Selvbetjening og tidsbestilling

Vej og Trafik

Sektionen løser myndigheds-, planlægnings-, anlægs- og driftsopgaver inden for vej og trafik. Vi er inddelt i 4 team med nedenstående opgaver.

Giv et praj

Oplever du huller i cykelsstien eller på vejen, ødelagte vejskilte, beplantning som skal beskæres eller affald, der flyder, lamper, som er slukkede, byinventar, som er ødelagt eller andet?

Så giv os besked med selvbetjeningsløsningen "Giv et praj", så kommer din melding hurtigere frem til den rette.

Brug følgende link: "Giv et praj".

Du kan også vælge at hente appen "Giv et praj - Silkeborg" på din smartphone i Apple App Store eller i Google Play.

 

Team Anlæg


Vi arbejder med forundersøgelser, vejanlæg, vejprojektering og byggemodninger.

Bente Rands Mortensen

Brita Skovlyst

Carina Nørlund Andersen

Janita Vijayakanthan

Jens Adamsen

Stefan Baik Dyrberg


Kontakt Team Anlæg på 8970 1404 eller
skriv en e-mail

 

Team drift (af veje)


Vi arbejder med vejafvanding, vej-, fortov- og stibelægning, bro og tunnel, ledningsrenovering, vintertjeneste, renholdelse, vejinventar, kørebaneafmærkning og rabatklipning, opgravningstilladelser, afspærringsplaner, vejskilte, beskæring af beplantning langs veje, gadelys, vejbeplantning, dannelse af grundejerforening mm.

Ann Robertsen
Elsa Esther Eskesen

Ole Rasmussen
Stig Paaske Autzen
Torben Nielsen Sander


Kontakt Team Drift på 8970 1402 eller skriv en e-mail


Team Myndighed


Vi arbejder med trafikplanlægning, vejadgange, overkørsler, udstykninger, parkering, private fællesveje, torvehandel og råden over vejareal, skilte til arrangementer, ekspropriationer og parkeringskontrol.

Birte Dræby Kristiansen
Henrik Antoniussen
Lars Emil Møller
Mogens Balleby Dahl

Thomas Majlund 


Kontakt Team Myndighed på 8970 1401 eller skriv en mail


Team Trafik


Arbejder med Trafiksikkerhedsplan, Cykelhandlingsplan, Servicevejvisning (Skilte til seværdigheder, institutioner m.v. på vejareal), signalanlæg, trafiksikkerhed, trafiktællinger, cykeltrafik, trafiksikkerhedskampagner og kollektiv trafik.

Gitte Merstrand
Jane Næsborg
Karen Dalsgaard
Louise Leth
Yvonne Hjort Sørensen

Kontakt Team Trafik på følgende mail: Team.trafik@silkeborg.dk