Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Teknik- og Miljøafdelingen Vej, Trafik og Stab

Vej, Trafik og Stab

Sektionen løser myndigheds-, planlægnings-, anlægs- og driftsopgaver inden for vej og trafik. Derudover håndterer sektionen alt indenfor ejendomsskat, ejendomsdata samt vej- og adresseændringer.

Kontaktoplysninger for teams i Vej og trafik

Teamet arbejder med forundersøgelser, planlægning, projektering og anlæg af små og store anlægsprojekter. Dette omfatter bl.a. anlæg og ombygning af cykelstier, kryds, vejstrækninger, pladser mm.

Derudover arbejder vi med kommunale byggemodninger til offentlige formål (f.eks. byggegrunde til børnehaver, plejehjem mm.), samt boliger- og erhvervsarealer.

Kontakt Team Anlæg

Tlf.: 89 70 14 04
E-mail: Teknik-TeamAnlaeg@silkeborg.dk 

Teamleder

Bente Rands Mortensen

Vi arbejder med vejafvanding, vej-, fortov- og stibelægning, bro og tunnel, ledningsrenovering, vintertjeneste, renholdelse, vejinventar, kørebaneafmærkning og rabatklipning, opgravningstilladelser, afspærringsplaner, vejskilte, beskæring af beplantning langs veje, gadelys, vejbeplantning, dannelse af grundejerforening, snerydning, asfaltarbejde m.m.

Kontakt Team Vejdrift

Tlf.: 89 70 14 02
E-mail: vejdrift@silkeborg.dk

Teamleder

Bente Rands Mortensen

Vi arbejder med trafikplanlægning, vejadgange, overkørsler, udstykninger, parkering, private fællesveje, torvehandel og råden over vejareal, skilte til arrangementer, ekspropriationer og parkeringskontrol.

Kontakt Team Myndighed

Tlf.: 89 70 14 01
E-mail: Team.myndighed@silkeborg.dk 

Teamleder

Lars Emil Møller

Team Stab og Ejendomsdata er delt i to ansvarsområder.

Staben

Stab arbejder bl.a. med økonomi, personaleadministration, journalisering og aktindsigt, politiske dagsordner for udvalg tilhørende Teknik- og Miljøafdelingen.

Teamet er også ansvarlig for sekretærfunktion for Hegnssynet ved Silkeborg Kommune.

Kontakt Staben

Tlf: 89 70 14 00

E-mail: Teknik-TeamStab@silkeborg.dk 

Ejendomsdata

Ejendomsdata arbejder med ejendomsdata, herunder registreringer i Bygnings- og Boligregistret (BBR) og Ejendomsstamregistret (ESR) samt ejendomsskat og adresseændringer.

Kontakt Ejendomsdata

Tlf.: 89 70 14 12
E-mail: ejendomsdata@silkeborg.dk

Vi arbejder med Trafiksikkerhedsplan, Cykelhandlingsplan, Servicevejvisning, signalanlæg, trafiksikkerhed, trafiktællinger, cykeltrafik, trafiksikkerhedskampagner og kollektiv trafik.

Kontakt Team Trafik

Tlf.: 89 70 14 05
E-mail: Team.trafik@silkeborg.dk 

Teamleder

Lars Emil Møller

Flemming Frøsig Christensen

Vej-, Trafik- og Stabschef

FlemmingFrosig.Christensen@silkeborg.dk

Kontaktoplysninger
Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Telefontid

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje