Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Teknik- og Miljøafdelingen Vej og Trafik

Vej og Trafik

Sektionen løser myndigheds-, planlægnings-, anlægs- og driftsopgaver inden for vej og trafik. Vi er inddelt i 4 team med nedenstående opgaver.

Kontaktoplysninger for teams i Vej og trafik

Vi arbejder med forundersøgelser, vejanlæg, vejprojektering og byggemodninger.

Kontakt Team Anlæg:

Tlf.: 89 70 14 04

Mail: Teknik-TeamAnlaeg@silkeborg.dk 

Medarbejdere:

Bente Rands Mortensen
Brita Skovlyst
Carina Nørlund Andersen
Janita Vijayakanthan
Louise K. Bidstrup
Daniel Skov Nielsen
Sarah Provstgaard 
Betina Poulsen

Vi arbejder med vejafvanding, vej-, fortov- og stibelægning, bro og tunnel, ledningsrenovering, vintertjeneste, renholdelse, vejinventar, kørebaneafmærkning og rabatklipning, opgravningstilladelser, afspærringsplaner, vejskilte, beskæring af beplantning langs veje, gadelys, vejbeplantning, dannelse af grundejerforening, snerydning, asfaltarbejde m.m.

Kontakt Team Drift

Tlf.: 89 70 14 02

Mail: Team.drift@silkeborg.dk 

Team Drifts telefontid

Man-tirs: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Tors-fre: 10.00-12.00

Medarbejdere:

Ann Robertsen
Ole Rasmussen
Stig Paaske Autzen
Torben Nielsen Sander
Magdalena Polasik
Brigitta Hove Christensen

Team Myndighed

Vi arbejder med trafikplanlægning, vejadgange, overkørsler, udstykninger, parkering, private fællesveje, torvehandel og råden over vejareal, skilte til arrangementer, ekspropriationer og parkeringskontrol.

Kontakt Team Myndighed

Tlf.: 89 70 14 01

Mail: Team.myndighed@silkeborg.dk 

Medarbejdere:

Asger Falch Wanstrup
Birte D. Kristiansen
Henrik Antoniussen
Lars Emil Møller
Thomas Majlund Lilbæk

Vi arbejder med Trafiksikkerhedsplan, Cykelhandlingsplan, Servicevejvisning, signalanlæg, trafiksikkerhed, trafiktællinger, cykeltrafik, trafiksikkerhedskampagner og kollektiv trafik.

Kontakt Team Trafik

Tlf.: 89 70 14 05

Mail: Team.trafik@silkeborg.dk 

Medarbejdere:

Gitte Merstrand
Jane Næsborg
Didde Egestad
Karen Dalsgaard
Yvonne H. Sørensen

Flemming Frøsig Christensen

Vej- og Trafikchef

FlemmingFrosig.Christensen@silkeborg.dk

Ved spørgsmål til håndtering af konkrete sager eller vores ydelser

Kontaktoplysninger
Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Telefontid

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje