Selvbetjening og tidsbestilling

Vej og Trafik

Sektionen løser myndigheds-, planlægnings-, anlægs- og driftsopgaver inden for vej og trafik. Vi er inddelt i 4 team med nedenstående opgaver.

Giv et praj

Oplever du huller i cykelsstien eller på vejen, ødelagte vejskilte, beplantning som skal beskæres eller affald, der flyder, lamper, som er slukkede, byinventar, som er ødelagt eller andet?

Så giv os besked med selvbetjeningsløsningen "Giv et praj", så kommer din melding hurtigere frem til den rette.

Brug følgende link: "Giv et praj".

Du kan også vælge at hente appen "Giv et praj - Silkeborg" på din smartphone i Apple App Store eller i Google Play.

 

Team Anlæg


Vi arbejder med forundersøgelser, vejanlæg, vejprojektering og byggemodninger.

Kontakt Team Anlæg på 8970 1404 eller skriv en e-mail

Bente Rands Mortensen
Brita Skovlyst
Carina Nørlund Andersen
Janita Vijayakanthan
Jens Adamsen
Stefan Baik Dyrberg


Team drift (af veje)


Vi arbejder med vejafvanding, vej-, fortov- og stibelægning, bro og tunnel, ledningsrenovering, vintertjeneste, renholdelse, vejinventar, kørebaneafmærkning og rabatklipning, opgravningstilladelser, afspærringsplaner, vejskilte, beskæring af beplantning langs veje, gadelys, vejbeplantning, dannelse af grundejerforening m.m.

Kontakt Team Drift på 8970 1402 eller skriv en e-mail

Ann Robertsen
Elsa Esther Eskesen

Ole Rasmussen
Stig Paaske Autzen
Torben Nielsen Sander
Tommy Borup AntonsenTeam Myndighed


Vi arbejder med trafikplanlægning, vejadgange, overkørsler, udstykninger, parkering, private fællesveje, torvehandel og råden over vejareal, skilte til arrangementer, ekspropriationer og parkeringskontrol.

Kontakt Team Myndighed på 8970 1401 eller skriv en mail

Birte Dræby Kristiansen
Henrik Antoniussen
Lars Emil Møller
Mogens Balleby DahlTeam Trafik


Arbejder med Trafiksikkerhedsplan, Cykelhandlingsplan, Servicevejvisning (Skilte til seværdigheder, institutioner m.v. på vejareal), signalanlæg, trafiksikkerhed, trafiktællinger, cykeltrafik, trafiksikkerhedskampagner og kollektiv trafik.

Kontakt Team Trafik på følgende mail: Team.trafik@silkeborg.dk

Gitte Merstrand
Jane Næsborg
Karen Dalsgaard
Louise Leth
Yvonne Hjort Sørensen