lone Bjørnholt
Michael Lund
Peter Rasmussen
Xenia Mastrantones
Tina Corvinius
Louise Sevelsted Stærmose
Kristina Lyngsø Egtved
Malue Bajda Pedersen
Anosant Selladurai 
Kristina Kviu

Medarbejdere

Birgit Holst
Dorthe Fogh Monrad
Jakob Charmoth Nielsen
Lone Davies
Maria Børlum Deleuran

Teamet er ansvarlig for digitaliserings- og GIS-området i Teknik- og Miljøafdelingen.

Derudover har teamet sekretariatsfunktion for GeoMidt samarbejdet.

Kontakt team Digitalisering og it

Tlf.: 89 70 14 13

Mail: git@silkeborg.dk 

Medarbejdere:

Johannes A. Draad
Kristian Risager Larsen
Per Hammerholt
Reno Aagaard Lindberg
Steffen Lundtofte Hansen
Camilla Borg Dahl
Signe Sørensen
Camilla Kildahl Lauritsen

Medarbejdere

Anne-Mette Lade
Mia Sabine Berle
Hedda Møller
Peter Magnussen
Trine Kjærgaard Andersen
Katrine Boch

Teamet er ansvarlig for kommunens GIS, geodata og kortproduktion.

Derudover arbejder vi med kort- og dataanalyser, webkort, 3D-bymodel, landmåling og droneflyvning.

Kontakt team Kort- og geodata

Tlf.: 89 70 14 11

Mail: geodata@silkeborg.dk 

Medarbejdere:

Lars Damgaard
Mette Milo Tromborg
Sisse Koudal Christensen
Tonni Due Knudsen
Tina Dyhr
Ronni Fjordvald Søe

Medarbejdere

Anne-Grethe Riisgaard
Christian Dalmer
Ralph Jensen
Rasmus Hedegaard Jensen
Gritt Gylling Sørensen
Julie Krengenlund Jørgensen

Teamet laver lokalplaner i det åbne land og i kommunens mindre byer. Vi arbejder desuden med landzoneadministration, naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer, fredningssager, campingreglementet, geologiske og landskabelige interesser samt kulturmiljøer.

Kontakt team Omegn og Landskab

Telefon: 89 70 14 15
Email: team.omegnoglandskab@silkeborg.dk 

Teamleder (konstitueret)

Mette Møller
Byplanlægger

Email: Mette.Moller@silkeborg.dk 

Medarbejdere

Gry Bruhn Hansen
Lene Byrgiel
Torsten Sand Christensen
Ejler Toft Jensen
Mette Lykke Christiansen 

 

Jakob Harding Kirkegaard

Plan-, Byg- og Informatikchef

JakobHarding.Kirkegaard@silkeborg.dk

Byg- og informatikchef

Ved spørgsmål til håndtering af konkrete sager eller vores ydelser

Kontaktoplysninger
Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Telefontid

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje