Selvbetjening og tidsbestilling

Vej og Trafik

Sektionen løser myndigheds-, planlægnings-, anlægs- og driftsopgaver inden for vej og trafik. Vi er inddelt i 4 team med nedenstående opgaver.

Giv et praj

Oplever du huller i vejen, ødelagte vejskilte, beplantning som skal beskæres eller affald, der flyder? Giv os besked med selvbetjeningsløsningen "Giv et praj".

 

Team Anlæg

Vi arbejder med forundersøgelser, vejanlæg, vejprojektering og byggemodninger.

Brita Skovlyst
Carina Nørlund Andersen
Janita Vijayakanthan
Jens Adamsen
Stefan Baik Dyrberg

Kontakt Team Anlæg på 8970 1404 eller skriv en e-mail

 

Team drift (af veje)

Vi arbejder med vejafvanding, vej-, fortov- og stibelægning, bro og tunnel, ledningsrenovering, vintertjeneste, renholdelse, vejinventar, kørebaneafmærkning og rabatklipning, opgravningstilladelser, afspærringsplaner, vejskilte, beskæring af beplantning langs veje, gadelys, vejbeplantning, dannelse af grundejerforening mm.

Ann Robertsen
Elsa Esther Eskesen
Stig Paaske Autzen
Torben Nielsen Sander
Hamed Ali
Ole Rasmussen

Kontakt Team Drift på 8970 1402 eller skriv en e-mail

 

Team Myndighed

Vi arbejder med trafikplanlægning, vejadgange, overkørsler, udstykninger, parkering, private fællesveje, torvehandel og råden over vejareal, skilte til arrangementer, ekspropriationer og parkeringskontrol.

Birte Dræby Kristiansen
Henrik Antoniussen
Lars Emil Møller
Thomas Majlund 
Mogens Balleby Dahl   

Kontakt Team Myndighed på 8970 1401 eller skriv en mail

 

Team Trafik

Arbejder med Trafiksikkerhedsplan, Cykelhandlingsplan, Servicevejvisning (Skilte til seværdigheder, institutioner m.v. på vejareal), signalanlæg, trafiksikkerhed, trafiktællinger, cykeltrafik, trafiksikkerhedskampagner og kollektiv trafik.

Gitte Merstrand
Jane Næsborg
Karen Dalsgaard
Louise Leth
Yvonne Hjort Sørensen

Kontakt Team Trafik på 8970 1405 eller skriv en mail