Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Teknik- og Miljøafdelingen Plan, Byg og Informatik

Plan, Byg og Informatik

Plan, Byg og Informatik løser myndigheds- og driftsopgaver indenfor udvikling af lokalplaner, planstrategi og kommuneplanlægning, byudvikling og landzoneadministration samt håndtering af byggesager og tilladelser. Derudover driver sektionen den daglige digitalisering, GIS og it-udvikling i Teknik- og miljøafdelingen.

Kontaktoplysninger for teams i Byg og Informatik

Teamet laver boliglokalplaner og lokalplaner for offentlige funktioner og centerområder i de større byer, overvejende Silkeborg og Kjellerup. Vi arbejder desuden med helheds- og strukturplaner, bevaringsværdige bygninger, byrum, byliv og arkitektonisk vejledning. 

Kontakt team By og Bolig

Tlf: 89 70 14 16
Email: team.byogbolig@silkeborg.dk 

Teamleder (konstitueret)

Mette Møller
Byplanlægger

Email: Mette.Moller@silkeborg.dk 

Medarbejdere

Anne-Grethe Riisgaard
Birgit Holst
Dorthe Fogh Monrad
Christian Dalmer
Lone Davies
Gritt Gylling Sørensen
Ralph Jensen
Rasmus Hedegaard Jensen
Julie Krengenlund Jørgensen 

 

Team Byg udfører sagsbehandling på alle sager, der skal have en byggetilladelse.

Vi arbejder dialogbaseret med borgere og ansøgere for at opnå en helhedsorienteret sagsbehandling. Teamet guider ansøger, så eventuelle øvrige tilladelser fra anden lovgivning sikres.

Telefonmøde med en byggesagsbehandler

Er du i tvivl om omfanget af dit projekt, eller har du spørgsmål til din ansøgning? Kom godt fra start med den rigtige vejledning.

Book et telefonmøde med en byggesagsbehandler

Kontakt team Byg

Tlf.: 89 70 14 14

Mail: Team.byg@silkeborg.dk 

Medarbejdere:

Gitte Nielsen
Anders Elkær Offersen
Tim Frank Daugaard
Kim Sund Ingerslev
Hans Jørgen Bertelsen
Lone Bjørnholt
Michael Lund
Peter Rasmussen
Xenia Mastrantones
Tina Corvinius
Louise Sevelsted Stærmose
Kristina Lyngsø Egtved
Malue Bajda Pedersen
Anosant Selladurai 
Kristina Kviu

Teamet er ansvarlig for digitaliserings- og GIS-området i Teknik- og Miljøafdelingen.

Derudover har teamet sekretariatsfunktion for GeoMidt samarbejdet.

Kontakt team Digitalisering og it

Tlf.: 89 70 14 13

Mail: git@silkeborg.dk 

Medarbejdere:

Johannes A. Draad
Kristian Risager Larsen
Per Hammerholt
Reno Aagaard Lindberg
Steffen Lundtofte Hansen
Camilla Borg Dahl
Signe Sørensen
Camilla Kildahl Lauritsen

Teamet er ansvarlig for kommunens GIS, geodata og kortproduktion.

Derudover arbejder vi med kort- og dataanalyser, webkort, 3D-bymodel, landmåling og droneflyvning.

Kontakt team Kort- og geodata

Tlf.: 89 70 14 11

Mail: geodata@silkeborg.dk 

Medarbejdere:

Lars Damgaard
Mette Milo Tromborg
Sisse Koudal Christensen
Tonni Due Knudsen
Tina Dyhr
Ronni Fjordvald Søe

Teamet laver lokalplaner i det åbne land og i kommunens mindre byer. Vi arbejder desuden med landzoneadministration, naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer, fredningssager, campingreglementet, geologiske og landskabelige interesser samt kulturmiljøer.

Kontakt team Omegn og Landskab

Telefon: 89 70 14 15
Email: team.omegnoglandskab@silkeborg.dk 

Teamleder (konstitueret)

Mette Møller
Byplanlægger

Email: Mette.Moller@silkeborg.dk 

Medarbejdere

Gry Bruhn Hansen
Lene Byrgiel
Torsten Sand Christensen
Ejler Toft Jensen
Mette Lykke Christiansen 

 

Teamet arbejder med planstrategi, kommuneplan og større strategiske projekter og udviklingsopgaver. Vi arbejder desuden med bevaringsværdige bygninger og laver erhvervslokalplaner i de større byer og langs Silkeborgmotorvejen og repræsenterer Silkeborg Kommune i den indledende dialog om erhvervssager.

Kontakt team Strategi og Erhverv

Tlf: 89 70 14 17
Email: team.strategiogerhverv@silkeborg.dk 

Medarbejdere

Anne-Mette Lade
Peter Ostenfeldt Magnussen
Hedda Møller
Jakob Charmoth Nielsen
Tobias Bisgaard Nielsen
Mia Sabine Berle
Maria Børlum Deleuran
Katrine Boch 

 

Jakob Harding Kirkegaard

Plan-, Byg- og Informatikchef

JakobHarding.Kirkegaard@silkeborg.dk

Byg- og informatikchef

Ved spørgsmål til håndtering af konkrete sager eller vores ydelser

Kontaktoplysninger
Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Telefontid

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje